HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Poradnik i informacje

Zawody, w których jest zawsze praca.

Polacy wyjeżdżają za pracą, absolwenci szukają pracy w Polsce, ogłoszeń o pracę jest coraz mniej… kształtuje się wizerunek małej apokalipsy. Istnieje jednak cała grupa zawodów, w których rekrutacja trwa ciągle. Każdy szybko odpowie: pewnie za minimalną pensję. Nie zawsze.

Wiele zawodów i miejsc pracy jest bardzo dobrze opłacana a wakaty na tym miejscu to efekt złego lub niedostatecznego wykształcenia kandydatów. Kandydatów odrzuca się ze względu na brak kwalifikacji lub sami kandydaci nie podejmują się ciężkich zajęć. Wolą czekać na lepsze zajęcia.

Nadal istnieją zawody, w których pracownik dyktuje warunki a pracodawca nadal jest petentem.

Wysoka pensja i brak kandydatów.

pracaBranża IT – ta dziedzina gospodarki mimo, że pracownicy opłacani są często jak dyrektorzy dużych firm cierpi na chroniczny brak rąk do pracy. Uczelnie kształcą za małą ilość kandydatów do pracy, kursy zawodowe nie przygotowują dostatecznie dobrze do samodzielnego wykonywania zadań a rozwój technologiczny wchłonie każdą ilość nowych rąk do pracy. Nie chodzi tylko o programistów. Branża IT to również bezpieczeństwo, administracja i serwis IT. Szacuje się, że popyt na nowych pracowników nie skończy się przez następne dziesięciolecia.

Branża morska – polscy pracownicy morscy są wysoko cenieni na całym świecie. Polskie szkoły morskie kształcą wysokiej klasy oficerów a kursy zawodowe na pracowników stoczni, marynarzy i mechaników gwarantują szybkie podjęcie dobrze płatnej pracy. Sporo osób nie docenia tego rynku pracy, ale łatwość zdobycia wysokiej jakości kwalifikacji i pewnego zajęcia powoduje, że powinniśmy spojrzeć inaczej na branżę morską. Od dziesięcioleci Polacy służą na jednostkach morskich wszystkich bander i przez ten czas wyrobili sobie doskonałą markę. Wady tego zawodu to oczywiście rejsy morskie, które oddalają nas od rodziny, ale należy mieć na uwadze, że minęły już czasy rozstań na kilka miesięcy. Najczęściej praca dzielona jest tak, żeby marynarz mógł zarobić na statku i równocześnie odpocząć z rodziną w domu.

Branża handlowa. Nie należy mylić tej branży z prostą akwizycją czy też sprzedaży na kasie. Oczywiście praca dla kasjerek jest wszędzie i znajdziemy ją bez problemu, ale oprócz tego mamy całą masę możliwości w handlu. Praktycznie każdy produkt czy też usługa musi być sprzedana. Dobry handlowiec jest na wagę złota. Jeśli potrafisz rozmawiać z ludźmi, masz dar przekonywania, potrafisz wzbudzać zaufanie i budować siatkę klientów, to szybko osiągniesz sukces w tej branży. W dużych koncernach handlowiec dostaje dodatkową prowizję za obrót w sprzedaży. Handlowcy potrafią dorobić drugą a nawet trzecią pensję na tych zasadach.

Niższa pensja, ale stałe i pewne zajęcie:

marketing-spolecznosciowyPersonel średniego szczebla – rynek stale potrzebuje osób, które mają fach w ręku. Mechanicy, protetycy, kucharze, operatorzy maszyn, konserwatorzy maszyn, fryzjerzy – w tych zawodach może nie zarobisz milionów, ale pracę znajdziesz bez problemu. Do podjęcia pracy nie trzeba wielu lat kształcenia. Wystarczy szkoła techniczna lub kursy i już możemy ruszać do pracy.

Obsługa klienta – sprzedaż, call center. Nie są to wymarzone zajęcia, ale praca to praca. Ważne, żeby dała nam utrzymanie. Nie musimy legitymować się wykształceniem czy też specjalnymi kwalifikacjami. Jeśli mamy chęci do pracy to szybko zarobimy na własne utrzymanie.

Pracownicy fizyczni – wykwalifikowani i bez kwalifikacji. Budownictwo, sprzedaż, ogrodnictwo, przetwórstwo, sprzątanie pomieszczeń – rynek wchłonie każdą ilość pracowników. Niestety praca jest ciężka a zarobki niezbyt wysokie. Szkoły zawodowe nie kształcą wystarczającej ilości absolwentów, wiec zapotrzebowanie na kucharzy, murarzy, spawaczy, hydraulików itp. jest i będzie bardzo duże.

