HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Categories: doradztwo personalne, giełda pracy, headhunters, rekrutacja pracowników, rozmowa kwalifikacyjna
Możliwość komentowania Rozmowa kwalifikacyjna została wyłączona

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z ważniejszych etapów rekrutacji.

Zaproszenie przyszłego pracownika na rozmowę kwalifikacyjną oznacza, że CV czy też list motywacyjny zainteresował rekrutera. Kolejnym etapem jest poznanie i zweryfikowanie podanych informacji o przyszłym pracowniku. Dlatego zainteresowany pracą powinien przygotować się jak najlepiej i daj się poznać z jak najlepszej strony.

Czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej

agencja-pracyA więc rozmowa kwalifikacyjna średnio trwa od 20 minut, maksymalnie do godziny. Niektóre firmy proszą kandydatów o rozwiązanie różnych testów, pokazujących ich predyspozycje bądź też udział w zadaniu grupowym. Wtedy to spotkanie rekrutacyjne może przedłużyć się nawet do 3-4 godzin ale za to jest bardzo optymalnym rozwiązaniem dla rekrutera. Zawsze należy pamiętać, że rozmowa kwalifikacyjna to forma autoprezentacji, dlatego najlepiej pamiętać zarówno o treści, jak i o formie. W tym aspekcie poprzez swoje zachowanie podczas rekrutacji zainteresowany pokazuje, jak radzi sobie w stresie, czy jest otwarty i komunikatywny. Takie informacje zdradza także – mowa ciała.

Co zrobić by wyjść naprawdę dobrze podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

– Najpierw, zainteresowany powinien uścisnąć dłoń rekrutera pewnie, ale nie za mocno.

– Usiąść wygodnie, ale lepiej się nie opierać – lekkie pochylenie do przodu sygnalizuje zainteresowanie.

– Kolejnym etapem jest pilnowanie swoich rąk, to znaczy by zainteresowany nie splątywał ich, lepiej gestykulować swobodnie, lecz niezbyt żywiołowo.

– Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nie należy patrzeć w sufit ani tym bardziej w podłogę. Uśmiechać się należy z gracją, jeżeli jednak te zasady nie są naturalne i trzymanie się ich przychodzi z trudem, lepiej podczas rozmowy kwalifikacyjnej skupić się na tym, co mówimy.

Rekrutacja może być ogromnym stresem.

Przed rozmową kwalifikacyjną należy przede wszystkim opanować nerwy. Jeżeli się to nie uda i podczas rozmowy zacznie drżeć głos, należy otwarcie powiedzieć coś w tym stylu: „Przepraszam, zdenerwowałem się” lub ,,To dlatego, że zależy mi na pracy w Państwa firmie”. Rekruter w takiej sytuacji na pewno spojrzy z bardziej życzliwiej strony na zainteresowanego pracą.

Kto tak naprawdę prowadzi rozmowę kwalifikacyjną?       

Daną rekrutację może przeprowadzać osoba nawet z działu personalnego – tak jest przeważnie na pierwszym etapie, bądź też potencjalny bezpośredni przełożony, menedżer bądź też inżynier.

Ocena pracy

Categories: doradztwo personalne, rozmowa kwalifikacyjna, Szkolenia biznesowe, techniki rekrutacyjne
Możliwość komentowania Ocena pracy została wyłączona

Ocena pracy

W części obowiązkowej, podlegają wszyscy pracownicy.

Skala ocen:

– Skala ocen zadowalająca: Ocena celująca – 6, ocena bardzo dobra – 5, ocena dobra – 4

-Skala ocen niezadowalająca: Ocena dostateczna – 3, ocena niezadowalająca – 2, ocena negatywna- 1.

Część oceniana obejmuje:

pracownicy– Rzetelność, chodzi tu przede wszystkim o wnikliwe rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów czy też informacji.

– Terminowość, kładziony jest tu duży nacisk o dbałość i przestrzeganie terminów określonych przepisami dotyczących wykonywanych zadań.

– Wywiązywanie sie z zadań w wyznaczonym terminie oraz wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

– Kolejna część obejmuje umiejętności zastosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków, które wynikają z opisu stanowiska pracy. Odpowiednie umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów czy też umiejętności związane ze zastosowaniem właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy i rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

– Organizowanie pracy obejmuje planowanie działań i odpowiednią organizacje pracy w celu wykonania zadań. Określanie odpowiednich celów, odpowiedzialności czy też ram czasowych działania. Ustalanie odpowiednich priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu oraz tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko terminowych.

– Ostatnia część obejmuje postawę etyczną, która obejmuje wykonywanie obowiązków w uczciwy sposób, nie budzących żadnych podejrzeń. Odpowiednia dbałość o nieposzlakowaną opinie i postępowanie zgodne z etyką zawodową.

Kryteria wyboru:

agencje-pracy-tymczasowej– Wiedza z wybranej dziedziny nauki, która warunkuje odpowiedni poziom realizowanych zadań i obsługi urządzeń technicznych – odpowiedni stopień wiedzy oraz umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych.

– Bardzo dobra znajomość języka obcego i realizowanie przy tym zadań, pozwalających na płynne czytanie i rozumienie dokumentów, pisanie dokumentów, mówienie w języku obcym, rozumienie innych osób.

– Nastawienie na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji, zdolność oraz skłonność do uczenia sie, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedze.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Categories: rozmowa kwalifikacyjna
Możliwość komentowania Rozmowa kwalifikacyjna została wyłączona

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest taka straszna.

Selekcja pracowników wymaga dużej skrupulatności, jedynie nieliczni zostają wybrani do dalszego etapu, jakim przeważnie jest rozmowa kwalifikacyjna.

leasing pracowniczyPrzygotowanie się do niej bywa nie lada wyzwaniem, zwłaszcza gdy ogarnia nas stres, powiązany z wystąpieniem publicznym lub ogniem pytań w jaki zostaniemy postawieni. Jej czas wynosi przeważnie od 20 minut do godziny.

Zdarzają się jednak rozmowy, na których możemy zostać poproszeni o przystąpienie do określonego zadania lub wypełnienia testów kompetencyjnych, okres ten może się zatem wydłużyć, niekiedy nawet do 3-4 godzin, zatem i na taką alternatywę należy się nastawić.

Rozmowa kwalifikacyjna jest ściśle powiązana ze stanowiskiem na jakie aplikujemy.

Jeżeli dotyczy ono mniej wymagającej pracy, reguł do których trzeba się stosować, będzie o wiele mniej. Każde staranie się o pracę, powinno być jednak poparte eleganckim ubiorem, należy zapomnieć o głębokich dekoltach, jaskrawych kolorach, czy spodniach dresowych, co jest chyba oczywiste, z wiadomych względów.

Autoprezentacja wymaga od nas również określonej formy zachowania, czy gestykulacji. Mowa ciała bywa niezwykle ważna, zatem nerwowe poprawienia włosów czy kasłanie, może nam po prostu zaszkodzić.

Najlepiej przybrać wyprostowaną, pewną siebie postawę i pamiętać o zdecydowanym uścisku dłoni. Nasze zdenerwowanie jest w takiej sytuacji uzasadnione, jeśli zadrży nam głos, nie ma co się przejmować, rekruterzy to też ludzie, którzy rozumieją takie zdarzenia, niewybaczalny jest jednak kompletny brak wiedzy.

Przed rozmową kwalifikacyjną dobrze jest uzyskać jak najwięcej informacji o firmie, do której się udajemy. Brak tego typu informacji, może zostać odebrany jako ignorancja. Warto również zebrać wszystkie swoje dokumenty, od CV po wcześniejsze umowy o pracę, najlepiej w kilku egzemplarzach, a także prześledzić przykładowe pytania rekrutacyjne.

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego nie należy go zaniedbywać. Uzyskanie pracy i stabilnego zatrudnienia nie jest proste, zatem warto włożyć w nie odrobinę więcej wysiłku.