HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą elastycznością i wprowadzaniem ciągłych zmian. Niedobór miejsc pracy oraz zwiększona konkurencja, wymaga stosowania nowych, uniwersalnych rozwiązań.

pracownicyNiełatwo poradzić sobie z tego typu zadaniami, jednak istnieją pewne propozycje rozwiązania tego typu sytuacji. Do jeden z nich należą z pewnością elastyczne formy zatrudnienia, z którymi możemy spotkać się coraz częściej.

Rozumiane mogą być na co najmniej dwa sposoby; poprzez elastyczny czas lub miejsce pracy bądź tzw. zatrudnienie niepracownicze, czyli inne poza tradycyjną umową o pracę. Stosowane są przede wszystkim w celu zaspokojenia popyty na pracę oraz obniżeniu kosztów. Jest to także świetna alternatywa dla osób próbujących pogodzić obowiązki osobiste z zawodowymi, czyli np. dla młodych matek.

Z tego typu zatrudnienia korzysta coraz więcej osób, przynosi ono bowiem korzyści dla obu stron, choć nadal bardziej preferowane jest tradycyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, głownie z tego względu, że powiązane jest z zapewnieniem rożnego rodzaju świadczeń.

Korzystają z niego przeważnie osoby, które z jakichś względów nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, czyli na cały etat. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczyć można z pewnością: okresowe umowy o pracę (umowa na czas okresowy, umowa zastępstwo, umowa sezonowa itp.), umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie), a także zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, leasing pracowniczy, telepraca, praca nakładcza, praca na wezwanie, roboty publiczne oraz wiele innych.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach posiada wiele zalet, podstawową jest możliwość dopasowania czasu pracy do innych obowiązków, np. nauki. Ze strony pracodawcy, dużą korzyść stanowi brak potrzeby wypłacania odpraw lub innych świadczeń. Wadą może być ograniczona możliwość awansu, czy rozwoju, jednak zawsze dostajemy coś za coś, a w dzisiejszych czasach posiadanie pracy jest chyba najważniejsza i właśnie dlatego zatrudnienie elastyczne stanowi dobrą alternatywę.