HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Ocena pracy i pracowników

Przeprowadzamy na zlecenie pracodawców ocenę pracowników. Znajdujemy słabe i mocne strony, planujemy ścieżki rozwoju.

Ocena pracy ma na celu poprawę funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, znalezieniu metod zwiększenia efektywności działania.

Odpowiedni dobrany system ocen oraz profesjonalna kadra pozwala nam na zaoferowanie Państwu całego wachlarza usług związanego z oceną pracowników.

Ocena pracy i pracowników

Przeprowadzamy testy kompetencji, psychologiczne, proponujemy rozwiązania typu: controlling pracowniczy, dodatkowe szkolenia, mentoring, coaching. Wszystko w zależności od wyniku oceny pracowniczej.

Dobrze funkcjonująca organizacja jaką jest każde przedsiębiorstwo musi opierać się na zgranym i efektywnym zespole pracowników. Oceny pracownicze pozwalają odpowiednio dobrać narzędzia dalszego rozwoju zespołu. Koordynację działań kierownictwa mającą na celu poprawę wyniku finansowego.