HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Wrocław

KURS KADROWO – PŁACOWY WE WROCŁAWIU.

Cel kursu jest:

Przede wszystkim głównym celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz innych przepisów mających zastosowanie w działach księgowości i kadr. Dzięki szkoleniom jest możliwe nabycie niezbędnej wiedzy do rozliczenia z ZUS i wypełniania PIT-ów, zapoznanie się z rozliczaniem listy płac czy też prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programów: Płatnik i Symfonia (kadry i płace).

Czas trwania kursu (wybór zależny od zainteresowanego kursem):

  1. a) 4 tygodnie.
  2. b) 4 weekendy.

Główny tryb szkolenia to:

Tygodniowy.

– Weekendowy.

praca-leasingPotwierdzenie ukończenia kursu:

Cały kurs zakończony zostaje egzaminem, jeśli uczestnik zajęć zaliczy go powodzeniem, to otrzyma zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikatem GLOKER.

Aby zaliczyć kurs należy, zdać egzamin na minimum 80% oraz uzyskać frekwencje z wszystkich zajęć wyższą niż 79%.

Główny program szkoleniowy:

– Techniki rachunkowości, ekonomi, księgowość i kadry, kurs księgowości komputerowej, kurs obsługi programu Płatnik oraz kurs obsługi programu Symfonia.

– Prawo pracy, podnoszenie umiejętność oraz interpretacja przepisów, sporządzanie umów o pracę, wypowiadania umów.

– Rozliczenia z ZUS – przede wszystkim zapoznanie się z obowiązującymi drukami, zasadami funkcjonowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przychodami zwolnionymi od składek, świadczeniami na rzecz pracowników, rolą całkowitego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkami na podatek dochodowy, obowiązkami płatnika.

– Prowadzenie głównej dokumentacji pracowniczej, prowadzenie akt osobowych oraz wypełnianie formularzy.

– Nabywanie informacji o podatkach dochodowych od osób fizycznych, przychodów, kosztów i form opodatkowania. Umiejętność wypełniania druków PIT.

– Naliczanie listy płac, tworzenie baz danych i wzorców dla nowo zakładanej firmy, likwidacja firmy, eksport danych do Płatnika.

– Profesjonalna obsługa programu Płatnik, rejestracja firmy, zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS, wyrejestrowanie firmy czy też osób ubezpieczonych.

– Pełna obsługa programu Symfonia – w tym zagadnieniu zakładanie nowej firmy, zatrudnianie pracownika, zdarzenia występujące w trakcie umowy o pracę (nadgodziny, choroba, zasiłek macierzyński).

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie