HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

controlling personalny

Controlling personalny służy sprawdzeniu wszystkich zasobów ludzkich w danym przedsiębiorstwie z punktu widzenia samego przedsiębiorstwa i efektywności działania.

Cel controllingu personalnego jest jasno określony: poprawa wyników działania każdej jednostki, efektywność, sprawność, rentowność i maksymalizacja zwrotu nakładów.

controlling personalnyWłaściwie przeprowadzony controlling personalny poprawia skuteczność działania całego przedsiębiorstwa. Pierwszy etap controllingu to zebranie informacji o pracownikach, następnie opracowanie odpowiednich metod poprawy efektywności pracy i w końcu wdrożenie tych metod.

Controlling personalny ma na celu wykorzystanie potencjału ludzkiego i odpowiednie zagospodarowanie wszystkich jego elementów.

Nasza firma proponuje Państwo przeprowadzenie controllingu personalnego polegającego na ocenie pracowników, odpowiednim zaplanowaniu zmian, ocenie kosztów funkcjonowania każdej jednostki ludzkiej i określeniu właściwego doboru pracowników.