HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Outsourcing kadr i płac – wady i zalety.

Dlaczego tak wielu pracodawców decyduje się na przekazanie zarządzania kadrami i płacami do zewnętrznej firmy?

Odpowiedź jest dość prozaiczna: redukcja kosztów oraz przeniesienie odpowiedzialności przed urzędami na firmę, której powierza się outsourcing.

outsourcing-kadr-plac

Naliczanie pensji oraz wszystkie czynności związane z kadrami, płacami, umowami i szeroko rozumianym personelem to żmudne i czasochłonne zadanie. Wymaga doskonałej organizacji, dużego doświadczenia oraz specjalistycznego oprogramowania.

Konsekwencje za błędy przy naliczaniu płac mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego powierzenie zadań kadrowo-płacowych do zewnętrznej, specjalistycznej firmy jest często doskonałym posunięciem.

Pozwala pracodawcy skupić się na najważniejszych celach w prowadzeniu działalności.

 

 

Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego:

redukcja kosztów prowadzenia działu kadrowo-płacowego nawet o 40%

przeniesienie pełnej odpowiedzialności na firmę, której powierza się outsourcing,

odpadają obowiązki i koszty z organizacją miejsca pracy działu kadrowo-płacowego: koszty szkoleń, zakupu oprogramowania, sprzętu komputerowego itp.

odpadają obowiązki ciągłego doskonalenia i szkoleń działu kadr i płac,

zachowanie całkowitej poufności w firmie dotyczącej wynagrodzeń,

– szybkie dopasowywanie się do zmieniających warunków i przepisów bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

– stabilne i przewidywalne koszty ponoszone przy obsłudze kadrowo-płacowej – ustalone stawki obsługi nie zmieniają się latami,

– dobre firmy outsourcingowe gwarantują darmowe porady, szkolenia dla kadry oraz dbają o wszystkie aspekty kadrowe w firmie zapewniając funkcjonalne i płynne działanie całej firmy w tym aspekcie,

– szczegółowe raporty z działań kadrowo-płacowych,

Nowoczesna obsługa kadrowo-płacowa dodatkowo zapewnia:

archiwizację i digitalizację wszystkich dokumentów kadrowo-płacowych firmy z zachowaniem wszystkich możliwych form zachowania bezpieczeństwa i poufności danych,

– stały i bezpieczny zdalny dostęp do wszystkich dokumentów przez stronę www, możliwość wydruku i wyszukiwania dokumentów bezpośrednio po zalogowaniu się do systemów zdalnego zarządzania,

pomoc przy doskonaleniu kadry, rekrutacji, doskonaleniu działów HR.

Wady outsourcingu kadrowo-płacowego:

Jeśli wybierzemy rozsądnie firmę, której powierzymy zadania kadrowe i placowe to trudno doszukać się większych wad. Jedynym punktem spornym jest przekazanie wszystkich dokumentów na zewnątrz firmy. Ma to jednak wiele zalet: przenosimy ciężar przechowywania dokumentacji, otrzymujemy dostęp do danych w formie cyfrowej (zdalny dostęp). Solidna , rzetelna i doświadczona firma outsourcingowa nie niesie za sobą żadnego zagrożenia.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty outsourcingu kadrowo-płacowego.