HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami

Categories: Zarządzanie kompetencjami
Możliwość komentowania Zarządzanie kompetencjami została wyłączona

Zarządzanie kompetencjami pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroka dziedzina, która kryje w sobie wiele nurtów.

pracaJej praktycznym przejawem, stosowanym w wielu firmach oraz korporacjach, coraz częściej staje się zarządzanie kompetencjami. Jest do coraz chętniej stosowana strategia, która ma zbliżyć firmy do osiągnięcia upragnionego celu. Polega ono przede wszystkim na poznaniu oraz opisie kompetencji poszczególnych pracowników i późniejszym zaplanowaniu ich wykorzystywania w podnoszeniu efektywności i wydajności pracy.

Należy zapewnić transfer kompetencji pracowników i wykorzystać je w sposób, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Jest to działanie czysto instrumentalne, jakie nastawione jest na bezpośredni zysk. Stosuje się to przede wszystkim, aby osiągnąć lepszą pozycję i większą konkurencyjność. Każdy pracownik wnosi tym samym wiele do firmy, w której pracuje. Dzięki rozwijaniu swoich umiejętności jest w stanie jeszcze lepiej wesprzeć ją swoją wiedzą oraz kompetencjami.

Zarządzanie kompetencjami opiera się zatem na dwóch kluczowych punktach, do jakich z pewnością należy bazowanie na już istniejących zasobach, a także nabywanie nowych kompetencji przez udział w różnego rodzaju szkoleniach, czy warsztatach.

Samo posiadanie kompetencji i ich wykorzystywanie jest bowiem niewystarczające, należy je również stale poszerzać i rozwijać, aby nie zostać daleko w tyle. Każdego pracownika analizuje się więc pod kątem wykonywanych przez niego zadań, a także posiadanych umiejętności. Baza takich informacji jest niezwykle przydatna, w późniejszym procesie planowania.

Niesamowicie ważna staje się zatem potrzeba zwiększonej motywacji pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji i właśnie dlatego w tym celu wykorzystuje się często zewnętrzne agencję specjalizujące się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Samo zarządzanie kompetencjami ma zaś za zadanie nie tylko ułatwić osiągnięcie celu wytyczonego przez firmę, ale również osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności oraz wykorzystania silnych stron całej kadry.

Rozwój pracowników przekłada się także na ich zwiększone zaangażowanie i identyfikację z miejscem pracy, co przynosi dodatkowe korzyści.