HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia – jak to wygląda?

Elastyczne formy zatrudnienia rozumiane są:                  

  1. Jako ułatwienie stosunku pracy poprzez uelastycznienie czasu pracy lub miejsca pracy, jako zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy.
  2. Jako formy zatrudnienia – tutaj rozróżnia się następujące przypadki:

– Umowa o pracę z terminem zakończenia, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie w elastycznych godzinach czasu pracy, leasing pracowniczy, praca nakładcza, telepraca, praca na wezwanie, umowy cywilnoprawne, worksharing, zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane.

Co dają terminowe umowy o pracę?

kurs-kadry-i-place-warszawa– Pracodawcy dostają tutaj możliwość dostosowywania poziomu zatrudnienia do aktualnych bądź też przewidywanych potrzeb związanych z działalnością firmy.

– Potrafią zapewnić szereg uprawnień, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy – choroba, prawo do urlopu macierzyńskiego.

– Nie mają wpływu na wypłacanie pracownikom dodatkowych odpraw pieniężnych w przypadku zakończenia stosunku pracy z upływem terminu umowy o pracę.

Zatrudnienie na pół etatu:

– Tutaj obie strony umowy mogą określić dany wymiar etatu – maksymalnie pełen etat, dostosowując go do potrzeb pracodawcy i pracownika.

– Jest tutaj możliwość zatrudnienia osób, które nie mogłyby podjąć zatrudnienia na pełny etat bądź też, pracodawca nie potrzebuje pracowników na cały etat.

– Możliwość rotacji pracowników co ma wpływ na wyższe koszty prowadzenia rachunkowości personalnej i wyższych szkoleń oraz ograniczone perspektywy kariery zawodowej.

– Mamy tu możliwość dostosowania obowiązków pracowniczych do potrzeb związanych z kontynuowaniem nauki, sprawami rodzinnymi bądź też dodatkowymi zajęciami zawodowymi. A dostosowanie pracy do stanu zatrudnienia i aktualnych, często zmiennych potrzeb to kolejny plus zatrudnienia w nie pełnych godzinach pracy.

– Pracodawca tutaj nie ponosi praktycznie żadnych kosztów związanych z administrowaniem i sprawami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi. Jest to duża szansa dla pracowników tymczasowych, którzy chcą nabrać doświadczenia w renomowanych miejscach pracy, co w konsekwencji poprawia ich pozycję na rynku pracy.

Umowy cywilnoprawne dzielimy na:

– Umowa o zlecenie.

– Umowa o dzieło.

– Umowa agencyjna.

 

Artykuł napisany dzięki firmie – twoja-ksiegowosc.com – usługi księgowe Twoja Keiśgowość