HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace w Warszawie

Tani, dobry kurs, typu – ,,kadry i płace” w Warszawie

kurs-kadry-i-place-warszawaObserwując dosyć szeroko zapotrzebowanie rynku pracy, zauważyliśmy oczekiwania zgłaszane przez uczestników kursów, które są realizowane na terenie Warszawy. Przedstawiamy tu całkowicie przemyślany i kompleksowy program do pracy w działach kadr i płac.

Kurs kadry i płace w Warszawie

– Celem przygotowanego kursu jest przede wszystkim zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do pracy w działach kadr i płac z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.

– Dzięki takiemu kursowi każdy z uczestników zostanie przygotowany w zakresie: wyliczania wynagrodzenie za pracę, posługiwania się programem, rozliczania składek ZUS, kierowania zatrudnianych osób na wstępne badania lekarskie, sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera i archiwizowania, przekazywania informacji do urzędów, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp, wprowadzenia kandydata do pracy, ewidencjonowanie i kontrolowanie czasu pracy, zwolnień lekarskich, ustalenia obowiązujących przepisów oraz stażów pracy. Do kolejnych zalet kursu można zaliczyć naukę w zakresie ustalenia wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp.

Prowadząc dane statystyczne zauważyliśmy, że Absolwenci tego typu kursów cieszą się naprawdę dobrą opinią wśród pracodawców.

Wymagania wstępne: Kurs kadry i płace

Kurs ten jest skierowany przede wszystkim dla osób, z co najmniej podstawowym lub gimnazjalnym wykształceniem. Przyszły pracownik w działach kadr i płac powinien cechować się dokładnością i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Wymagania w zakresie nie różnią się zbytnio od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodu w analogicznych bądź też zbliżonych kierunkach.

Program: Kurs kadry i płace w Warszawie:

 • Prawo pracy – 12 godz., tworzenie dokumentacji pracowniczej – 2 godz.,
 • ochrona odpowiednich danych osobowych i ich archiwizacja – 2 godz.,
 • zasady podlegania składkom na ubezpieczenia – 3 godz.,
 • tworzenie odpowiedniej dokumentacji rozliczenia z ZUS – 5 godz.,
 • zasady naliczania wynagrodzeń – 8 godz.,
 • prowadzenie danej dokumentacji i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 godz.,
 • zajmowaniem się problematyką związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń – 2 godz.,
 • program komputerowy np. symfonia Kadry – 12 godz.,
 • obliczanie wynagrodzenia urlopowego – 4 godz.

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie