HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Co to jest ageizm?

Czy ageizm ma zły wpływ na rynek pracy?

Ageizm to negatywne zjawisko na rynku pracy przejawiające się dyskryminacją osób ze względu na wiek. W Polsce dyskryminuje się mężczyzn powyżej 45 roku życia i kobiety powyżej 35 roku życia. Osoby w tym wieku traktowane są lekceważąco i uważane za mniej efektywne niż osoby młodsze. Nie docenia się doświadczenia oraz pracowitości takich osób.

ageizmWalka z ageizmem to głównie edukacja i budowanie właściwej postawy pracodawców w połączeniu ze świadomością i tworzeniem odpowiedniego wizerunku osób uważane za starsze.

Więcej na econlp.com NLP