HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Kurs kadry i płace

Kursy kadrowo-płacowe: intensywne i tygodniowe.

Zapraszamy na szkolenia zawodowe w naszej firmie.

kurs kadrowo-płacowyKurs kadry i płace pozwoli na zdobycie przyszłościowego zawodu, na który zawsze będzie popyt. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia kadr oraz naliczania płac. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Oferujemy możliwość odbycia stażu w naszej firmie. W trakcie pracy poznają Państwo nie tylko jak należy rozliczać płace i prowadzić kadry, ale poznają Państwo specyfikę pracy w grupie. Najlepsi mają szansę na kontynuowanie pracy w naszej firmie.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu kadr i płac. Zapewniamy komfortowe warunki zdobywania wiedzy oraz przyjazną i bezstresową atmosferę nauki. Szczególną uwagę przykładamy do praktycznych ćwiczeń, tak żeby kursanci mieli szansę poznać wszystkie niezbędne aspekty zawodu prowadzenia kadr i płac.

Kurs kadrowo-płacowy: Teoria – praktyka – staż.

Szkolenie kadrowo-płacowe, ceny i zakres:

 • Kadry i płace intensywnie
 • od 550 zł netto
 • 16 godzin
 • materiały dydaktyczne
 • praktyczne przykłady
 • profesjonalna kadra
 • certyfikat ukończenia
 • szczegóły…
 • Kadry i płace kurs tygodniowy
 • od 1350 zł netto
 • 50 godzin
 • materiały dydaktyczne
 • praktyczne przykłady
 • profesjonalna kadra
 • certyfikat ukończenia
 • szczegóły…
 • Kadry i płace + staż
 • od 1750 zł netto
 • 50 godzin
 • materiały dydaktyczne
 • praktyczne przykłady
 • profesjonalna kadra
 • 50 godz. stażu
 • certyfikat ukończenia
 • szczegóły…

Kontakt z konsultantem i zamówienia

Część kadrowa zakres:

 • Źródła prawa pracy. Główne pojęcia prawa pracy. Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, nawiązanie stosunku pracy.
 • Szczególne formy zawierania umów o pracę oraz umowy cywilno-prawne
 • Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa
 • Urlopy pracowników.
 • Czas pracy.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.

Część płacowa, zakres:

 • Wynagradzanie za pracę- definicja,
 • Zasady wyliczania wynagrodzeń
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Świadczenia pozapłacowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – definicje ogólne
 • Rozrachunki z instytucjami zewnętrznymi po naliczeniu wynagrodzeń

Kurs kadry i płaceIstnieje możliwość odbycia samego kursu kadrowego lub samego kursu płacowego. Szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie: szkolenia kadrowo-płacowe.

Prowadzimy również kursy i szkolenia zamknięte dla firm. Szczegółową wycenę przeprowadzimy po przesłaniu zamówienia przez formularz rejestracyjny lub za pośrednictwem poczty mail.

 

Aktualne zapisy na kurs kadry i płace:

 • Kurs kadry i płace w Warszawie, Gdański, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Katowicach, Bydgoszczy oraz Gdyni – sprawdź termin i wolne miejsca

Każdy kurs kadrowo-płacowy kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte umiejętności a osoby, które odbędą staż praktyczny w jednym z naszych biur otrzymują pisemne referencje.

 

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – HRL Facebook.

Ceny wszystkich szkoleń:
 • PK - 400 zł / osobę
 • ŚK - 450 zł /osobe
 • PP - 400 zł / osobę
 • ŚP - 450 zł / osobę
 • OKP - 600 zł / osobę
10% zniżki na wszystkie szkolenia łącznie