HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

SZKOLENIE Z PODSTAW OBSŁUGI KADROWEJ

 PROGRAM

SZKOLENIE Z PODSTAW OBSŁUGI KADROWEJ

zgłoszenie na kurs

Podstawowy kurs kadrowy odbędzie się w Gdańsku w dniach 4-5/11/2015 r. ( w godzinach od 8-16), łącznie 16 godzin.

cena brutto za 1 h szkolenia = 87,60 zł

AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA

 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce
 • Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego
 • Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy
 • Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa
 • Dokumentacja osobowa a kontrola PIP
 • Dokumentacja osobowa a obowiązki wobec ZUS

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY

 • Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy
 • Wybrane zasady planowania czasu pracy i rozliczania pracy w nadgodzinach
 • Odmienności w zakresie czasu pracy dotyczące niepełnoetatowców
 • Okresy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy

URLOPY, UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM I INNE NIEOBECNOŚCI

 • Prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Ustalanie terminu urlopu
 • Rozliczanie urlopu wypoczynkowego
 • Urlop bezpłatny
 • Urlopy okolicznościowe
 • Najważniejsze rodzaje zwolnień od pracy
 • Podstawowy urlop macierzyński
 • Dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop wychowawczy
 • Dodatkowe zwolnienia i przerwy dla pracowników rodziców