HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in techniki rekrutacyjne

Ocena pracy

Categories: doradztwo personalne, rozmowa kwalifikacyjna, Szkolenia biznesowe, techniki rekrutacyjne
Możliwość komentowania Ocena pracy została wyłączona

Ocena pracy

W części obowiązkowej, podlegają wszyscy pracownicy.

Skala ocen:

– Skala ocen zadowalająca: Ocena celująca – 6, ocena bardzo dobra – 5, ocena dobra – 4

-Skala ocen niezadowalająca: Ocena dostateczna – 3, ocena niezadowalająca – 2, ocena negatywna- 1.

Część oceniana obejmuje:

pracownicy– Rzetelność, chodzi tu przede wszystkim o wnikliwe rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów czy też informacji.

– Terminowość, kładziony jest tu duży nacisk o dbałość i przestrzeganie terminów określonych przepisami dotyczących wykonywanych zadań.

– Wywiązywanie sie z zadań w wyznaczonym terminie oraz wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

– Kolejna część obejmuje umiejętności zastosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska pracy. Odpowiednie umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów czy też umiejętności związane ze zastosowaniem właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy i rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

– Organizowanie pracy obejmuje planowanie działań i odpowiednią organizacje pracy w celu wykonania zadań. Określanie odpowiednich celów, odpowiedzialności czy też ram czasowych działania. Ustalanie odpowiednich priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu oraz tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko terminowych.

– Ostatnia część obejmuje postawę etyczną, która obejmuje wykonywanie obowiązków w uczciwy sposób, nie budzących żadnych podejrzeń. Odpowiednia dbałość o nieposzlakowaną opinie i postępowanie zgodne z etyką zawodową.

Kryteria wyboru:

agencje-pracy-tymczasowej– Wiedza z wybranej dziedziny nauki, która warunkuje odpowiedni poziom realizowanych zadań i obsługi urządzeń technicznych – odpowiedni stopień wiedzy oraz umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

– Bardzo dobra znajomość języka obcego i realizowanie przy tym zadań, pozwalających na płynne czytanie i rozumienie dokumentów, pisanie dokumentów, mówienie w języku obcym, rozumienie innych osób.

– Nastawienie na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji, zdolność oraz skłonność do uczenia sie, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedze.

 

Techniki rekrutacyjne

Categories: techniki rekrutacyjne
Możliwość komentowania Techniki rekrutacyjne została wyłączona

Co to są techniki rekrutacyjne?

Techniki rekrutacyjne to idealne narzędzie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz selekcji potencjalnych pracowników.

Od lat są wzbogacane i wykorzystywane przez specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a także zewnętrznych rekrutów. Ich wybór uzależniony jest od wielu czynników, między innymi są to: wielkość firmy, branża, liczba kandydatów, czy kryteria selekcji. Najpopularniejszą techniką rekrutacyjną jest znana wszystkim analiza dokumentów, czyli przede wszystkim życiorysu oraz listu motywacyjnego. To właśnie z tych względów, warto jest zainwestować czas w stworzenie porządnego oraz czytelnego CV. Ten etap ma przede wszystkim na celu wybranie określonych kandydatów i zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy wybierają jednak inną formę, jaką stanowi kwestionariusz osobowy, wypełniany jest zazwyczaj droga internetową.

pracownicyNie należy w nim pozostawia pustych miejsc bez odpowiedzi. Każde pytanie wymaga jak najbardziej wyczerpującej wypowiedzi. Dużo rzadziej wybierane są krótkie rozmowy na telefon, których zadaniem jest niejako wybadanie danego kandydata. Przeważnie zostaje on zaproszony później na rozmowę kwalifikacyjną, która należy do najczęściej wykorzystywanej techniki rekrutacyjnej. Padają na niej różne pytania i może przybierać kilka form.

Najczęściej będą to testy i zadania, o których wykonanie zostaniemy poproszeni przez osobę przeprowadzającą rekrutację. Będą to zatem testy psychologiczne, osobowościowe, ale również zadaniowe, wymagające większego skupienia.

Dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza do testów merytorycznych, które dotyczą przeważnie informacji o firmie, w której ubiegamy się o pracę. Brak jakiejkolwiek wiedzy na jej temat może zostać odebrany jako ignorancja i odbierze nam szansę na dane stanowisko pracy.

Warto zatem zaprezentować się z jak najlepszej strony i wykorzystać maksymalnie powierzony nam czas. Taka rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj od 20 do 60 minut i bywa stresująca, dlatego dobre przygotowanie to podstawa.