Jak widać praca nadal czeka na chętnych. Niestety za rynkiem nie nadążył system edukacji, postawa samych pracowników, którzy często mają wygórowane wymagania oraz oczekiwania co do wysokości pensji. Często wystarczy skończyć kurs dokształcający i praca znajduje się sama. Połączenie kursy dokształcającego z chęcią do pracy i nawet niewielkim stażem gwarantuje nam znalezienie dobrej pracy.


Sprawdzone metody przechowywania dokumentacji firmowej

Fachowa archiwizacja dokumentów to często spory problem dla firmy, która nie dysponuje wykwalifikowanym w tym zakresie personelem lub nie ma odpowiedniego miejsca, w którym istniałaby możliwość ich przechowywania. A prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej. Okres przechowywania jest uzależniony w dużej mierze od danych w niej zawartych, ale zwykle wynosi od 5 do 50 lat.

Profesjonalne przechowywanie dokumentów.

kartoteka-aktWszelka dokumentacja firmowa jest konieczna do przechowywania w oryginalnej postaci najlepiej w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego. W jej usystematyzowaniu pomoże podzielenie na okresy rozliczeniowe. Pozwala to na szybkie i łatwe dotarcie do potrzebnego dokumentu. Odpowiednie sortowanie jest konieczne również w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, księgach rachunkowych, dokumentach inwentaryzacyjnych oraz sprawozdaniach finansowych. Oprócz posegregowania konieczne staje się również zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub całkowitym zniszczeniem papierów. Niekiedy dokumenty muszą być przechowywane przez kilkanaście lat, więc konieczne staje się nałożenie wszelkich starań, by nie wyblakły. Nadgryzione zębem czasu papiery uważa się za zniszczone, co w konsekwencji powoduje nałożenie kary pieniężnej. Istotna staje się również ochrona przed nieupoważnionym rozpowszechnieniem.

Co można przechowywać w formie elektronicznej?

Nie wszystkie dokumenty muszą być przechowywane w formie papierowej. Dzięki nowelizacji ustawy o rachunkowości każdy właściciel firmy ma możliwość skorzystania z programów pozwalających prowadzić i przechowywać dokumentacje online. Podobne rozwiązanie cieszy się największą popularnością wśród nowoczesnych firm, którym zależy na optymalizacji procesu zarządzania. Z dowolnego miejsca na świecie za pomocą Internetu można pobrać potrzebne papiery.
Archiwizacja dokumentów sprawniej przebiega w formie elektronicznej. Aby jednak móc to robić w profesjonalny sposób należy zabezpieczyć się na wypadek utraty danych z komputera, na którym są one zapisane. Wymagane jest również systematyczne tworzenie kopii zapasowych na odpowiednio zabezpieczonych nośnikach danych tak, aby zapis mógł przetrwać wymagany okres archiwizacji. W tym celu najkorzystniej jest wykupić licencję na użytkowanie programu rachunkowego, który został zaopatrzony w potrzebne funkcje.

archiwumNowelizacja ustawy o rachunkowości mówi, że zapis elektroniczny może obejmować księgi rachunkowe, dowody księgowe, kopie dokumentów kasowych, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe. Również wyciągi bankowe i polecenia księgowania mogą zostać zapisane na informatycznych nośnikach danych.
Właściwa archiwizacja dokumentów ma swoje bardzo istotne powody. Są konieczne do ukazania w chwili, gdy zażąda ich urząd. Odpowiednie podejście do tematu pozwoli zaoszczędzić rocznie nawet do kilku tysięcy złotych, które są zobowiązane opłacić działalności nieprzestrzegające ustawy o rachunkowości.


Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca?

Ostatnie lata pokazują, że z usług firm zewnętrznych w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Obserwuje się również, że kryzys spotęgował to zjawisko. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, ponieważ pozwala zredukować etaty i pozbyć się wielu obowiązków.

Trzeba mieć jednak na uwadze że oddanie kadr i płac firmom z zewnątrz nie zwalnia z odpowiedzialności za prawidłowe ich prowadzenie.

Czy outsourcing kadr i płac może przynieść korzyści finansowe?

Zawiłości polskiego systemu prawnego, ciągłe wprowadzanie zmian przepisów i równe częste niejednoznaczne ich brzmienie nierzadko wymuszają konieczność przyjmowania specjalistów do wewnętrznego działu finansowego czy kadrowo-płacowego. To z kolei wymaga od pracodawcy obstawienia dodatkowych etatów . Innym rozwiązaniem, które z miesiąca na miesiąc budzi coraz większe zainteresowane jest outsourcing kadr i płac. Zadania zlecane są firmie zewnętrznej. Co prawda wewnętrzny dział personalny jest kosztowny, ale zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo.

kadry-placeJednak dopiero outsourcing pozwala skupić swoje myśli i energie na biznesie. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych zadań administracyjnych. Zmniejsza poziom zatrudnienia i wszelkie koszty powiązane ze szkoleniem pracowników, które byłyby koniecznością w przypadku prowadzenia wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Od przedsiębiorstw wymagane jest przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i wcielanie w życie przepisów po ich aktualizacji. W tym celu koniecznością staje się regularne szkolenie personelu z zakresu zmian prawnych.

Outsourcing kadr i płac zmniejsza nakłady na szkolenia i utrzymanie bazy technicznej. Wszelką potrzebną dokumentacją zajmuje się zewnętrzna działalność, której zostanie zlecone to zadanie. Do obowiązków należy nie tylko prowadzenie działu kadrowo-płacowego, ale i archiwizacja dokumentów firmowych. Wiele z nich zapewnia również regularne doradztwo dla zarządu – wszelkiego typu raporty, zestawienia czy też porady. Dodatkowo można liczyć, że przy długotrwałej współpracy ulegną zmianie koszty związane z korzystaniem z dalszych usług.

Korzyści dla firmy.

Outsourcing kadr i płac jest w stanie przynieść firmie wiele korzyści, przede wszystkim na tle redukcji kosztów zatrudnienia pracowników. Jednak koniecznością staje zdawanie sobie sprawy z pewnych zagrożeń jakie ze sobą niesie. Korzystając z usług zewnętrznych firm traci się kontrolę nad ważnymi obszarem – sprawami powiązanymi z kadrami i płacami a są to wyjątkowo newralgiczne elementy każdej działalności. Poza firmę wypływają istotne dane dotyczące jej prosperowania jak, np.: dane osobowe pracowników czy wysokość ich zarobków.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w razie jakichkolwiek problemów z nienależytym wywiązaniem się z obowiązków przez firmę outsourcingową to pracodawca jest pociągany do odpowiedzialności. Jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowana lub też opłacenia mandatu PIP. Co prawda może później dochodzić do odszkodowania od firmy, ale wiąże się to z dodatkowym stresem.


Porady na temat profesjonalnej archiwizacji dokumentów

Stosy papierów od zawsze gromadzą się na biurkach, ale jeżeli zastosuje się odpowiedni system z łatwością można nad nimi zapanować. W końcu wyuczenie się sortowania, segregowania i odkładania ich na miejsce nie jest zadaniem ponad możliwości. Dokumenty można przechowywać w szafkach, szufladach, wysuwanych pojemnikach bądź wieszać na specjalnych stelażach. A osoby, które potrzebują mieć biurko zawsze pod ręką mogą korzystać z przenośnych koszy lub walizek. Za podstawowe narzędzia pozwalające zachować porządek uważa się wszelkiego typu segregatory, półki, skoroszyty czy pojemniki na dokumenty.

Co można wykorzystać do przechowywania akt?

archiwumDo systemów przechowywania bieżących dokumentów najlepiej służą: zawieszane teczki i skoroszyty, segregatory, kuwety, stojące otwarte pojemniki czy walizki do przenoszenia dokumentów.
Trzeba mieć na uwadze, że różne sposoby przechowywania dokumentów mają swoje plusy i minusy. Jednak dotarcie do ważnego pisma urzędowego które będzie leżało pod stosem innych na biurku będzie cięższe jeżeli nie zadba się o odpowiednią archiwizację. Najkorzystniej jest wypracować swój własny system znaczników dla określenia rodzaju dokumentu. Wtedy wystarczy jedno spojrzenie na charakterystyczną kolorową przylepkę z napisem, by wiedzieć, co konkretnie mieści się w teczce.
W biurach swoje zadanie dobrze spełniają stojące skoroszyty i segregatory. Ich niezaprzeczalnym plusem jest przejrzystość w przechowywaniu dokumentów, ale odszukanie odpowiedniego pochłania więcej czasu niż przy zastosowaniu systemów zawieszanych. Dostępne są w sprzedaży zawieszane teczki i skoroszyty, które umożliwiają oznaczenie rodzaju przechowywanych akt. W okienkach opisowych wpisuje się hasłowo najważniejsze informacje dotyczące zawartości.

W jaki sposób można oznaczyć zawartość teczek, skoroszytów itp.?

kartoteka-aktPierwszym, który narzuca się na myśl jest spis alfabetyczny. Bardzo często stosowany jest do segregacji całej dokumentacji klientów czy dostawców w wielu firmach. Dodatkowo w usystematyzowaniu papierów pomagają przekładki z tabulatorami, teczki czy koszulki. Tym sposobem można jeszcze wydzielić całą korespondencję od umów czy ogólnych ustaleń współpracy. Stosowanym równie często sposobem co alfabetyczny jest system mieszany. Segregacja alfanumeryczna umożliwia podział dokumentów alfabetycznie i dodatkowo kodowane są one numerem. Ostatnim, ale równie ważnym jest sposób numeryczny. Pozwala na podział papierów, np.: pod kątem rejonizacji i dokumenty są sortowane kodami pocztowymi lub datami.

Zapanuj nad chaosem na biurku

Biorąc pod uwagę bogactwo asortymentu hurtowni z artykułami papierniczymi możesz bez większego trudu wprowadzić porządek i w dokumentacji i Twojej firmy. W zapanowanie nad chaosem organizacyjnym pomoże Ci zastosowanie przepisów dotyczących przechowywania, archiwizacji i obiegu dokumentów. Wszelkie postępowanie z dokumentacją jest ściśle uregulowane prawem. Normy te ustalają zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji zarówno w wersji elektronicznej i papierowej.


Nowoczesna archiwizacja dokumentów.

Potrzeba archiwizowania i przechowywania dokumentów to problem przed którym staje coraz więcej przedsiębiorców. Wszystko za sprawą przepisów, które każą przechowywać dokumenty w stanie nienaruszonym przez wiele lat. ZUS, urząd skarbowy wręcz nakładają taki obowiązek.

W przypadku małych firm nie ma problemu ze znalezieniem miejsca na dokumenty, ale co mają zrobić duże przedsiębiorstwa, które praktycznie każdego dnia gromadzą dodatkowe akta i dokumenty zalegające w całej firmie? Idealnym rozwiązaniem jest zewnętrzne archiwum dokumentów, które zapewniając odpowiednie warunki przechowa i zabezpieczy nasze papiery.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

Co jednak w przypadku, gdy chcemy mieć szybki dostęp do akt?

Przecież któregoś dnia będzie potrzebny jakiś dokument, akt, rachunek. W takim przypadku z pomocą przychodzi nam technologia. Nowoczesne archiwa skanują i zabezpieczają każdy dokument elektronicznie. Wszystkie akta dostępne są za pośrednictwem chmury internetowej, co pozwala z każdego miejsca przejrzeć, wydrukować i wprowadzić nowy dokument. Wyszukiwanie dokumentów powinno być oparte o OCR, czyli zamianą obrazka na treść, dzięki czemu możemy wyszukiwać dokumenty wg treści zawartych w środku.

Jak wybrać firmę archiwizacyjną?

W przypadku podjęcia decyzji o przechowywaniu dokumentów w zewnętrznej firmie powinniśmy przeanalizować kilka czynników, które związane są z archiwizacją. Po pierwsze warunki w jakich przechowywane są dokumenty. czy są przechowywane w klimatyzowanych pomieszczeniach, z zabezpieczeń alarmowym oraz w szafach przeciwogniowych. Inny bardzo ważny aspekt, to dostępność do dokumentów. Jeśli będziemy chcieli wydania dokumentu, czy firma archiwizacyjna potrafi szybko taki dokument odnaleźć i czy oferuje elektroniczny dostęp do akt.

archiwizacja

Cena nie jest najważniejsza.

Wielu przedsiębiorców kieruje się czynnikiem ceny przy wyborze archiwum dla swoich dokumentów. Nie zawsze takie podejście okazuje się ekonomiczne i efektywne. Często firmy przechowujące dokumenty oferują niską cenę za samą archiwizację, ale albo dokumenty są przechowywane w złych warunkach (np. nieodpowiednio zabezpieczone), albo istnieje cała lista dodatkowych usług, które są wyceniane bardzo drogo. Należy pamiętać, żeby w pakiecie z usługa archiwizacji papierowej był dostęp do dokumentów za pośrednictwem sieci. Skanowanie, archiwizacja elektroniczna, OCR powinna być częścią usługi archiwizacyjnej i nie podlegać dodatkowej opłacie.

Zapraszamy do korzystania zz kanałów video: webinaria.


Młodzi wyjeżdżają za pracą do innych krajów.

Granice zostały otwarte i działa niewidzialna ręka rynku. Młodzi ludzie skrzętnie z tego korzystają i planują swoje życie coraz częściej poza Polską.

Świadomość i zrozumienie obecnej sytuacji kraju doprowadziła do tego, że tylko sentyment, lub dobra sytuacja materialna może skłonić kogoś młodego do pozostania w kraju. Niestety, ale większość planuje ścieżkę kariery na zasadzie: zdobędę wykształcenie w Polsce, ale pracę i doświadczenie zawodowe zdobędę zagranicą.

kurs-kadry-i-place-warszawaPobudki są oczywiste – finanse.

W kraju nie dość, że brakuje miejsc pracy to jeszcze pensje się kilkukrotnie mniejsze od tych w krajach zachodnich. Niedawno rozmawiałem z dziewczyną, która zdaje na medycynę. Powiedziała, że studia zrobi w Polsce, bo są za darmo i rzeczywiście czegoś uczą a zaraz po ukończeniu pracy wyjeżdża do Kanady, gdzie ma zamiar pracować i żyć.

Najbardziej traci na tym polskie społeczeństwo i polskie państwo. Koszt wykształcenie jednego studenta oscyluje wokół miliona zł. Na darmowych, najlepszych uczelniach student ma dostęp do bibliotek, sal wykładowych, profesorów i często otrzymuje stypendium naukowe lub socjalne. Za to wszystko płaci państwo polskie. Po skończeniu uczelni taki student powinien pozostać w kraju, płacić podatki, ubezpieczenia społeczne. Pracować na dobro kraju i odwdzięczyć się za zdobyte wykształcenie. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Każdy myśli tylko o sobie i nie będzie ponosił kosztów nieudolnego państwa, które nie może zapewnić dobrego standardu życia. Młodzi ludzie mający dostęp do Internetu, nowinek technicznych, znający języki oraz podróżujący po świecie widzą doskonale niedociągnięcia państwa polskiego i pełną premedytacją wybierają wyjazd.

praca-leasingNa szczęście istnieje duża grupa młodzieży, która pragnie wiązać swoje życie z Polską.

Młodzi marzą o karierze pilotów, wojskowych, lekarzy, nauczycieli. Czasami powodem pozostania jest sytuacja rodzinna lub majątkowa. Prognoza na przyszłość nie jest jednak optymistyczna. Szansą na uzupełnienie braków na rynku pracy może być sprowadzanie ze wschodu kadr, które chcą u nas pracować. Szansa asymilacji i zaangażowania takich ludzi jest duża. Należy jednak wypracować długofalowe metody przeciwdziałania wyjazdom i emigracji zarobkowej. W dłuższym okresie wyjazdy młodych ludzi grożą wyludnieniem kraju oraz znaczącymi konsekwencjami dla całej gospodarki kraju.

Artykuł dzięki firmie warszawa-budowlane.pl – materiały budowlane w Warszawie


Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm.

Stan aktualny i prognozy na przyszłość.

Przeprowadziliśmy badania ponad 600 polskich przedsiębiorstw z różnych branż, rozlokowanych po całej Polsce oraz zatrudniających więcej niż 10 pracowników. Pozytywnie odpowiedziało ponad 350 respondentów i na tej podstawie powstał raport opisujący aktualny stan rynku outsourcingu, świadomość i wiedza na ten temat oraz ocena przyszłości.

Kompletne wyniki badania są umieszczone na stronie: www.ankieter.pl/wyniki/index/id/15432/

outsourcing-decyzja

Outsourcing IT w Polsce.

Przetwarzanie danych oraz konserwacja i serwisowanie sprzętu w połączeniu z usługami programistycznymi to główne kierunki outsourcingu IT. Krajowe firmy, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnego działu IT dość często korzystają z usług firm zewnętrznych. Aktualizacje programów, usługi deweloperskie, backup danych, zakupy i serwis sprzętu stały się nie tylko normą ale również koniecznością do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

2

Operacje pomocnicze, czyli drobne usługi.

Podobnie jak w przypadku IT polskie przedsiębiorstwa masowo zlecają na zewnątrz usługi typu: sprzątanie biur i magazynów, ochrona mienia, rachunkowość, naliczanie kadr i płac, czy też szkolenia dla kadry pracowniczej. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w tych usługach. Niskie ceny oraz wysoka jakość usług powoduje, że rynek outsourcingu usług pomocniczych notuje wzrost rok po roku.

 

Logistyka, czyli zarządzanie przewozami i pojazdami.

Outsourcing z zakresu logistyki to również leasing pojazdów oraz maszyn. Możliwość bezpośredniego wliczania w koszty rat leasingowych oraz powszechny i łatwy dostęp do oferty powoduje, że większość firm chętnie korzysta z tego typu usług. Z raportu wynika również, że spedycja towarów oraz zarządzanie taborem to branże, które będą się rozwijały przez kolejne lata.

outsourcing-logistyka

Czym kierują się firmy przy wyborze outsourcingu?

W dobie szukania oszczędności outsourcing staje się doskonałym narzędziem do ich redukcji oraz kontroli. Przedsiębiorcy decydując się na zlecenie część usług do firm zewnętrznych po pierwsze liczą na duże oszczędności oraz na zwolnienie własnych zasobów z dotychczasowych obowiązków. Ważnym czynnikiem jest również zrzeczenie się odpowiedzialności i przeniesienie jej na firmę outsourcingową. Tak staje się np. w przypadku rozliczeń płac i kadr czy rachunkowości.

outsourcing-wybór-firmy

Na jakie problemy wskazują firmy, które zleciły usługi na zewnątrz firmy.

Najczęściej wskazywanym problemem są potencjalne spory między dostawcą usługi outsourcingowej i samą firmę, szczególnie dotyczą one jakości usługi, finansów. Dla części przedsiębiorstw zagrożeniem staje się możliwość uzależniania od dostawców.

outsourcing-problemy

Przekazywanie usług na zewnątrz i błędy z tym związane.

Częstym błędem przy rozpoczęciu współpracy na zasadach outsourcingu staje się np. kierowanie się wyłącznie niską ceną usługi, bez sprawdzenia referencji i jakości prowadzonych do tej pory usług. Niektóre firmy zwracają również uwagę na słabe relacje i utrudniony kontakt z firmą outsourcingową już po podpisaniu umowy.

 

Czy firmy są zadowolone z wyboru outsourcingu?

Większość przedsiębiorców zdecydowanie jest zadowolonych ze współpracy z firmami oferującymi usługi outsourcingowe. Firmy, które z powodzeniem wdrożyły usługi umiejętnie korzystają ze wszystkich jego zalet. 74% firm potwierdziło, że outsourcing usług poprawił sytuację w przedsiębiorstwie.

outsourcing-sytuacja

Podsumowanie.

Przedsiębiorcy w Polsce zdecydowanie opowiadają się za przekazywaniem usług outsourcingowych na zewnątrz. Usługi typu: ochrona mienia, sprzątanie, catering, usługi IT, rachunkowość, czy też outsourcing usług kadrowo-płacowych staje się normą dla krajowych firm. Branża notuje nieustanny wzrost i nic nie wskazuje na trend przeciwny.


Outsourcing staje się standardem w niektórych branżach.

Kadry i płace – czy warto zlecać firmie zewnętrznej?

W wielu krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej standardem jest zlecanie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej czy też HR firmom zewnętrznych.

leasing-pracowniczySzefowie tych firm wychodzą z założenia, że wszystkie czynności, które bezpośrednio nie łączą się z właściwą działalnością firmy powinny być wyprowadzane z firmy, co pozwala na skupieniu się na właściwej działalności. Takie rozwiązanie oczywiście jest dobre, szczególnie dla firm, które mają rozbudowane kadry.

W firmach kadrowo-płacowych, które wykonują usługi na zasadzie outsourcingu najczęściej siedzą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach. Osoby, które od lat pracując w branży doskonale poruszają się po wszystkich aspektach związanych z tą pracą.

Takie firmy dysponują specjalistycznym oprogramowaniem, wiedzą oraz skupiają się wyłącznie na doskonałym i precyzyjnym wykonaniu usługi.

W przeciwnym razie narażają siebie i klientów na duże szkody i ewentualne kary.

Dlaczego outsourcing stanie się standardem w niektórych branżach?

Ponieważ menadżerowie dostrzegają największy potencjał w specjalizacji. Firma spedycyjna skupia się na przewozach, firma informatyczna na obsłudze firmy dostarczając komputery i oprogramowanie a firma kadrowo-płacowa wyliczy wszystkie pensje i zapewni idealny obieg dokumentów. Taki podział zadań gwarantuje, że każda czynność niezbędna do wykonania w firmie trafia do osób, które specjalizują się w danej pracy i są najlepszymi fachowcami. Dodatkowo utrzymanie własnego działu kadr i płac, HR czy też działu IT, to koszty, które są wyższe od zlecania tych samych zadań na zasadach outsourcingu.

Dlaczego tak się dzieje? Właśnie z powodu specjalizacji. Firmy zewnętrze optymalizują swoje działania w danej branży i potrafią ograniczyć koszty przy większej ilości zadań. Jak policzyła nasza firma HRL średni zysk, dla przedsiębiorstw zlecających obsługę kadrowo-płacową czy też HR zaoszczędza około 32%, przy jednoczesnej poprawie jakości obsługi i dodaniu większej ilości funkcji np. elektroniczna archiwizacja czy też lepsze oprogramowanie.

Niższe koszty obsługi.

brandingSkąd biorą się niższe koszty obsługi w firmach zewnętrznych niż we własnej firmie? Po pierwsze firmy zewnętrzne optymalizują swoje działania zarówno pod punktem efektywności jak i kosztów w danej dziedzinie.

Często firmy outsourcingowe mieszczą się w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do wykształconej kadry, która zgodzi się na niższe wynagrodzenie. Długoletnie doświadczenie kadry zarządzającej to również niebagatelna przewaga.

Osoby zarządzające firmami outsourcingowymi najczęściej „zjadły zęby” na tym zawodzie i doskonale poruszają się we wszystkich aspektach branży. Gwarantuje to nam doskonałą obsługę oraz dodatkowo dostęp do wiedzy i porad.

Z powyższych wpisów można wyciągnąć jeden wniosek – korzystanie z usług firm outsourcingowych to pożytek dla obu stron: zlecającej i realizującej usługę. Pod warunkiem, że wybierze się solidną i sprawdzoną firmę.


Outsourcing zadań kadrowo-płacowych oraz HR.

Coraz popularniejsze staje się zlecenie zadań tej branży do firm zewnętrznych.

Praca w takich centrach outsourcingowych ma wiele zalet: koncentrujemy się wyłącznie na swoich zadaniach, zapewniamy sobie maksymalny kontakt ze wszystkimi aspektami tego zawodu, mamy szansę na szybki awans. Outsourcing kadr i płac zazwyczaj znacznie obniża koszty administracyjne firm, co przekłada się na zysk i skupianie na właściwym celu biznesowym przedsiębiorstwa.

Archiwizacja dokumentacji i zdalny dostęp.

OutsourcingGalopujący postęp techniczny daje nam nowe możliwości i pozwala ciągle udoskonalać i poprawiać efektywność funkcjonowania firmy. Jedną z dziedzin, na które postęp ma duży wpływ to obrót dokumentami.

Do niedawna mieliśmy obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów minimum 5 lat a niektórych nawet 50. W efekcie firmy archiwizacyjne lub same przedsiębiorstwo zarzucone jest aktami, dokumentami księgowymi, czy też z ZUSu.

Obecnie niektóre z tych dokumentów możemy przechowywać w wersji elektronicznej. W sukurs przychodzi nam technika. Teraz możemy bezpiecznie zapisać dane w dowolnym formacie. Zaszyfrować oraz dokładnie zabezpieczyć przed zniszczeniem. CO więcej istnieją rozwiązania, które pozwalają nam szybko wyszukać dokumenty nawet po teście, który jest w środku (za pomocą OCR). Możliwości są prawie nieograniczone.

Np. firma HRL opracowała system archiwizacji dokumentacji z użyciem chmury internetowej, całość zaszyfrowana jest protokołem SSL i zbudowana zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Każdy użytkownik, któremu udzieli się dostępu otrzymuje zdalny dostęp do dokumentów za pośrednictwem strony www. Odczytywanie dokumentów, wydruk, przeszukiwanie, podgląd czy też dodawanie kolejnych można dokonać z dowolnego miejsca na ziemi. Całość działa podobnie do rachunków bankowych, do których mamy dostęp przez stronę www.

Co nam daje praca na dokumentach zarchiwizowanych elektronicznie?

Po pierwsze łatwość dostępu do każdego dokumentu z dowolnego miejsca. Szybko, bezpiecznie i bez wstawania sprzed komputera – mamy przed sobą tysiące, czy też setki tysięcy dokumentów.

Druga sprawa to bezpieczeństwo. Nie dość, że dostęp jest przydzielany na zasadach różnych praw, dokładnie kontrolowany i śledzony, to całość jest szyfrowana i zabezpieczona dokładnie tak samo, jak to się robi w najlepszych bankach z naszymi środkami ulokowanymi na internetowych kontach.

Trzeci atut, to kontrola – w każdej chwili możemy ograniczyć, zabezpieczyć i usunąć dostęp do dokumentów. Zmiana hasła, zablokowanie całości archiwum czy też szczegółowe śledzenie, kto i kiedy korzysta z naszych dokumentów (śledzenie np. IP komputera, z którego łączy się użytkownik). Można np. ograniczyć dostęp do archiwum wyłącznie do IP komputerów znajdujących się w naszym biurze. W takiej sytuacji, nawet jeśli ktoś zdobędzie dostęp do archiwum, to nie połączy się z nim i wykona żadnej operacji.

Elastyczność – systemy archiwizacji dokumentów najczęściej można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

Wszystkie te zalety świadczą na plus elektronicznych systemów obiegu i archiwizacji dokumentów. Wkrótce regały z dokumentami zostaną całkowicie zastąpione przez zdalne dyski twarde.

 

 


Praca w zawodzie kadry i płace.

Co wiąże się z zawodem prowadzenia kadr i płac i czy warto planować swoją karierę w tym kierunku?

Kto może zostać pracownikiem kadr i kadr – niezbędne predyspozycje.

Kurs kadry i płacePamiętaj, że praca w kadrach i płacach, to czynność bardzo odpowiedzialna a wszystkie źle wykonane działania niosą za sobą bardzo duże konsekwencje. Dlatego osoba, która planuje swoją karierę związać z tą branżą musi koniecznie być osobą odpowiedzialną i skrupulatną.

Niezbędne będzie umiejętność przyswajania sobie dużej ilości wiedzy prawnej oraz przynajmniej dobre zdolności do nauk ścisłych, mam na myśli matematykę, statystykę i pokrewne.

Praca w kadrach to praca na dokumentach w oparciu o ścisłe reguły. Płace, to praca wymagająca nie tylko umiejętności doskonałego i bezbłędnego liczenia, ale również wymagająca opanowania programów do obsługi płac.

Częste zmiany przepisów, aktualizacje bądź też wymiana oprogramowania wymaga ciągłego doskonalenia i przyswajania sobie nowej wiedzy. W tym zawodzie nigdy nie można stać w miejscu, zawsze czekają nas nowe wyzwania.

Wykształcenie i umiejętności.

W przypadku specjalisty kadr i płac liczą się po pierwsze umiejętności oraz wszystkie te cechy, o których napisałem w pierwszej części. Oczywiście pracodawca spojrzy przychylniejszym okiem na osobę z lepszym wykształceniem, jeśli kandydaci będą prezentować podobne umiejętności. Brak wykształcenia (wyższego lub przynajmniej matury) ma jeszcze jedną wadę – hamuje nasz dalszy awans.

Szanse w rozwoju osobistym

kurs-kadry-i-place-warszawaJeśli posiadasz wyższe wykształcenie i planujesz karierę w kadrach i płacach, to możesz dokładanie zaplanować swój rozwój zawodowy. Najczęściej po doskonałym opanowaniu kadr i płac taka osoba zostaje kierownikiem a jeśli ma zamiar dalej się rozwijać, to poszerza swoją wiedzę o zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) i łączy te dwie funkcje. Obecnie w firmach stanowiska menadżerskie w działach personalnych najczęściej powierzane są osobom, które doskonale poruszają się zarówno w zagadnieniach HR jak i kadrach i płacach. Dyrektorzy personalni, to podstawa każdej dobrej firmy, więc mamy duże pole do popisu.

Jak wygląda przyszłość zawodu.

Po pierwsze przyszłość zawodu kadrowo-płacowego i HR to maksymalizowanie efektywności działań poprzez informatyzację i elektroniczny obieg dokumentów. Oprogramowania do zarządzania kadrami i placowymi działa już w chmurze, dostępne są świetne programy, które wyręczą nas praktycznie w każdej czynności a elektroniczna archiwizacja i zdalny dostęp do dokumentacji, które w przyszłości stanie się normą dla firm wchodzi szybko do kadr i płac.

Autor wpisu: warszawa-budowlane.pl materiały budowlane Warszawa