HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Lublin

Szkolenia i kursy w zakresie kadr i płac w Lublinie.

Na początku naszego materiału śmiało możemy stwierdzić, że w obliczu przemian współczesnego świata potrzebne są nowe pomysły nad kształceniem i dokształcaniem osób dorosłych.

agencja-pracy2Dawniej człowiek uczył się umiejętności, które były przede wszystkim używane przez całe jego życie. Obecnie sprawne i szybkie rozwijanie się gospodarki opartej na wiedzy jest nowym wyznacznikiem osiągnięcia zdolność i chęci do szybkiego nabywania nowych umiejętności. Sami więc widzimy, że konieczne jest, aby przez całe życie doskonalić swoje umiejętności i nabywać stopniowo kolejne, tym samym zdobywać nową wiedzę i przekładać ją na praktykę – słowem uczyć się przez całe życie.

Nowy program szkoleń.

Program szkoleń oparty jest przede wszystkim na najnowszych zmianach i osiągnięciach w danej dziedzinie wiedzy oraz dostosowanie ich do realiów rynkowych panujących we współczesnym świecie. Szkolenia cechują się bezkompromisową dbałością o jak najlepszą jakość – dbając przede wszystkim o detale, etykę biznesową i profesjonalizm.

Cel kursu:

Szkolenia przede wszystkim adresowane są do osób, które pragną nabyć nowych umiejętności z zakresu obsługi programów komputerowych – typu: Kadry i Płace, w oparciu o program Symfonia. Szkolenia te przeznaczone są w szczególności dla studentów, którzy chcieliby poszerzyć zakres swojej wiedzy z Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rachunkowości o posługiwanie się programami komputerowymi stosowanymi w tych obszarach.

Jakie płyną z tego korzyści?

Każdy z uczestników kursu, może poznać zasady funkcjonowania programów, utrwalając tym samym orientacje w każdym innym programie typu Kadry i Płace. Szkolenia mają charakter praktycznego treningu w posługiwaniu się oprogramowaniem z wykorzystaniem jego podstawowych funkcji.

Czas trwania kursu:

Tego typu kurs obejmuje około 16 godzin zajęć prowadzonych w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem komputera i odpowiednich programów. Zajęcia mogą odbywać się 2 razy w tygodniu x 4 godziny lekcyjne.

Kurs kadry i płace Lublin

W skład kursu wchodzą: Zasady i funkcje działania programu ,,Kadry i Płace”, wykorzystanie programu przy zakładaniu nowej firmy, zatrudnianie nowego pracownika wraz z rozmową kwalifikacyjną, obliczanie wysokości wynagrodzeń na koniec każdego okresu płacowego czy też modyfikacja systemu wynagradzania pracowników w trakcie trwania umowy. Program oferuje także naukę w zakresie rozwiązania umowy o pracę czy generowanie raportów kadrowych do celów sprawozdawczych i zarządczych.

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie