HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

All posts in Bez kategorii

Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca?

Categories: Bez kategorii, Outsourcing, outsourcing kadrowo-płacowy
Możliwość komentowania Outsourcing kadr i płac – czy firmie się opłaca? została wyłączona

Ostatnie lata pokazują, że z usług firm zewnętrznych w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Obserwuje się również, że kryzys spotęgował to zjawisko. Taki stan rzeczy nie powinien dziwić, ponieważ pozwala zredukować etaty i pozbyć się wielu obowiązków.

Trzeba mieć jednak na uwadze że oddanie kadr i płac firmom z zewnątrz nie zwalnia z odpowiedzialności za prawidłowe ich prowadzenie.

Czy outsourcing kadr i płac może przynieść korzyści finansowe?

Zawiłości polskiego systemu prawnego, ciągłe wprowadzanie zmian przepisów i równe częste niejednoznaczne ich brzmienie nierzadko wymuszają konieczność przyjmowania specjalistów do wewnętrznego działu finansowego czy kadrowo-płacowego. To z kolei wymaga od pracodawcy obstawienia dodatkowych etatów . Innym rozwiązaniem, które z miesiąca na miesiąc budzi coraz większe zainteresowane jest outsourcing kadr i płac. Zadania zlecane są firmie zewnętrznej. Co prawda wewnętrzny dział personalny jest kosztowny, ale zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo.

kadry-placeJednak dopiero outsourcing pozwala skupić swoje myśli i energie na biznesie. Uwalnia menedżerów od czasochłonnych zadań administracyjnych. Zmniejsza poziom zatrudnienia i wszelkie koszty powiązane ze szkoleniem pracowników, które byłyby koniecznością w przypadku prowadzenia wewnętrznego działu kadrowo-płacowego. Od przedsiębiorstw wymagane jest przestrzeganie wszelkich wymogów prawnych i wcielanie w życie przepisów po ich aktualizacji. W tym celu koniecznością staje się regularne szkolenie personelu z zakresu zmian prawnych.

Outsourcing kadr i płac zmniejsza nakłady na szkolenia i utrzymanie bazy technicznej. Wszelką potrzebną dokumentacją zajmuje się zewnętrzna działalność, której zostanie zlecone to zadanie. Do obowiązków należy nie tylko prowadzenie działu kadrowo-płacowego, ale i archiwizacja dokumentów firmowych. Wiele z nich zapewnia również regularne doradztwo dla zarządu – wszelkiego typu raporty, zestawienia czy też porady. Dodatkowo można liczyć, że przy długotrwałej współpracy ulegną zmianie koszty związane z korzystaniem z dalszych usług.

Korzyści dla firmy.

Outsourcing kadr i płac jest w stanie przynieść firmie wiele korzyści, przede wszystkim na tle redukcji kosztów zatrudnienia pracowników. Jednak koniecznością staje zdawanie sobie sprawy z pewnych zagrożeń jakie ze sobą niesie. Korzystając z usług zewnętrznych firm traci się kontrolę nad ważnymi obszarem – sprawami powiązanymi z kadrami i płacami a są to wyjątkowo newralgiczne elementy każdej działalności. Poza firmę wypływają istotne dane dotyczące jej prosperowania jak, np.: dane osobowe pracowników czy wysokość ich zarobków.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w razie jakichkolwiek problemów z nienależytym wywiązaniem się z obowiązków przez firmę outsourcingową to pracodawca jest pociągany do odpowiedzialności. Jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi odszkodowana lub też opłacenia mandatu PIP. Co prawda może później dochodzić do odszkodowania od firmy, ale wiąże się to z dodatkowym stresem.

Młodzi wyjeżdżają za pracą do innych krajów.

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Młodzi wyjeżdżają za pracą do innych krajów. została wyłączona

Granice zostały otwarte i działa niewidzialna ręka rynku. Młodzi ludzie skrzętnie z tego korzystają i planują swoje życie coraz częściej poza Polską.

Świadomość i zrozumienie obecnej sytuacji kraju doprowadziła do tego, że tylko sentyment, lub dobra sytuacja materialna może skłonić kogoś młodego do pozostania w kraju. Niestety, ale większość planuje ścieżkę kariery na zasadzie: zdobędę wykształcenie w Polsce, ale pracę i doświadczenie zawodowe zdobędę zagranicą.

kurs-kadry-i-place-warszawaPobudki są oczywiste – finanse.

W kraju nie dość, że brakuje miejsc pracy to jeszcze pensje się kilkukrotnie mniejsze od tych w krajach zachodnich. Niedawno rozmawiałem z dziewczyną, która zdaje na medycynę. Powiedziała, że studia zrobi w Polsce, bo są za darmo i rzeczywiście czegoś uczą a zaraz po ukończeniu pracy wyjeżdża do Kanady, gdzie ma zamiar pracować i żyć.

Najbardziej traci na tym polskie społeczeństwo i polskie państwo. Koszt wykształcenie jednego studenta oscyluje wokół miliona zł. Na darmowych, najlepszych uczelniach student ma dostęp do bibliotek, sal wykładowych, profesorów i często otrzymuje stypendium naukowe lub socjalne. Za to wszystko płaci państwo polskie. Po skończeniu uczelni taki student powinien pozostać w kraju, płacić podatki, ubezpieczenia społeczne. Pracować na dobro kraju i odwdzięczyć się za zdobyte wykształcenie. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Każdy myśli tylko o sobie i nie będzie ponosił kosztów nieudolnego państwa, które nie może zapewnić dobrego standardu życia. Młodzi ludzie mający dostęp do Internetu, nowinek technicznych, znający języki oraz podróżujący po świecie widzą doskonale niedociągnięcia państwa polskiego i pełną premedytacją wybierają wyjazd.

praca-leasingNa szczęście istnieje duża grupa młodzieży, która pragnie wiązać swoje życie z Polską.

Młodzi marzą o karierze pilotów, wojskowych, lekarzy, nauczycieli. Czasami powodem pozostania jest sytuacja rodzinna lub majątkowa. Prognoza na przyszłość nie jest jednak optymistyczna. Szansą na uzupełnienie braków na rynku pracy może być sprowadzanie ze wschodu kadr, które chcą u nas pracować. Szansa asymilacji i zaangażowania takich ludzi jest duża. Należy jednak wypracować długofalowe metody przeciwdziałania wyjazdom i emigracji zarobkowej. W dłuższym okresie wyjazdy młodych ludzi grożą wyludnieniem kraju oraz znaczącymi konsekwencjami dla całej gospodarki kraju.

Artykuł dzięki firmie warszawa-budowlane.pl – materiały budowlane w Warszawie

Outsourcing – moda czy metoda?

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Outsourcing – moda czy metoda? została wyłączona

Na pytanie czy, outsourcing jest modą czy metodą? Odpowiadamy bez wahania – jest to już metoda. Jest to świetny sposób na optymalizację pewnych procesów zachodzących w każdej firmie..

agencja-pracyOczywiście należy mieć na uwadze, że zlecenie funkcji personalnej na zewnątrz wcale nie eliminuje wszystkich kłopotów z zarządzaniem personelem. Bowiem, szefowie nadal muszą wykonywać swoje kierownicze obowiązki.

Jednak dobrze by w przedsiębiorstwie była osoba odpowiedzialna za kontakty z firmą outsourcingową. Nie musimy chyba nikomu tłumaczyć, że monitorowanie usług realizowanych przez outsourcera czy dostarczanie danych na temat zmieniających się uwarunkowań, przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących współpracy, to tak naprawdę podstawa. Bez działań tego typu bardzo trudno wyobrazić sobie sukces outsourcingu. Dlatego jest to konieczność, którą używają kadry kierownicze wielu przedsiębiorstw. Oczywiście outsourcing niczego nie załatwia, bo i tak będziemy musieli zajmować się sprawami personalnymi ale na pewno jest to rozwiązanie wspomagające daną firmę.

Jednak, wybierając odpowiedni outsourcing musimy mieć na uwadze szereg korzyści niemożliwych do osiągnięcia w inny sposób niż ułatwiający zarządzanie najcenniejszymi zasobami firmy. Dlatego obserwując rozwój tego biznesu trudno dziś nazywać go „modą”, gdyż wartość samych zysków szacuje się w milionach dolarów, więc samo to wskazuje na ,,metodę”, która jest po prostu popularna.

Powody dla których powinniśmy wybierać outsourcing:

– Możliwość pozwalająca optymalizować działanie przedsiębiorstwa i wkładać cały wysiłek w jego rozwój. Tak naprawdę mało kogo stać na szkolenie własnych służb finansowych czy też kadrowych tak, by sprawnie poruszały się w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów.

– Ogromne korzyści wynikających z korzystania z usług zewnętrznych w biznesie w pięciu podstawowych działach firm: payroll, sprzedaż, IT, personel i consulting.

– Wydzielanie odpowiednich działalności z struktury. Metoda ta jest bardzo dobrze znana i szeroko wykorzystywana w polskich firmach.

Na koniec warto powiedzieć, że zmiany gospodarcze – wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność restrukturyzacji ich działalności. Wiąże się z to z kolei z potrzebą stosowania nowoczesnych metod zarządzania, takich właśnie jak – outsourcing. Najogólniej rzecz ujmując outsourcing polega, na przekazywaniu wydzielonych funkcji przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym, dlatego jest idealną metodą na wprowadzenie stałej równowagi firmy.

Outsourcing sposób na kryzys.

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Outsourcing sposób na kryzys. została wyłączona

Outsourcing sposób na kryzys.

Jak się można domyślić, wydzielenie odpowiednich funkcji personalnych na zewnątrz, tak naprawdę pomaga firmom w redukcji kosztów i przydaje się szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Powinniśmy jednak pamiętać, że wybór Outsourcing nie może być jedynym powodem, dla którego wybierzemy takie rozwiązanie.

rekrutacjaObecnie zlecanie zewnętrznym firmom zadań, za które odpowiedzialne do tej pory były wewnętrzne działy czy też kadry, i wynajmowanie przy tym ekspertów do realizacji projektów w miejscu zatrudnianych na stałe pracowników ds. HR staje się coraz bardziej popularne. Mogą świadczyć o tym same statystyki. Jak ukazują badania, które zostały przeprowadzone przez firmę IDC na zlecenie ADP w Polsce z roku na rok aż o 10 procent rośnie rynek outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym. Z kolei w 2009 roku wartość rynku outsourcingu w tym zakresie oceniana była na 304 mln zł, natomiast z badania przeprowadzonego w 2010 roku, wśród firm liczących od 30 do 2 tys. pracowników wynika, że w naszym kraju największym zainteresowaniem cieszy się outsourcing ale w zakresie szkoleń i rozwoju oraz w zakresie BHP.

Bardzo popularny jest także outsourcing rekrutacyjny, osiąga on bowiem aż 19 proc. firm. Natomiast usługa naliczania płac cieszy się powodzeniem u 10 proc. badanych – najrzadziej firmy kładą nacisk na outsourcing usługowy, tutaj jedynie 4 proc. przedsiębiorstw używa tej metody. Z kolei w roku 2012 badane firmy zostały zapytane o plany w zakresie outsourcingu funkcji HR. Wynik tutaj okazał się bardzo obiecujący, gdyż aż 40 proc. firm aktualnie posiada co najmniej jedną funkcję HR, która ma być ciągle rozszerzana o kolejne funkcje. Natomiast wśród firm jeszcze niekorzystających z outsourcingu to aż ponad 48 proc. planuje jego wprowadzenie.

Obecnie rynek outsourcingu cały czas się bardzo dynamicznie rozwija – najchętniej wybiera się tu rozwiązanie firmowe wraz z zagranicznym kapitałem, ale wśród rodzimych firm również widać coraz większe zainteresowanie.

Polscy pracodawcy także przekonują się do tego rodzaju usług, dlatego, bo zalet outsourcingu jest naprawdę wiele:

– Wiedza ekspercka i doświadczenie.

– Dostęp do najnowocześniejszej technologii, jakości i terminowości, odpowiedzialnej po stronie dostawcy.

– Redukcja kosztów, zbytecznych usług oraz dbałość o tak zwany efekt skali, który pozwala na optymalizację kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu realizowanych usług.

A więc na pytanie – To, ile zaoszczędzimy, korzystając z outsourcingu funkcji personalnych ? Odpowiadamy – jest to przede wszystkim kwestia indywidualna i zależy od specyfiki firmy oraz wybieranych usług i ich skali.

Szukasz pracy? Sprawdź czego lepiej unikać.

Categories: Bez kategorii, giełda pracy, Kapitał ludzki, oferty pracy
Możliwość komentowania Szukasz pracy? Sprawdź czego lepiej unikać. została wyłączona

Nie popełniaj błędów przy szukaniu pracy.

praca-tymczasowaZawartość tego artykułu nie informuje czytelnika w jaki sposób znaleźć pracę. Pokazuje natomiast 5 rzeczy, których lepiej unikać w czasie poszukiwania pracy i rozpoczęcia nowej kariery. Dla niektórych te sprawy mogą wydać się oczywiste jednak dobrze będzie przypomnieć sobie czego lepiej unikać w życiu zawodowym.

5 punktów, których należy unikać poszukując pracy

Nie panikuj!

Panika może sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie. Pod jej wpływem możesz zrobić coś, czego w normalnych warunkach byś nie zrobił. W rozmowie o pracę możesz osiągnąć przeciwny skutek niż byś tego chciał. Dla Ciebie na pewno będzie lepiej jeśli zaakceptujesz sytuację i pozbędziesz się stresu.

Nie bierz wszystkiego do siebie!

Z mojego doświadczenia wynika, że większość zwolnień występuje w wyniku złego zarządzania firmą czy wraz ze zmianami związanymi z redukcją kosztów operacyjnych. Spróbuj skoncentrować się na własnej sytuacji. Trzeba zrozumieć, że takie sytuacje zdarzają się często, dlatego nie można nimi zbyt się przejmować. W większości przypadków zwolnienie nie będzie Twoją winą.

Nie zaniedbuj zdrowia fizycznego i psychicznego!

Nagła utrata pracy i znalezienie się w roli bezrobotnego z jakiegoś powodu jest bardzo stresującą sytuacją. Szczerze mówiąc. dla większości ludzi utraty pracy jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń życiowych. Należy spojrzeć na siebie z dystansem i skupić się na pozytywnych aspektach swojego życia. Jest to bardzo trudne do zrobienia – czas potrzebny do zaakceptowania sytuacji dla każdego jest inny.

Nie likwiduj kont oszczędnościowych, zadbaj o swoją emeryturę!

Gdy myślisz: „Jak ja mam zapłacić rachunki”, nie likwiduj swoich kont oszczędnościowych. Twoje zmartwienia są uzasadnione jednak spróbuj znaleźć wyjście z tej sytuacji. Racjonalnie przemyśl to w jaki sposób możesz zarobić na rachunki. Likwidacja funduszy emerytalnych byłaby wielkim błędem. Wycofanie pieniędzy będzie się wiązać z utratą części odsetek, a więc dodatkowo na tym tylko stracisz. Przemyśl swoje priorytety, sporządź listę możliwych rozwiązań, oddziel swoje pragnienia od koniecznych potrzeb i dokonaj wszelkich niezbędnych zmian w celu odzwierciedlenia nowej rzeczywistości.

Zdobądź dobre referencje od poprzedniego pracodawcy!

Nie zawsze uda się to zrobić. Wszelkie ewentualne negatywne komentarze od poprzedniego pracodawcy będą ujemnie wpływać na kolejną pracę. W referencjach należy skupić się na rzeczywistych aspektach poprzedniego zajęcia.

Aby odnieść sukces i dobrze prosperować w nowej roli trzeba uważać na drobne potknięcia. Należy trzymać się z dala od tych elementów wymienionych wyżej. Unikanie tych błędów na pewno poprawi wyniki w kolejnych rozmowach o pracę.

CV bez błędów – jak je napisać?

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania CV bez błędów – jak je napisać? została wyłączona

Pierwszym etapem poszukiwania pracy z punktu widzenia osoby aplikującej jest napisanie CV będącego skróconym opisem wykształcenia, doświadczenia zawodowego i cech osobowych aplikującego. Niestety jak pokazuje doświadczenie rekruterów do stworzenia curriculum vitae poszukujący pracy często nie przywiązują odpowiedniej wagi. Powszechne są błędy formalne, strukturalne, a co gorsza nawet ortograficzne. W poniższym artykule spróbujemy przedstawić Ci najważniejsze reguły, których należy przestrzegać przy pisaniu CV.

Struktura dokumentu

benchmarkingPrzyjęło się, że CV ma postać dokumentu w formacie A4 (210mm×297mm) w układzie pionowym (portretowym). W 99% przypadków do przedstawienia życiorysu wystarcza jedna strona A4, jeśli Twoje CV zajmuje więcej, przemyśl dokładnie to co tam napisałeś. Niech pewnym wyznacznikiem będzie dla Ciebie CV Elona Muska – założyciela m.in PayPala i Tesla Motors. Jego CV zajmuje … 1 stronę. Twoje raczej nie jest bogatsze – uwierz mi.

 

U góry dokumentu powinien znajdować się nagłówek “Curriculum Vitae”, a poniżej kilka sekcji tematycznych. Działy te są zwykle takie same w większości CV, jednak zdarzają się pewne wyjątki. Czasem sekcje mają nieco inne nazwy, lub niektórych mniej ważnych po prostu brakuje. Może być to zależne np. od danej osoby, specyfiki stanowiska lub wymagań pracodawcy.

Typowe elementy CV to …

 • Dane osobowe określające daną osobę, niezbędne do ewentualnego skontaktowania się z kandydatem. Zamieszczamy tutaj imię i nazwisko, adres zamieszkania (nie zameldowania) numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Można załączyć również zdjęcie, zwłaszcza jeśli kandydujemy na stanowisko na którym wymagana jest praca z klientem.
 • Historia zatrudnienia lub doświadczenie zawodowe powinny pokazywać potencjalnemu pracodawcy miejsca w których pracowaliśmy. Ważną zasadą jest stosowanie tzw. odwróconej kolejności chronologicznej. Jak sama nazwa wskazuje zaczynamy od najnowszego miejsca pracy, a kończymy na najstarszym.
 • Wykształcenie lub Edukacja gdzie stosujemy taką samą zasadę. Częstym błędem aplikujących jest przedstawiania pełnej historii edukacyjnej łącznie ze szkołą podstawową i gimnazjum. Szkół najniższego poziomu nie ma sensu zamieszczać, z jednym wyjątkiem – jeżeli są to szkoły profilowane z branży do jakiej aplikujemy (np. szkoła muzyczna). Sekcję edukacji zatrudnienia warto podzielić na dwie kolumny. Po lewej zamieszczać daty, a po prawej szkołę / zakład pracy.
 • Dodatkowe umiejętności, w których możesz zawrzeć to co umiesz, ale nie dało się tego umieścić w sekcji wykształcenia, przykładowo: kategorie prawa jazdy, poziom obsługi komputera lub języki (chociaż jeżeli znasz ich kilka możesz utworzyć dedykowaną sekcję z Umiejętnościami językowymi).
 • Często niedoceniane zainteresowania, które mogą powiedzieć o tobie naprawdę bardzo wiele i w sposób pośredni przedstawić Twoje cechy charakteru. Znacznie zapunktujesz jeżeli Twoje zainteresowania będą zbieżne z branżą w jakiej szukasz pracy lub gdy będą oryginalne i osobliwe.

Przy pisaniu CV pamiętaj o kilku rzeczach.

 1. Nie warto zamieszczać nieprawdziwych informacji. Między “lekkim podkoloryzowaniem” a kłamstwem jest bardzo cienka granica. Kłamstwo ma krótkie nogi i jeżeli zostanie obnażone na rozmowie kwalifikacyjnej możesz pożegnać się z pracą.
 2. Stworzenie jednego, uniwersalnego CV w którym zawrzemy absolutnie wszystko co można zawrzeć kusi. Warto jednak profilować CV pod konkretnego pracodawcę i publikować tylko potencjalnie dla niego istotne. CV dłuższe != CV lepsze. Owszem, w ten sposób szybko wyślesz swoją aplikację do wielu pracodawców, ale współczynnik odpowiedzi będzie mniejszy.
 3. Warto zastanowić się nad utworzeniem profilu osobistego – 2-3 zdaniowego opisu własnej osoby. Tego rodzaju opis powinien zawierać Twoje największe osiągnięcia i cele zawodowe do jakich dążysz. Jest to element bardzo rzadko stosowany w Polsce i może Cię wyróżnić spośród innych kandydatów. Jeśli zdecydujesz się na jego napisanie umieść go w górnej części CV – pomiędzy danymi osobowymi a doświadczeniem zawodowym.

Przedstawiliśmy Ci najważniejsze zasady tworzenia CV, jeżeli chcesz zgłębić temat zachęcamy do zapoznania się z serią poradników jak napisać CV w serwisie CVninja

Elastyczne formy zatrudnienia

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Elastyczne formy zatrudnienia została wyłączona

Elastyczne formy zatrudnienia

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą elastycznością i wprowadzaniem ciągłych zmian. Niedobór miejsc pracy oraz zwiększona konkurencja, wymaga stosowania nowych, uniwersalnych rozwiązań.

pracownicyNiełatwo poradzić sobie z tego typu zadaniami, jednak istnieją pewne propozycje rozwiązania tego typu sytuacji. Do jeden z nich należą z pewnością elastyczne formy zatrudnienia, z którymi możemy spotkać się coraz częściej.

Rozumiane mogą być na co najmniej dwa sposoby; poprzez elastyczny czas lub miejsce pracy bądź tzw. zatrudnienie niepracownicze, czyli inne poza tradycyjną umową o pracę. Stosowane są przede wszystkim w celu zaspokojenia popyty na pracę oraz obniżeniu kosztów. Jest to także świetna alternatywa dla osób próbujących pogodzić obowiązki osobiste z zawodowymi, czyli np. dla młodych matek.

Z tego typu zatrudnienia korzysta coraz więcej osób, przynosi ono bowiem korzyści dla obu stron, choć nadal bardziej preferowane jest tradycyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, głownie z tego względu, że powiązane jest z zapewnieniem rożnego rodzaju świadczeń.

Korzystają z niego przeważnie osoby, które z jakichś względów nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, czyli na cały etat. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczyć można z pewnością: okresowe umowy o pracę (umowa na czas okresowy, umowa zastępstwo, umowa sezonowa itp.), umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie), a także zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, leasing pracowniczy, telepraca, praca nakładcza, praca na wezwanie, roboty publiczne oraz wiele innych.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach posiada wiele zalet, podstawową jest możliwość dopasowania czasu pracy do innych obowiązków, np. nauki. Ze strony pracodawcy, dużą korzyść stanowi brak potrzeby wypłacania odpraw lub innych świadczeń. Wadą może być ograniczona możliwość awansu, czy rozwoju, jednak zawsze dostajemy coś za coś, a w dzisiejszych czasach posiadanie pracy jest chyba najważniejsza i właśnie dlatego zatrudnienie elastyczne stanowi dobrą alternatywę.

 

Koło życia coaching

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Koło życia coaching została wyłączona

Koło życia – coaching.

Coaching pozwala nam na odkrycie samego siebie i pozbycie się zahamowań, które utrudniają nam wykonywanie wielu zadań. Stosowany może być z powodzeniem w życiu prywatnym, jak i również zawodowym.

Samych metod ćwiczeń jest bardzo wiele, a ich wybór zależy przede wszystkim od decyzji trenera, który dopasowuje je do poszczególnych grup bądź jednostek. Jedną z technik powszechnie i chętnie stosowaną, która staje się niemalże uniwersalne jest tzw. koło życia.

coachingStosowane jest ono przede wszystkim na początku pracy z coachem i pozwala mu trochę lepiej nas poznać, a także wytyczyć nasze przyszłe cele. To właśnie za pomocą owego koła życia, określa się poziom zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia.

Wyznacza się również te pola, która na co dzień są dla nas najważniejsze, np. rodzina, kariera, zdrowie itp. Dzięki stworzeniu takiego bilansu możliwe staję się zatem zmiany konkretnych pozycji, jednak w tym mus pomóc nam profesjonalny coach.

Określone właśnie w taki sposób preferencje łatwo jest analizować i poddawać głębszej refleksji.

Możliwe staje się także ich kontrolowanie i próba modyfikacji, pod czujnym nadzorem. Koło życia staje się zatem niejako narzędziem umożliwiającym nam pracę nad samym sobą.

www.coaching.edu.pl = szkoła coachingu

Każdą z wybranych dziedzin w kole, a jest ich zazwyczaj od sześciu do ośmiu, ocenia się w 10 punktowej skali ważności, gdzie jeden oznacza nieważny, zaś dziesięć, najważniejszy. Tym, samym możemy zdać sobie sprawę z naszych życiowych priorytetów, a jeśli efekt okaże się niezadowalający, możemy starać się je świadomie zmieniać.

Bardzo ciężko jednak pracować nad tym samotnie, gdyż bez specjalnej wiedzy i profesjonalnych narzędzi, z góry będziemy nastawieni na porażkę. W takiej sytuacji warto jest zatem udać się do profesjonalnego coacha, który pozwoli nam pracować nad samym sobą i osiągać zamierzone rezultaty.

Coaching jest przecież przeznaczony dla każdego, bez znaczenia na wiek, czy poziom wykształcenia, warto zatem zastanowić się nad taką alternatywą ćwiczeń duchowych oraz umysłowych.

 

Poszukiwanie pracy

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Poszukiwanie pracy została wyłączona

Trudne poszukiwanie pracy.

Każdy z nas z pewnością znajdował się lub będzie znajdować się w sytuacji, w której zacznie szukać stabilnego zatrudnienia. Z pewnością nie jest to prosty proces i wymaga dużej dozy cierpliwości.

praca-tymczasowaŁatwo spotkać się z opinią według, której znalezienie dobrej pracy uzależnione jest od posiadanego kapitału społecznego, a więc głównie znajomości.

Jeśli jednak stawiamy na poszukiwania na własną rękę, warto zainwestować czas w dobry życiorys.

CV jest bowiem naszą przepustką do nowego stanowiska. To właśnie na jego podstawie, zostaje najczęściej podejmowana decyzja o selekcji potencjalnych kandydatów.

Oprócz niego, dobrze jest również napisać wyczerpujący list motywacyjny, który uwydatni wszystkie nasze zalety, a także kompetencje. Poszukiwania pracy najwięcej osób rozpoczyna od wertowania ogłoszeń na stronach internetowych, niekiedy można się na nie natknąć również na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Jest to bardzo dobry sposób, gdyż większość dziedzin przenosi się właśnie do Internetu, nie należy jednak zawężać swoich poszukiwań jedynie do tego miejsca.

Warto poznać witryny internetowe, które skupiają większość ogłoszeń dotyczących poszukiwań pracowników i przeglądać je na bieżąco, codziennie bowiem pojawiają się na nich nowe propozycje mogące nas zainteresować. Poza tą alternatywą, istnieją także tradycyjne sposoby poszukiwań, czyli ogłoszenia prasowe, a także zasięganie wiedzy wśród znajomych.

Nigdy nie wiadomo, czy akurat nie poszukują kogoś w naszej specjalności. Dobrym i chyba najlepszym sposobem jest zaś bezpośrednie odwiedzenia poszczególnych firm bądź przedsiębiorstw, nawet gdy aktualnie nie przeprowadzają rekrutacji na dane stanowiska. Menadżerowie lub kierownicy mogą nas wtedy zauważyć i zostawić sobie nasze CV na chwilę gdy będą poszukiwać pracowników lub od razu zaprosić nas na krótką rozmowę.

Należy pamiętać że dobra prezencja musi być zawsze na pierwszym miejscu, zatem elegancki ubiór to podstawa. Włożenie większego wysiłku w poszukiwania pracy z pewnością może dużo pomóc, zatem do dzieła.

Metody rekrutacji pracowników

Categories: Bez kategorii, rekrutacja, rekrutacja pracowników, selekcja pracowników
Możliwość komentowania Metody rekrutacji pracowników została wyłączona

Nowoczesne metody rekrutacji pracowników

leasing-pracowniczy

 

Każdy kto kiedykolwiek szukał pracy, skupiał się zapewne przede wszystkim na ogłoszeniach zamieszczonych w gazetach lokalnych bądź Internecie. Popularną drogą są również poszukiwania wśród znajomych, a także wysyłanie CV bezpośrednio do wybranych firm, nawet jeśli akurat w danym momencie nie prowadzą powstępowania rekrutacyjnego. Nigdy bowiem nie wiadomo kiedy uśmiechnie się do nas los. Poza oczywistymi sposobami rekrutacji, istnieją jednak jeszcze inne dużo mniej znane, które z pewnością warto znać.

 

Poniżej przedstawiamy zatem 3 różne sposób rekrutacji, o których być może zdarzyło nam się kiedyś usłyszeć.

 • Headhunting – jest to poszukiwanie pracowników o określonych kwalifikacjach, a następnie dążenie do bezpośredniego kontaktu. Zadania te wykonują przeważnie agencje reklamowe na zlecenie danej firmy. Poszukiwania mogą odbywać się w przedsiębiorstwach o podobnej branży i strukturze, a także na społecznościowych portalach zawodowych. Często korzysta się także z informacji i opinii specjalistów z konkretnej dziedziny, czy branży.
 • Database searching – to po prostu korzystanie z istniejącej bazy danych, jaką posiada dana firma. Bazy takie powstają przeważnie w oparciu o nadsyłane życiorysy na stanowiska, na które wcześniej prowadzona była rekrutacja. Nierzadko się zdarza, że pracownicy, którzy nie zostali przyjęci wcześniej, zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne na np. inne stanowisko.
 • Networking – polega na poszukiwanie pracowników przez polecenie, w tym m.in. już obecnych pracowników. W tym wypadku wykorzystuje się zatem sieć kontaktów biznesowych. Tą metodę stosuję się głównie w celu minimalizacji kosztów.

Weryfikacja aplikacji.

Każda nadesłana aplikacja podlega jednak określonej weryfikacji, która rozpoczyna się od analizy dokumentów aplikacyjnych, a następnie prowadzi do rozmowy kwalifikacyjnej. Popularną formą procesu rekrutacyjnego stają się ostatnio teksty psychologiczne lub testy kompetencji, dlatego warto dobrze się przygotować. Dużą szansą jest również okres próbny, kiedy możemy się wykazać swoimi umiejętnościami.