HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in Outsourcing

Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca?

Categories: Bez kategorii, Outsourcing, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca? została wyłączona

Ostatnie lata pokazują, że z usług firm zewnętrznych w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Obserwuje się również, że kryzys spotęgował to zjawisko. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, ponieważ pozwala zredukować etaty i pozbyć się wielu obowiązków.

Trzeba mieć jednak na uwadze że oddanie kadr i płac firmom z zewnątrz nie zwalnia z odpowiedzialności za prawidłowe ich prowadzenie.

Czy outsourcing kadr i płac może przynieść korzyści finansowe?

Zawiłości polskiego systemu prawnego, ciągłe wprowadzanie zmian przepisów i równe częste niejednoznaczne ich brzmienie nierzadko wymuszają konieczność przyjmowania specjalistów do wewnętrznego działu finansowego czy kadrowo-płacowego. To z kolei wymaga od pracodawcy obstawienia dodatkowych etatów . Innym rozwiązaniem, które z miesiąca na miesiąc budzi coraz większe zainteresowane jest outsourcing kadr i płac. Zadania zlecane są firmie zewnętrznej. Co prawda wewnętrzny dział personalny jest kosztowny, ale zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo.

kadry-placeJednak dopiero outsourcing pozwala skupić swoje myśli i energie na biznesie. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych zadań administracyjnych. Zmniejsza poziom zatrudnienia i wszelkie koszty powiązane ze szkoleniem pracowników, które byłyby koniecznością w przypadku prowadzenia wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Od przedsiębiorstw wymagane jest przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i wcielanie w życie przepisów po ich aktualizacji. W tym celu koniecznością staje się regularne szkolenie personelu z zakresu zmian prawnych.

Outsourcing kadr i płac zmniejsza nakłady na szkolenia i utrzymanie bazy technicznej. Wszelką potrzebną dokumentacją zajmuje się zewnętrzna działalność, której zostanie zlecone to zadanie. Do obowiązków należy nie tylko prowadzenie działu kadrowo-płacowego, ale i archiwizacja dokumentów firmowych. Wiele z nich zapewnia również regularne doradztwo dla zarządu – wszelkiego typu raporty, zestawienia czy też porady. Dodatkowo można liczyć, że przy długotrwałej współpracy ulegną zmianie koszty związane z korzystaniem z dalszych usług.

Korzyści dla firmy.

Outsourcing kadr i płac jest w stanie przynieść firmie wiele korzyści, przede wszystkim na tle redukcji kosztów zatrudnienia pracowników. Jednak koniecznością staje zdawanie sobie sprawy z pewnych zagrożeń jakie ze sobą niesie. Korzystając z usług zewnętrznych firm traci się kontrolę nad ważnymi obszarem – sprawami powiązanymi z kadrami i płacami a są to wyjątkowo newralgiczne elementy każdej działalności. Poza firmę wypływają istotne dane dotyczące jej prosperowania jak, np.: dane osobowe pracowników czy wysokość ich zarobków.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w razie jakichkolwiek problemów z nienależytym wywiązaniem się z obowiązków przez firmę outsourcingową to pracodawca jest pociągany do odpowiedzialności. Jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowana lub też opłacenia mandatu PIP. Co prawda może później dochodzić do odszkodowania od firmy, ale wiąże się to z dodatkowym stresem.

Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm.

Categories: Outsourcing, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm. została wyłączona

Stan aktualny i prognozy na przyszłość.

Przeprowadziliśmy badania ponad 600 polskich przedsiębiorstw z różnych branż, rozlokowanych po całej Polsce oraz zatrudniających więcej niż 10 pracowników. Pozytywnie odpowiedziało ponad 350 respondentów i na tej podstawie powstał raport opisujący aktualny stan rynku outsourcingu, świadomość i wiedza na ten temat oraz ocena przyszłości.

Kompletne wyniki badania są umieszczone na stronie: www.ankieter.pl/wyniki/index/id/15432/

outsourcing-decyzja

Outsourcing IT w Polsce.

Przetwarzanie danych oraz konserwacja i serwisowanie sprzętu w połączeniu z usługami programistycznymi to główne kierunki outsourcingu IT. Krajowe firmy, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnego działu IT dość często korzystają z usług firm zewnętrznych. Aktualizacje programów, usługi deweloperskie, backup danych, zakupy i serwis sprzętu stały się nie tylko normą ale również koniecznością do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

2

Operacje pomocnicze, czyli drobne usługi.

Podobnie jak w przypadku IT polskie przedsiębiorstwa masowo zlecają na zewnątrz usługi typu: sprzątanie biur i magazynów, ochrona mienia, rachunkowość, naliczanie kadr i płac, czy też szkolenia dla kadry pracowniczej. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w tych usługach. Niskie ceny oraz wysoka jakość usług powoduje, że rynek outsourcingu usług pomocniczych notuje wzrost rok po roku.

 

Logistyka, czyli zarządzanie przewozami i pojazdami.

Outsourcing z zakresu logistyki to również leasing pojazdów oraz maszyn. Możliwość bezpośredniego wliczania w koszty rat leasingowych oraz powszechny i łatwy dostęp do oferty powoduje, że większość firm chętnie korzysta z tego typu usług. Z raportu wynika również, że spedycja towarów oraz zarządzanie taborem to branże, które będą się rozwijały przez kolejne lata.

outsourcing-logistyka

Czym kierują się firmy przy wyborze outsourcingu?

W dobie szukania oszczędności outsourcing staje się doskonałym narzędziem do ich redukcji oraz kontroli. Przedsiębiorcy decydując się na zlecenie część usług do firm zewnętrznych po pierwsze liczą na duże oszczędności oraz na zwolnienie własnych zasobów z dotychczasowych obowiązków. Ważnym czynnikiem jest również zrzeczenie się odpowiedzialności i przeniesienie jej na firmę outsourcingową. Tak staje się np. w przypadku rozliczeń płac i kadr czy rachunkowości.

outsourcing-wybór-firmy

Na jakie problemy wskazują firmy, które zleciły usługi na zewnątrz firmy.

Najczęściej wskazywanym problemem są potencjalne spory między dostawcą usługi outsourcingowej i samą firmę, szczególnie dotyczą one jakości usługi, finansów. Dla części przedsiębiorstw zagrożeniem staje się możliwość uzależniania od dostawców.

outsourcing-problemy

Przekazywanie usług na zewnątrz i błędy z tym związane.

Częstym błędem przy rozpoczęciu współpracy na zasadach outsourcingu staje się np. kierowanie się wyłącznie niską ceną usługi, bez sprawdzenia referencji i jakości prowadzonych do tej pory usług. Niektóre firmy zwracają również uwagę na słabe relacje i utrudniony kontakt z firmą outsourcingową już po podpisaniu umowy.

 

Czy firmy są zadowolone z wyboru outsourcingu?

Większość przedsiębiorców zdecydowanie jest zadowolonych ze współpracy z firmami oferującymi usługi outsourcingowe. Firmy, które z powodzeniem wdrożyły usługi umiejętnie korzystają ze wszystkich jego zalet. 74% firm potwierdziło, że outsourcing usług poprawił sytuację w przedsiębiorstwie.

outsourcing-sytuacja

Podsumowanie.

Przedsiębiorcy w Polsce zdecydowanie opowiadają się za przekazywaniem usług outsourcingowych na zewnątrz. Usługi typu: ochrona mienia, sprzątanie, catering, usługi IT, rachunkowość, czy też outsourcing usług kadrowo-płacowych staje się normą dla krajowych firm. Branża notuje nieustanny wzrost i nic nie wskazuje na trend przeciwny.

Nie ufaj ogłoszeniom o pracę i uważaj, gdzie wysyłasz CV.

Categories: agencja pracy, headhunters, oferty pracy, Outsourcing
Możliwość komentowania Nie ufaj ogłoszeniom o pracę i uważaj, gdzie wysyłasz CV. została wyłączona

W dobie braku odpowiedniej ilości miejsc pracy często zdarza się, że wysyłamy ogłoszenia gdzie popadnie. Niestety w naszym kraju firmy szukające pracowników nadal nie stosują standardów uczciwego traktowania kandydatów do pracy lub wręcz oszukują w samym procesie rekrutacji.

Brak przejrzystości w ogłoszeniach.

Ukrywanie się i podawanie danych wyłącznie firmy rekrutującej

W ogłoszeniach rekrutacyjnych pracodawcy ukrywają takie dane jak: nazwę firmy, dane kontaktowe, miejsca pracy itp.

kurs-kadry-i-place-warszawaCzytając tak okrojone ogłoszenie nie jest możliwa właściwa ocena pracodawcy. Wysyłamy nasze CV i nawet nie wiemy, czego oczekiwać. Sam pracodawca strzela sobie takim działaniem w stopę, bo otrzymuje masę CV, które są dla niego zupełnie niepotrzebne.

Jest to taka wymiana spamem – pracodawca spamuje Internet swoimi nieczytelnymi ogłoszeniami a kandydaci wysyłają często zupełnie bez sensu swoje CV. W efekcie wysyła się i przyjmuje wszystko co popadnie. A nóż trafi się jak w loterii jakaś okazja.

Rezultat nie jest najlepszy – pracodawca nie może zapoznać się nawet z połową wysłanych dokumentów a kandydat czeka tygodniami na odpowiedź, a czasami nigdy jej nie otrzymuje.

Ukrywanie zarobków.

Szanujący się pracodawca podaje wynagrodzenie (lub widełki tych wynagrodzeń) już w ogłoszeniu o pracę. W takich krajach jak np. Wielka Brytania jest to standard. W Polsce nadal panuje metoda ukrywania a wręcz wstydzenia się rozmawiania o pieniądzach. W trakcie spotkań kwalifikacyjnych prowadzi się testy na inteligencję, psychologiczne, sprawdza referencje, prowadzi kilka wielogodzinnych rozmów, ale o pieniądzach milczy się do samego końca. Działanie bez sensu, bo jest to marnowanie czasu kandydata jak i pracodawcy. Sprawy fundamentalne typu: zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje oraz wynagrodzenie powinno być omawiane na samym początku a wręcz określone w ogłoszeniu o pracę.

Pracodawca nam nie wierzy.

pracownicyOd samego początku istnieje klimat nieufności. Swoją drogą kandydaci sobie na to zapracowali, ponieważ nagminnie kłamanie się w listach motywacyjnych (które są przesłodzone miłością do pracodawcy) i CV (w których wpisuje się cudowne kwalifikacje i umiejętności). Sam pracodawca nie jest jednak święty. Najczęściej w pierwszej kolejności sprawdza z kim ma do czynienia. Wertowanie serwisów społecznościowych, sprawdzanie for dyskusyjnych, weryfikowanie opinii o nas na podstawie takich czynników jak: zdjęcie w CV, wygląd samego CV lub nawet wieku czy płci absolutnie nie powinno mieć miejsca.

W jaki sposób pracodawcy nas sprawdzają? Zostawiamy mnóstwo śladów w Internecie. Wystarczy wpisać swój pseudonim, mail lub imię i nazwisko w cudzysłowu w Google i mamy cały zestaw informacji o nas. Pracodawca zanim sprawdzi nasze realne kwalifikacje ocenia nas wg własnego gustu.

Ukryte zamiary.

Niektóre zawody, mówiąc delikatnie nie cieszą się popularnością. Nie jest łatwo znaleźć pracowników np. na przedstawiciela handlowego jakiegoś śmieciowego, niewiele wartego produktu czy usługi. Pracodawcy lub firma rekrutująca mami nas ogłoszeniami, które tylko mają przyciągnąć naszą uwagę. Portale ogłoszeniowe zarzucone są więc ogłoszeniami typu: „kierownik sprzedaży”, „dyrektor regionu” itp, w których nie podaje się żadnych istotnych informacji a kryje się za tym najgorszego rodzaju akwizycja. Najczęściej kilka osób da się wciągnąć w te gierki.

Zły klimat w pracy.

agencja-pracy (2)Urywanie danych firmy może świadczyć, że ktoś chce ukryć poszukiwania nowych pracowników przed obecnymi osobami, które są zatrudnione. Takie postępowanie może nas w przyszłości również spotkać, jeśli podejmiemy tam pracę. Istnieje taka moda wśród niektórych polskich firm, że złego pracownika zwalania się bez rozmowy z nim o tym.Szuka się zamiennika i daje wypowiedzenie. Szczera rozmowa nie istnieje w świadomości niektórych szefów, w efekcie pracownik staje przed faktem dokonanym i nawet nie ma szans na poprawę. Takich firm i szefów lepiej unikać.

Osoby prowadzące rekrutację nie mają do tego żadnych kompetencji.

Niestety, ale to fakt znany z wielu rozmów kwalifikacyjnych. Najczęściej zdarza się wśród firm, które rzadko poszukują pracowników, ale często są wynikiem złego doboru osób weryfikujących kandydatów do pracy. Co możemy z tym faktem zrobić? Nic. Jedynie należy kontrolować własne emocje, zachować asertywność i być wyrozumiałym. Są sprawy, na które nie mamy wpływu.

Jak unikać błędów przy poszukiwaniu pracy?

 • Załóż nowy mail, wyłącznie na poczet rekrutacji lub sprawdź, czy Twój obecny adres do tego się nadaje. Nazwa samego maila (bez wulgaryzmów i dwuznaczności) oraz miejsca gdzie jest widoczny w sieci dużo o nas mówią podczas procesu rekrutacji.
 • Nie ufaj ogłoszeniom bez wyraźnych intencji pracodawcy. Sprawdź ile razy pracodawca publikował już to ogłoszenie (wystarczy wkleić w Google pierwsze zdanie z ogłoszenia).
 • Zasięgnij opinii o pracodawcy, ale nie ufaj serwisom, gdzie można mieć wpływ na opinie (pracodawcy sami je wstawiają). Najlepiej wpisz w Google „nazwa pracodawcy opinia” i zaznacz w opcjach ostatni miesiąc lub rok. Pomiń wszystkie portale, które można modyfikować, zerknij na fora dyskusyjne, ale uważaj na marketing szeptany stosowany nagminnie przez firmy.
 • Pytaj znajomych, idź do sekretariat firmy, porozmawiaj z dowolnym pracownikiem firmy. Zbieraj informacje, ale wszystko przepuszczaj przez sito własnej oceny.

Powodzenia w poszukiwaniu wymarzonej pracy.

Źródło: www.adtrade.com.pl  sprzedaż hurtowa oleju rzepakowego

Co to jest outsourcing.

Categories: Outsourcing
Możliwość komentowania Co to jest outsourcing. została wyłączona

Outsourcing.

Co to jest i jakie ma znaczenie dla przedsiębiorstw?

Nazwa outsourcing pochodzi ze zlepków angielskich wyrazów outside + resource + using. W ogólnym znaczeniu outsourcing oznacza przekazanie niektórych funkcji działalności przedsiębiorstwa do realizacji zewnętrznym firmom.

Głównym celem outsourcingu są: redukcja kosztów oraz przez wydzielenie uciążliwych dla firmy funkcji i przekazanie ich na zewnątrz skupienie się na właściwej działalności.

Inne powodu korzystania z outsourcingu to na przykład: zwolnienie zasobów firmy, zdobycie dostępu do zasobów, które firma sama nie może sobie zapewnić, poprawę jakości usług, podział ryzyka itp.

Branże najczęściej objęte usługami outsourcingu to:

outsourcing IT:

 •        konserwacje i naprawy sprzętu,
 •        rozwój aplikacji,
 •        przetwarzanie danych,

outsourcing usług pomocniczych:

 •        druk i reprografia,
 •        obsługa poczty,
 •        konsulting, szkolenia,
 •        obsługa w terenie,
 •        wsparcie klientów, zakupy,
 •        przetwarzanie transakcji,
 •        rachunkowość, realokacja zasobów ludzkich,
 •        rekrutacja, funkcje płacowo-kadrowe,
 •        usługi gastronomiczne,
 •        obsługa nieruchomości,
 •        ochrona fizyczna,
 •      reklama, marketing bezpośredni, telemarketing

 outsourcing z zakresu logistyki:

 •        kontrola spedycji,
 •        pośrednictwo spedycyjne,
 •        leasing,
 •        zarządzanie i prowadzanie bazy pojazdów.

Jak wygląda proces wyboru outsourcingu w firmach.

Kolejne kroku wyboru i wdrożenia usługi outsourcingu w przedsiębiorstwach:

 • Outsourcingokreślenie potrzeb firmy w zakresie outsourcingu
 • wyszukanie firm zajmujących się usługami, które chcemy przekazać na zewnątrz,
 • rozmowy z kierownictwem i głównymi zainteresowanymi stronami,
 • rozmowy z właściwym personelem, innymi pracownikami oraz osobami spoza firmy,
 • zaplanowanie całego procesu we własnej firmie: rozmowy z pracownikami, planowanie procesu przekazania usług, oszacowanie kosztów i zysków
 • wybór dostawców, zebranie ofert
 • rozmowy i negocjacje z dostawcami,
 • wprowadzenie usługi do firmy

Czy outsourcing zawsze się opłaca?

W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku wybrania złego dostawcy usług outsourcingowych istnieje ryzyko pewnych problemów. Najczęściej są to:

 • nieuzyskanie spodziewanych obniżek kosztów,
 • ogólne pogorszenie jakości realizacji funkcji dotychczas wykonywanej samodzielnie,
 • niepowodzenia w wypracowaniu relacji prawdziwej współpracy z dostawcą usług,
 • spory między klientem a dostawcą usługi, zwłaszcza dotyczące jakości usługi i wysokości wynagrodzenia,
 • niewykorzystanie szans z uzyskania większej operacyjnej elastyczności przy zaspokojeniu potrzeb klientów.
 • wystąpienie możliwości uzależnienia się od dostawcy,
 • niemożność zachowania wysokiej jakości przy dużym udziale obcych komponentów,
 • zatarcie obrazu firmy wśród klientów,
 • możliwość poniesienia strat wynikających z niesolidności kooperantów,
 • ujemne stosunki społeczne związane z redukcją personelu,
 • ryzyko wzrostu kosztów.

Inne błędy popełniane po wprowadzeniu usługi outsourcingu to najczęściej:

 •    niewłaściwy dobór kryteriów wyboru dostawcy, kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym,
 •    słabe relacje nabywca-dostawca podczas życia projektu,
 •    nie stosowanie charakterystyki świadczonych usług
 •    nadmierna koncentracja na technologii i finansach, pomijanie aspektu personalnego,
 •    zbyt pośpiesznie przygotowywany kontrakt.