HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 r. – umowy na czas określony – szkolenie.

Zapraszamy na szkolenie:

Zmiany w Kodeksie pracy w 2015 r. – umowy na czas określony.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 20 października 2014 r. projekt nowelizacji Kodeksu pracy mający na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 miesiące. Takie same okresy wypowiedzenia będą dotyczyć umów na czas nieokreślony i na czas określony. Zmiany mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej w Dzienniku Ustaw, czyli najprawdopodobniej w 2015 roku.

 koszt szkolenia – 400 zł netto, 6 godzin.

Główne tematy szkolenia:

 

Nowe okresy wypowiedzenia umów o pracę

Ograniczenie rodzaju umów o pracę

Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Przepisy przejściowe

 

Kurs kadry i płace w Warszawie, Gdański, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Bydgoszczy oraz Gdyni – sprawdź termin i wolne miejsca

Każdy kurs kadrowo-płacowy kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności a osoby, które odbędą staż praktyczny w jednym z naszych biur otrzymują pisemne referencje.

zamów online…