HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Katowice

Kurs kadrowy i płacowy – Katowice.

Kurs internetowo-kadrowo płacowy przede wszystkim przeznaczony jest dla osób, które pragnął uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi kadrowej firm.

leasing-pracowniczyDzięki odpowiednim ćwiczeniom, które są przeprowadzane na każdej lekcji, kurs oprócz wiedzy teoretycznej pozwala na uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy. Tutaj kursanci dowiedzą się w jaki prawidłowy sposób nawiązywać i rozwiązywać stosunek pracy, jak rozliczać czas pracy, prowadzić dokumentacje kadrową, obliczać wynagrodzenia za urlop. Uczestnicy kursów dowiedzą i nauczą się aktualnych przepisów prawa pracy oraz otrzymają wiele niezbędnych ustaw i rozporządzeń. Internetowy kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie. Kształtuje on umiejętności zawodowe na szczeblu – Specjalista ds. kadr oraz Specjalista ds. płac.

Szczegóły kursu:            

– Kurs ten zawiera około 160 stron materiału. Do każdej z lekcji dołączone są wzory dokumentów, rozporządzeń itp. Tak by każda lekcja zawierała podsumowanie tematu oraz ćwiczenia praktyczne.

– Program kursu wraz z ćwiczeniami obejmuje ponad 60 godzin.

– Wymagania wstępne dla uczestników kursu to wykształcenie minimum średnie oraz posiadanie konta e-mailowego.

Czas trwania kursu:

A więc całkowity czas trwania kursu zależy od zainteresowanego. Lekcje są tu standardowo wysyłane co 2 dni, ale jest możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. Jeśli kursant ma problemy z przyswajaniem sobie materiałów to istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.

Główna forma zaliczenia kursu:

Sukcesywnie ukończony kurs jest zakończony testem sprawdzającym, składa się on z 20 pytań. Po wypełnieniu testu, do 3 dni roboczych kursant otrzymuje informację zwrotną o uzyskanym wyniku i zaliczeniu. Po zakończeniu kursu pozytywnym wynikiem kursant dostaje: odpowiedni certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim. Z kolei samo zaświadczenie zostaje wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. Kolejno dokumenty z potwierdzeniem zdanego kursu zostają przesyłane w ciągu 2 dni roboczych, oczywiście od dnia uzyskania oceny z testu końcowego.

Za dodatkową dopłatą kursant ma możliwość:

– Otrzymania swojego certyfikatu w języku angielskim, otrzymania wydrukowanej treści kursu oraz drukowaną formę kursu wysyłaną wraz z dokumentami ukończenie kursu.

– Uzyskanie duplikatów dokumentów.

zamówienia…