HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Kraków

Kurs – KADRY I PŁACE dla zaawansowanych w Krakowie.

Główny cel szkolenia:

agencja-pracyKursy tego typu skierowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę w zakresie kadr i płac. Skierowany jest także do uczestników, którzy mieli już wcześniej kontakt z obsługą kadrowo-płacową w małych firmach. Szkolenia te, przedstawiają w sposób wyczerpujący konkretne rozwiązania w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy też naliczania wynagrodzeń. Obejmują one także zasady postępowania przed urzędami ZUS i Urzędami Skarbowymi.

Kurs ten jest podzielony na 4 etapy:

  1. Pierwszy z nich jest związany z kodeksem pracy, obejmuje on wiedze teoretyczną i umiejętności praktyczne, które polegają na pogłębieniu wiedzy teoretycznej z kursu podstawowego.
  2. Drugi etap związany jest z wynagrodzeniami, obejmujący wykorzystanie wiedzy zdobytej na etapie pierwszym czy też pogłębienie umiejętności obsługi programu Płatnik i Symfonia Kadr i Płac zdobytych na kursie podstawowym.
  3. ZUS – to trzeci etap dzielący się na pięć modułów:

Jest tu zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac.

Kodeks pracy czyli elementy prawa cywilnego.

Zatrudnienie pracownika, dopełnienie wszelkich formalności oraz kompletowanie dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy.

Rodzaje i warunki umowy o pracę.

Oraz dokumentacja kadrowo – płacowa.

  1. Ostatni etap dotyczący jest zmian warunków umowy o pracę.

– Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji oraz porozumienie zmieniające.

– Wypowiedzenie warunków umowy o pracę i czasowe powierzenie innej pracy.

– Lista płac – ćwiczenia

– Tworzenie odpowiednich listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia.

Program obejmuje także:

Ćwiczenia z świadczeń pozapłacowych, świadczeń na rzecz pracowników wolnych od PDOF, świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ćwiczenia obejmują także diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika oraz osoby niebędącej pracownikiem. Składki na ubezpieczenie społeczne i inne składniki motywacyjne, obliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych – sporządzanie umowy, zlecenia czy też umowa o przeniesieniu praw autorskich. Stworzenie i ustalanie podstawy opodatkowania oraz obliczanie zaliczki na podatek dochodowy, oraz:

– Trzymanie się zasad stosowania kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku.

– Kształtowanie skal podatkowych i zasad korzystania z preferencyjnego sposobu obliczania podatku.

         Rozpoczęcie kursu w podanym terminie uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie