HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca?

Categories: Bez kategorii, Outsourcing, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca? została wyłączona

Ostatnie lata pokazują, że z usług firm zewnętrznych w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Obserwuje się również, że kryzys spotęgował to zjawisko. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, ponieważ pozwala zredukować etaty i pozbyć się wielu obowiązków.

Trzeba mieć jednak na uwadze że oddanie kadr i płac firmom z zewnątrz nie zwalnia z odpowiedzialności za prawidłowe ich prowadzenie.

Czy outsourcing kadr i płac może przynieść korzyści finansowe?

Zawiłości polskiego systemu prawnego, ciągłe wprowadzanie zmian przepisów i równe częste niejednoznaczne ich brzmienie nierzadko wymuszają konieczność przyjmowania specjalistów do wewnętrznego działu finansowego czy kadrowo-płacowego. To z kolei wymaga od pracodawcy obstawienia dodatkowych etatów . Innym rozwiązaniem, które z miesiąca na miesiąc budzi coraz większe zainteresowane jest outsourcing kadr i płac. Zadania zlecane są firmie zewnętrznej. Co prawda wewnętrzny dział personalny jest kosztowny, ale zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo.

kadry-placeJednak dopiero outsourcing pozwala skupić swoje myśli i energie na biznesie. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych zadań administracyjnych. Zmniejsza poziom zatrudnienia i wszelkie koszty powiązane ze szkoleniem pracowników, które byłyby koniecznością w przypadku prowadzenia wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Od przedsiębiorstw wymagane jest przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i wcielanie w życie przepisów po ich aktualizacji. W tym celu koniecznością staje się regularne szkolenie personelu z zakresu zmian prawnych.

Outsourcing kadr i płac zmniejsza nakłady na szkolenia i utrzymanie bazy technicznej. Wszelką potrzebną dokumentacją zajmuje się zewnętrzna działalność, której zostanie zlecone to zadanie. Do obowiązków należy nie tylko prowadzenie działu kadrowo-płacowego, ale i archiwizacja dokumentów firmowych. Wiele z nich zapewnia również regularne doradztwo dla zarządu – wszelkiego typu raporty, zestawienia czy też porady. Dodatkowo można liczyć, że przy długotrwałej współpracy ulegną zmianie koszty związane z korzystaniem z dalszych usług.

Korzyści dla firmy.

Outsourcing kadr i płac jest w stanie przynieść firmie wiele korzyści, przede wszystkim na tle redukcji kosztów zatrudnienia pracowników. Jednak koniecznością staje zdawanie sobie sprawy z pewnych zagrożeń jakie ze sobą niesie. Korzystając z usług zewnętrznych firm traci się kontrolę nad ważnymi obszarem – sprawami powiązanymi z kadrami i płacami a są to wyjątkowo newralgiczne elementy każdej działalności. Poza firmę wypływają istotne dane dotyczące jej prosperowania jak, np.: dane osobowe pracowników czy wysokość ich zarobków.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w razie jakichkolwiek problemów z nienależytym wywiązaniem się z obowiązków przez firmę outsourcingową to pracodawca jest pociągany do odpowiedzialności. Jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowana lub też opłacenia mandatu PIP. Co prawda może później dochodzić do odszkodowania od firmy, ale wiąże się to z dodatkowym stresem.

Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm.

Categories: Outsourcing, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing usług w Polsce – raport z badania firm. została wyłączona

Stan aktualny i prognozy na przyszłość.

Przeprowadziliśmy badania ponad 600 polskich przedsiębiorstw z różnych branż, rozlokowanych po całej Polsce oraz zatrudniających więcej niż 10 pracowników. Pozytywnie odpowiedziało ponad 350 respondentów i na tej podstawie powstał raport opisujący aktualny stan rynku outsourcingu, świadomość i wiedza na ten temat oraz ocena przyszłości.

Kompletne wyniki badania są umieszczone na stronie: www.ankieter.pl/wyniki/index/id/15432/

outsourcing-decyzja

Outsourcing IT w Polsce.

Przetwarzanie danych oraz konserwacja i serwisowanie sprzętu w połączeniu z usługami programistycznymi to główne kierunki outsourcingu IT. Krajowe firmy, które nie zdecydowały się na prowadzenie własnego działu IT dość często korzystają z usług firm zewnętrznych. Aktualizacje programów, usługi deweloperskie, backup danych, zakupy i serwis sprzętu stały się nie tylko normą ale również koniecznością do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

2

Operacje pomocnicze, czyli drobne usługi.

Podobnie jak w przypadku IT polskie przedsiębiorstwa masowo zlecają na zewnątrz usługi typu: sprzątanie biur i magazynów, ochrona mienia, rachunkowość, naliczanie kadr i płac, czy też szkolenia dla kadry pracowniczej. Jak grzyby po deszczu powstają firmy, które specjalizują się w tych usługach. Niskie ceny oraz wysoka jakość usług powoduje, że rynek outsourcingu usług pomocniczych notuje wzrost rok po roku.

 

Logistyka, czyli zarządzanie przewozami i pojazdami.

Outsourcing z zakresu logistyki to również leasing pojazdów oraz maszyn. Możliwość bezpośredniego wliczania w koszty rat leasingowych oraz powszechny i łatwy dostęp do oferty powoduje, że większość firm chętnie korzysta z tego typu usług. Z raportu wynika również, że spedycja towarów oraz zarządzanie taborem to branże, które będą się rozwijały przez kolejne lata.

outsourcing-logistyka

Czym kierują się firmy przy wyborze outsourcingu?

W dobie szukania oszczędności outsourcing staje się doskonałym narzędziem do ich redukcji oraz kontroli. Przedsiębiorcy decydując się na zlecenie część usług do firm zewnętrznych po pierwsze liczą na duże oszczędności oraz na zwolnienie własnych zasobów z dotychczasowych obowiązków. Ważnym czynnikiem jest również zrzeczenie się odpowiedzialności i przeniesienie jej na firmę outsourcingową. Tak staje się np. w przypadku rozliczeń płac i kadr czy rachunkowości.

outsourcing-wybór-firmy

Na jakie problemy wskazują firmy, które zleciły usługi na zewnątrz firmy.

Najczęściej wskazywanym problemem są potencjalne spory między dostawcą usługi outsourcingowej i samą firmę, szczególnie dotyczą one jakości usługi, finansów. Dla części przedsiębiorstw zagrożeniem staje się możliwość uzależniania od dostawców.

outsourcing-problemy

Przekazywanie usług na zewnątrz i błędy z tym związane.

Częstym błędem przy rozpoczęciu współpracy na zasadach outsourcingu staje się np. kierowanie się wyłącznie niską ceną usługi, bez sprawdzenia referencji i jakości prowadzonych do tej pory usług. Niektóre firmy zwracają również uwagę na słabe relacje i utrudniony kontakt z firmą outsourcingową już po podpisaniu umowy.

 

Czy firmy są zadowolone z wyboru outsourcingu?

Większość przedsiębiorców zdecydowanie jest zadowolonych ze współpracy z firmami oferującymi usługi outsourcingowe. Firmy, które z powodzeniem wdrożyły usługi umiejętnie korzystają ze wszystkich jego zalet. 74% firm potwierdziło, że outsourcing usług poprawił sytuację w przedsiębiorstwie.

outsourcing-sytuacja

Podsumowanie.

Przedsiębiorcy w Polsce zdecydowanie opowiadają się za przekazywaniem usług outsourcingowych na zewnątrz. Usługi typu: ochrona mienia, sprzątanie, catering, usługi IT, rachunkowość, czy też outsourcing usług kadrowo-płacowych staje się normą dla krajowych firm. Branża notuje nieustanny wzrost i nic nie wskazuje na trend przeciwny.

Praca w zawodzie kadry i płace.

Categories: kadry i płace, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Praca w zawodzie kadry i płace. została wyłączona

Co wiąże się z zawodem prowadzenia kadr i płac i czy warto planować swoją karierę w tym kierunku?

Kto może zostać pracownikiem kadr i kadr – niezbędne predyspozycje.

Kurs kadry i płacePamiętaj, że praca w kadrach i płacach, to czynność bardzo odpowiedzialna a wszystkie źle wykonane działania niosą za sobą bardzo duże konsekwencje. Dlatego osoba, która planuje swoją karierę związać z tą branżą musi koniecznie być osobą odpowiedzialną i skrupulatną.

Niezbędne będzie umiejętność przyswajania sobie dużej ilości wiedzy prawnej oraz przynajmniej dobre zdolności do nauk ścisłych, mam na myśli matematykę, statystykę i pokrewne.

Praca w kadrach to praca na dokumentach w oparciu o ścisłe reguły. Płace, to praca wymagająca nie tylko umiejętności doskonałego i bezbłędnego liczenia, ale również wymagająca opanowania programów do obsługi płac.

Częste zmiany przepisów, aktualizacje bądź też wymiana oprogramowania wymaga ciągłego doskonalenia i przyswajania sobie nowej wiedzy. W tym zawodzie nigdy nie można stać w miejscu, zawsze czekają nas nowe wyzwania.

Wykształcenie i umiejętności.

W przypadku specjalisty kadr i płac liczą się po pierwsze umiejętności oraz wszystkie te cechy, o których napisałem w pierwszej części. Oczywiście pracodawca spojrzy przychylniejszym okiem na osobę z lepszym wykształceniem, jeśli kandydaci będą prezentować podobne umiejętności. Brak wykształcenia (wyższego lub przynajmniej matury) ma jeszcze jedną wadę – hamuje nasz dalszy awans.

Szanse w rozwoju osobistym

kurs-kadry-i-place-warszawaJeśli posiadasz wyższe wykształcenie i planujesz karierę w kadrach i płacach, to możesz dokładanie zaplanować swój rozwój zawodowy. Najczęściej po doskonałym opanowaniu kadr i płac taka osoba zostaje kierownikiem a jeśli ma zamiar dalej się rozwijać, to poszerza swoją wiedzę o zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) i łączy te dwie funkcje. Obecnie w firmach stanowiska menadżerskie w działach personalnych najczęściej powierzane są osobom, które doskonale poruszają się zarówno w zagadnieniach HR jak i kadrach i płacach. Dyrektorzy personalni, to podstawa każdej dobrej firmy, więc mamy duże pole do popisu.

Jak wygląda przyszłość zawodu.

Po pierwsze przyszłość zawodu kadrowo-płacowego i HR to maksymalizowanie efektywności działań poprzez informatyzację i elektroniczny obieg dokumentów. Oprogramowania do zarządzania kadrami i placowymi działa już w chmurze, dostępne są świetne programy, które wyręczą nas praktycznie w każdej czynności a elektroniczna archiwizacja i zdalny dostęp do dokumentacji, które w przyszłości stanie się normą dla firm wchodzi szybko do kadr i płac.

Autor wpisu: warszawa-budowlane.pl materiały budowlane Warszawa

Kadry i płace na odległość.

Categories: kadry i płace, Outsourcing HR, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Kadry i płace na odległość. została wyłączona

Jak prowadzić kadry i płace na odległość?

Jak się możemy domyślić pełna obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga przede wszystkim ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki takim ,,pospolitym” aktualizacjom są uwzględnione wszelkie zmiany dotyczące modułu Płac i Kadr, co zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi, ponadto aktualizacje, pomagają na swobodne prowadzenie kadrami na odległość.

agencja-pracyAplikacje, które są obecnie wszechobecne, wydatnie wspomagają obsługę kadrowo – płacową każdej firmy. Dzięki dobrze przemyślanym funkcjom praca jest naprawdę dobrze zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się jakiegoś niepożądanego błędu, podczas wykonywania operacji. Moduły te, są oczywiście w pełni zintegrowane z programami – Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia pracę na odległość poprzez:

– Zaewidencjonowanie odpowiednich pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia oraz tworzenie struktury podległościowej. Ta z kolei ułatwia w prosty sposób zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima.

– Rozliczanie wypłat z uwzględnieniem czasu pracy, dodatków i akordów, importu oraz eksportu poprzez arkusz kalkulacyjny.

– Odpowiedni import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik, rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla urlopu czy też choroby oraz utrzymanie kontroli wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlop wypoczynkowy.

– Odpowiedni wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników i ewidencjonowanie wraz z rozliczaniem czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.

– Definiowanie i tworzenie korekt do zaksięgowanych list płac z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych i niestandardowych składników wypłat – nieobecności oraz limitów nieobecności.

– Powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac oraz podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową lub przelew na konto bankowe.

– Rozliczanie umów cywilno-prawnych i wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.

– Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych oczywiście zgodnych z wzorami formularzy, sporządzanie deklaracji dla PFRON i wydruk pomocniczy do DEK-II i DEK-I-0 oraz wydruk pomocniczy do raportów GUS.

– Tworzenie i odpowiednie przesyłanie informacji do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli i archiwizacja wybranych formularzy kadrowych wraz z wypłatami za wskazany okres.

– Na koniec, przesyłanie list płac z odpowiednich baz kadrowo-płacowych.

 

Outsourcing kadrowo-płacowy czyli jakie korzyści dla pracodawcy?

Categories: kadry i płace, leasing pracowniczy, Outsourcing HR, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing kadrowo-płacowy czyli jakie korzyści dla pracodawcy? została wyłączona

Korzyści dla pracodawcy – outsourcing kadrowo-płacowy.

Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że kadry i płace to główne działy każdego przedsiębiorstwa a ich poprawne funkcjonowanie w dużym stopniu wpływa na sukces całej firmy. Niestety ale nie każdy właściciel firmy potrafi poradzić sobie z prowadzeniem działów firmowych. Dlatego wdrożenie outsourcingu kadrowo-płacowego może uprościć strukturę pionu finansowego firmy.

agencja-pracyJeśli pojawia się sytuacja, kiedy prowadzenie polityki kadrowej czy płacowej we własnej firmie najzwyczajniej w świecie nas przerasta, powinniśmy zastanowić się właśnie nad skorzystaniem z pomocy firm outsourcingowych. Gwarantujące nam nie tylko profesjonalną obsługę, ale także znajomość aktualnych norm prawnych, z czym wielu biznesmenów niestety sobie nie radzi.

Redukcja kosztów – dobry pomysł?     

Jak się może wydawać, zewnętrzny outsourcing najbardziej opłacalny finansowo jest w tedy, gdy posiadamy własny dział księgowy. Jednak nie musimy pamiętać, że wraz z zatrudnioną osobą, wzrastają koszty prowadzenia firmy, poza tym pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom nie tylko solidną pensję, ale przede wszystkim odpowiednie warunki do pracy. Oczywiście możemy uniknąć tych obowiązków korzystając z outsourcingu.

Wprowadzenie firmy zewnętrznej także równa się kosztom opłaty pracowników i opłaty ich lokalu do pracy, jednak te koszty, dzielone są wśród wszystkich przedsiębiorców korzystających z ich usług i uwzględniane są w kosztach obsługi, co poprawia stabilność finansową firmy. Ogromną zaletą outsourcingu jest także fakt, że firmy zewnętrzne potrafią efektywnie wykorzystać czas pracy. Tutaj wewnętrzne działy księgowe czy też kadrowe pracują w odgórnie wyznaczonych godzinach, jedynie w nagłych przypadkach, kiedy ich pomoc jest potrzebna, może istnieć problem z mobilizowaniem tych właśnie działów do pracy.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy firma zewnętrzna pracuje wtedy, kiedy potrzebuje tego klient. W tedy nie ma znaczenia, czy konieczność działania nastąpi podczas weekendu czy innych dni wolnych.

Dlatego bardzo często środki przeznaczone na opłacenie rozwiązania outsourcingowego są o wiele niższe niż te, które musielibyśmy przeznaczyć na utrzymywanie własnych działów, nazywa się to – efektywne wykorzystanie czasu.

Początkowo outsourcingu był praktykowany głównie w firmach produkcyjnych zaliczających się do przemysłu motoryzacyjnego, obecnie spotykany jest w każdej firmie bez względu na jej rodzaj, model czy kapitał zakładowy.

Jak wybrać odpowiednią firmę kadrowo-płacową?

Categories: kadry i płace, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Jak wybrać odpowiednią firmę kadrowo-płacową? została wyłączona

Jak wybrać odpowiednią firmę kadrowo-płacową?

W ostatnim czasie zewnętrzna administracja kadr i płac zyskuje coraz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców, wszyscy dobrze o tym wiemy, że wybór właściwego usługodawcy nie jest łatwym zadaniem. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych spraw, które należy mieć na uwadze, wybierając firmę outsourcingową.

Jakie są korzyści i zagrożenia?

kadry-placeA więc od początku, zanim zdecydujemy się na outsourcing kadrowo-płacowy, warto wdrożyć krótką analizę potencjalnych szans i zagrożeń związanych z formą zarządzania dokumentacją personalną. W tym wypadku zlecenie administracji kadr i płac zewnętrznej firmie może zredukować wszystkie koszty stałe, uwolnić pracowników od rutynowej pracy i pozwolić skoncentrować się na realizacji strategicznych zadań. Natomiast z drugiej strony, w niektórych przypadkach, outsourcing kadr i płac może wiązać się z przeciekiem bardzo ważnych danych osobowych na zewnątrz firmy, nawet uchybienia ze strony danego usługodawcy mogą być źródłem dużych problemów natury prawnej czy też finansowej.

 

Dlatego o skorzystaniu z outsourcingu powinno się zdecydować bardzo rozważnie i bez pośpiechu.

Koszty usługi.

Jak się domyślamy, coraz więcej przedsiębiorstw outsourcingowych zachęca swoich klientów atrakcyjnymi cenami – warto jednak tutaj pamiętać, że niska cena praktycznie nigdy nie idzie w parze z wysoką jakością świadczonych usług. Dlatego w konsekwencji, administracja w wykonaniu taniego usługodawcy, może nie spełnić zamierzonych celów oraz pociągnąć za sobą niezamierzone koszty, zamiast je zredukować. Pamiętajmy! Wybierając firmę outsourcingową, należy przede wszystkim sprawdzić, czy oferowane ceny mogą ulec zmianom w trakcie trwania umowy, ile kosztuje naliczanie wynagrodzeń dla dodatkowych pracowników, jakie jest doświadczenie danej firmy oraz stosowane rozwiązania itp.

Jaką ponosi odpowiedzialność firma outsourcingowa?

Przede wszystkim przy wyborze firmy outsourcingowej należy zapytać usługodawcę, jak szybko będą rozwiązywane ewentualne problemy i kto poniesie za nie odpowiedzialność. Pamiętać warto także o tym, by warunki umowy z firmą outsourcingową omówić z prawnikiem, by nic nas nie zaskoczyło.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest klauzula o ewentualnych karach za zaniedbania w realizacji powierzonych zadań, tutaj należy bardzo ściśle określić warunki współpracy i zakres obustronnych obowiązków.

Gdzie i jak szukać informacji o firmach outsourcingu?

Categories: kadry i płace, Outsourcing HR, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Gdzie i jak szukać informacji o firmach outsourcingu? została wyłączona

Gdzie i jak szukać informacji o firmach outsourcingu?

W obecnym czasie firmom bardziej opłaca się wynajmować specjalistów do obsługi konkretnych projektów bądź też procesów biznesowych. Tutaj automatycznie rośnie liczba strategicznych działań, które obsługiwane są przez zewnętrznych konsultantów. W równoczesnym tempie rozwija się offshoring, czyli przenoszenie wybranych działań za granicę. Dlatego mnóstwo firm na rynku ,,żyje” z wynajmu kompetencji.

pracownicyW outsourcingu IT da się zarobić głównie na trzech grupach specjalistów:

– Pierwsza, to tak zwany konsulting sprzedażowy usług informatycznych.

– Druga realizuje dla wszystkich klientów konkretne projekty informatyczne.

– Trzecia grupa to byli pracownicy klientów firm, które doszły do wniosku, że zamiast zatrudniać nowego specjalistę, bardziej opłaca się go wynająć.

Oczywiście każda z tych grup cechuje się innymi zarobkami, warunkami pracy i każda przewiduje inne ścieżki kariery.

 

Gdy nasza firma podjęła już decyzja o wdrożeniu outsourcingu, kolejnym etapem będzie znalezienie właściwego outsourcera. Gdzie szukać i czym się kierować przy wyborze?

Wartość świadczonych usług można oceniać po kilku miesiącach współpracy a czasami znacznie dłużej. Dlatego by wybrać odpowiednią firmę outsourcingu należy:

Odrzucić oferty, złożone w terminie późniejszym niż wyznaczyliśmy i tu żadne usprawiedliwienia, w rodzaju – handlowiec był w delegacji czy na urlopie nie ma co brać pod uwagę. W tym przypadku możemy być pewni, że nie ma tu właściwych procedur przejmowania obowiązków pod nieobecność pracowników.

Kolejno firmy, które wysyłają nam swoją ofertę standardową, bez włożenia jakiegokolwiek wysiłku w jej przygotowanie, możemy odrzucić bez wahania. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że każdy z klientów chce być tratowany indywidualnie i niestandardowo. Na podstawie odpowiednio przygotowanej oferty możemy określić, jak oferent odnosi się do tej wartości. Jeśli oferta nie odnosi się do specyfiki naszej firmy i oczekiwań, jest pewne, że późniejsza współpraca przebiegać będzie podobnie.

– Oczywiście błędy ortograficzne i interpunkcyjne w ofercie, takie jak: podwójne spacje czy brak znaków przestankowych, nie są zbyt dobrym dowodem na profesjonalizm. W pełni profesjonalnych firmach, gdzie dużą rolę przykłada się do jakości, podobne błędy nie mają racji bytu.

– Na koniec ważne, by sprawdzać listy referencyjne, są to najbardziej popularne metody sprawdzenia wiarygodności. Przy okazji zaznaczmy, że nie warto korzystać z referencji wystawionych na piśmie, gdyż bywają one często już nieaktualne i zawierają jedynie ogólne informacje.

Czy outsourcing kadrowo-płacowy to naprawdę oszczędność kosztów?

Categories: kadry i płace, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Czy outsourcing kadrowo-płacowy to naprawdę oszczędność kosztów? została wyłączona

Czy outsourcing kadrowo-płacowy to naprawdę oszczędność kosztów?

Obecnie to właśnie outsourcing coraz szerzej zdobywa rynek, przy tym ma więcej zalet niż wad. Jednak musimy zwrócić uwagę, że wciąż wiele firm z dużą rezerwą podchodzi do zlecania na zewnątrz poszczególnych funkcji, dlatego spróbujemy nieco bliżej przyjrzeć się outsourcingowi.

kadry-placeA więc zaczynając ocenę potencjalnych opłacalności wykorzystania outsourcingu kadrowo-płacowego, musimy brać pod uwagę różne parametry i aspekty tego przedsięwzięcia. Dlatego na sam początek powinniśmy zalecić dokonywanie szczegółowej analizy potencjalnych korzyści, które mamy zamiar osiągnąć, np.:

  • Oszczędności finansowe oraz poprawę jakości funkcjonowania działu personalnego.
  • Redukcję ryzyk na określonych płaszczyznach.

Możemy z góry założyć osiągnięcie tylko jednego z tych celów bądź też wszystkich jednocześnie. Uzależnione może być to od danej branży, w której działalność prowadzi określony podmiot, jak i od jego struktury wewnętrznej. Wpływ na osiągnięcie celów ma także sytuacja finansowa i planowanie na przyszłość strategii rozwoju, w tym „cięcia” wszystkich kosztów stałych, zmniejszających środki na ewentualne inwestycje.

Oczywiście potrzeba ograniczenia wszystkich kosztów funkcjonowania jest nadal najczęściej spotykanym powodem zainteresowania firm usługami outsourcingowymi, a finansowe korzyści z ich wdrożenia najłatwiej jest wyliczyć.

rekrutacja-pracownikowDobrze mieć na uwadze zlecając na zewnątrz kadrowo-płacowe funkcje przedsiębiorstwa, analizę całkowitych kosztów wykonywanych we własnym zakresie.

Firmy bardzo często porównują koszt outsourcingu wyłącznie z kosztem zatrudnienia własnych specjalistów zajmujących się daną dziedziną. Tutaj koszty własne, poza kosztami wynagrodzeń składają się z kosztów ZUS, kosztów choroby, kosztów urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich czy wychowawczych, kosztów rekrutacji, szkoleń, materiałów merytorycznych, konsultacji i opinii prawnych. Dodatkowo w skład mogą wejść koszty związane z zakupem i eksploatacją systemu komputerowego czy też specjalistycznego oprogramowania, zakupu sprzętu IT, kosztu czynszu zajmowanej powierzchni biurowej i opłaty za media, kosztu telefonów, alokacji kosztów administracyjnych na dział kadr i płac i kosztu zarządzania działem kadr i płac.

Ważne! Badając opłacalność outsourcingu kadrowo-płacowego, należy szczególną uwagę zwrócić na to, by uniknąć złego wyboru dostawcy oferującego bardzo niską cenę za swoje usługi.

Outsourcing kadr i płac – wady i zalety.

Categories: outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing kadr i płac – wady i zalety. została wyłączona

Dlaczego tak wielu pracodawców decyduje się na przekazanie zarządzania kadrami i płacami do zewnętrznej firmy?

Odpowiedź jest dość prozaiczna: redukcja kosztów oraz przeniesienie odpowiedzialności przed urzędami na firmę, której powierza się outsourcing.

outsourcing-kadr-plac

Naliczanie pensji oraz wszystkie czynności związane z kadrami, płacami, umowami i szeroko rozumianym personelem to żmudne i czasochłonne zadanie. Wymaga doskonałej organizacji, dużego doświadczenia oraz specjalistycznego oprogramowania.

Konsekwencje za błędy przy naliczaniu płac mogą być bardzo dotkliwe. Dlatego powierzenie zadań kadrowo-płacowych do zewnętrznej, specjalistycznej firmy jest często doskonałym posunięciem.

Pozwala pracodawcy skupić się na najważniejszych celach w prowadzeniu działalności.

 

 

Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego:

redukcja kosztów prowadzenia działu kadrowo-płacowego nawet o 40%

przeniesienie pełnej odpowiedzialności na firmę, której powierza się outsourcing,

odpadają obowiązki i koszty z organizacją miejsca pracy działu kadrowo-płacowego: koszty szkoleń, zakupu oprogramowania, sprzętu komputerowego itp.

odpadają obowiązki ciągłego doskonalenia i szkoleń działu kadr i płac,

zachowanie całkowitej poufności w firmie dotyczącej wynagrodzeń,

– szybkie dopasowywanie się do zmieniających warunków i przepisów bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

– stabilne i przewidywalne koszty ponoszone przy obsłudze kadrowo-płacowej – ustalone stawki obsługi nie zmieniają się latami,

– dobre firmy outsourcingowe gwarantują darmowe porady, szkolenia dla kadry oraz dbają o wszystkie aspekty kadrowe w firmie zapewniając funkcjonalne i płynne działanie całej firmy w tym aspekcie,

– szczegółowe raporty z działań kadrowo-płacowych,

Nowoczesna obsługa kadrowo-płacowa dodatkowo zapewnia:

archiwizację i digitalizację wszystkich dokumentów kadrowo-płacowych firmy z zachowaniem wszystkich możliwych form zachowania bezpieczeństwa i poufności danych,

– stały i bezpieczny zdalny dostęp do wszystkich dokumentów przez stronę www, możliwość wydruku i wyszukiwania dokumentów bezpośrednio po zalogowaniu się do systemów zdalnego zarządzania,

pomoc przy doskonaleniu kadry, rekrutacji, doskonaleniu działów HR.

Wady outsourcingu kadrowo-płacowego:

Jeśli wybierzemy rozsądnie firmę, której powierzymy zadania kadrowe i placowe to trudno doszukać się większych wad. Jedynym punktem spornym jest przekazanie wszystkich dokumentów na zewnątrz firmy. Ma to jednak wiele zalet: przenosimy ciężar przechowywania dokumentacji, otrzymujemy dostęp do danych w formie cyfrowej (zdalny dostęp). Solidna , rzetelna i doświadczona firma outsourcingowa nie niesie za sobą żadnego zagrożenia.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty outsourcingu kadrowo-płacowego.