HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace Bydgoszcz

Zapraszamy na Kurs kadry i płace Bydgoszcz i okolice.

Specjalista ds. kadr i płac w Bydgoszczy.

Główny cel kursu:      

agencja-pracyKurs kadr i płac w pierwszej kolejności obejmuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, naliczania i ewidencji wynagrodzeń niezbędnych do pracy. Przystosowanie pracy na samodzielnym stanowisku w dziale kadrowo płacowym. W programie tym zawarto też praktyczne zajęcia obsługi programu Płatnik oraz Symfonia- moduł kadry i płace. Uczestnicy kursów, którzy zaliczą sukcesywnie egzamin końcowy, otrzymają zaświadczenie, potwierdzające kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodów specjalista ds. wynagrodzeń oraz specjalista ds. kadr. Tutaj zaznaczmy, że zawody te są zostały ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

 

Organizacja kursów:

Kurs przede wszystkim jest zorganizowany w dwóch trybach, które może sobie wybrać uczestnik zajęć:

  1. Zajęcia obejmujące dni tygodnia związane z weekendem – soboty i niedziele w godz. od 8.00 do 13.00.
  2. Zajęcia obejmujące inne dni tygodnia np. poniedziałek i środa bądź też wtorek i czwartek w godz. od 16.30 do 19.45.

Oczywiście każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe i gorące napoje typu kawa, herbata.

Program zajęć:

  1. Jak wygląda proces naboru.

–   Co to są kompetencje pracownika, jak sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji? Jak przeprowadzić nowoczesny proces naboru nie naruszając przepisów o ochronie danych osobowych ? Jakie są procesy selekcji czyli jak wybrać najlepszego pracownika spośród kandydatów?

  1. Dokumentacja pracownicza.

–   Ogólna zasady prowadzenia akt osobowych, kwestionariusze osobowe i dokumenty od pracownika, jak powinna wyglądać umowa o pracę? Informacje dodatkowe do umowy o pracę, Jak stworzyć świadectwo pracy i jakie informacje powinno zawierać? W tym zagadnieniu także, tryb wystawiania świadectwa pracy, termin dostarczenia pracownikowi dokumentów oraz przepisy dotyczące zmian w ich treści i generowanie ewidencji urlopowej.

  1. Płace.

–   Najbardziej możliwe przychody ze stosunku pracy, opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy i ogólne zasady opodatkowania ( skala podatkowa).

Warunek zaliczenia:      

By zaliczyć kurs, należy osiągnąć minimum 80% obecności lekcyjnych i zdać końcowe egzaminy. Po zaliczeniu każdy uczeń otrzyma „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

 

zamówienia…

Ceny wszystkich szkoleń:
  • PK - 400 zł / osobę
  • ŚK - 450 zł /osobe
  • PP - 400 zł / osobę
  • ŚP - 450 zł / osobę
  • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie