HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Zarządzanie talentami

Co oznacza zarządzanie talentami.

Na początku naszego materiału, wytłumaczymy co to jest zarządzanie talentami. A więc jest to sposób, w jaki firma poszukuje, rekrutuje oraz utrzymuje najzdolniejszych pracowników, którzy gwarantują jej rozwój i sukces. Firmy, które mają uzdolnionych pracowników są pro-aktywne. To oznacza, że odnajdywanie nowych pracowników i dbanie o potencjał obecnych pracowników pozwala na wzrost i rozwój firmy.

praca-tymczasowaNajważniejsze w danym przedsiębiorstwie jest przewidywanie przyszłych potrzeb, pomaga to dostosować działalność firmy do zmiennej sytuacji panującej na rynku. Odpowiednia umiejętność i zdolność zarządzania talentami gwarantuje firmie posiadanie właściwych osób w momencie kiedy pojawi się wyzwanie i trzeba będzie mu sprostać.

Nie należy jednak popełniać błędu myśląc, że wszystkie talenty w firmie pracują na najwyższych szczeblach kierownictwa.

Należy zawsze myśleć bardziej kreatywnie, przy tym poszerzać zakres tak, aby lista talentów obejmowała również pracowników na stanowiskach specjalistycznych, pracujących z klientami oraz innych. Jak się można się domyśleć, coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że najlepsi ludzie nie zawsze pełnią wysokie funkcje kierownicze. Dlatego najlepiej jest zdefiniować potrzeby strategiczne, ocenić aktualne i przyszłe potrzeby, a następnie szukać ludzi, którzy pomogą je zrealizować. Dlatego firmy powinny poinformować swoją załogę jakich ludzi poszukują. Pamiętajmy, że jeśli przeprowadzamy wewnętrzny program polecania, należy uczestników w jakiś sposób wynagrodzić.

Aby przyjąć czy też przekwalifikować pracownika należy przygotować odpowiednie metody oceny – ustalić jasne kryteria oceny talentów.

Kolejno należy ustalić budżet – koszt zarządzania talentami musi być realny i dostosowany do trendów panujących na rynku. Powinien on także uwzględniać koszty zatrudnienia, które pomogą zrealizować cele strategiczne.

leasing-pracowniczySukces jest pewny, podczas gdy bardziej tradycyjne działy HR mierzą go używając liczby zatrudnionych pracowników z kolei sukces zarządzania talentami jest mierzony całkowitym wpływem na produktywność. Ostateczną miarą w działalności jest ROI, mierzony jest on jako stosunek kwot wydanych na zarządzanie talentami a wartością zwiększonych przychodów.

Na koniec warto wspomnieć, że utalentowani ludzie chcą pracować tam, gdzie będą mogli się rozwijać i uczyć oraz tam, gdzie będą doceniało się ich wkład. Odejdą z kolei w tedy, gdy powstanie u nich brak dalszej motywacji, a nie dlatego, że gdzie indziej dostaną lepszą wypłatę. Dlatego zarządzanie talentami musi być kluczową częścią strategii, aby pracownicy o wysokim potencjale zostali w firmie i stali się nieodłączną częścią przyszłego sukcesu.