HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Audyt kadrowo-płacowy

Oferujemy Państwu przeprowadzenie audytu kadr i płac.

Audyt kadrowo-płacowy to badanie prawidłowości naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników.

Audyt kadrowo-płacowyW wyniku naszego audytu otrzymają Państwo szczegółowy raport na temat prowadzenia teczek osobowych, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i Urzędami Skarbowymi oraz wszystkimi elementami związanymi ze sprawami pracowniczymi. Badamy wszystkie aspekty prawne oraz proponujemy poprawę samej organizacji i efektywności pracy w działach kadr i płac.

Dzięki audytowi kadr i płac będą Państwo mogli wprowadzić plany naprawcze oraz porównać stan bieżący w firmie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wypunktujemy Państwu wszystkie różnice z obowiązującymi przepisami oraz zaplanujemy zmiany, które naprawią ewentualne błędy.

Usługa przeprowadzenia audytu dopasowana jest do wymagań danej firmy i może obejmować całość dokumentacji i rozliczeń płacowych jak również wycinka celem sprawdzenia stanu ogólnego.

W ramach audytu kadr i płac sprawdzamy miedzy innymi:

 • prawidłowość naliczania wynagrodzeń, naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
 • regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i inne wewnętrzne przepisy,
 • sprawdzenie zgodności składanych dokumentów z obowiązującym aktualnie prawem,
 • poprawność ewidencji czasu pracy, sporządzania dokumentów rozliczeniowych US, ZUS i sprawozdań GUS
 • wymiary urlopów, prawa do emerytur,
 • audyt dokumentów wysyłanych do ZUS, US oraz terminowości składania dokumentów,
 • sprawdzenie prawidłowości wszystkich umów cywilno-prawnych,

oraz wszystkich innych aspektów kadrowo-płacowych mających wpływ na prawidłowe działanie firmy.

Audyt kadrowo-płacowy to niezbędny element prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

Dodatkowo proponujemy opracowanie i weryfikację wewnętrznych przepisów zakładowych, takich jak:

 • regulaminy: wynagradzania, premii, prowizji…
 • regulamin pracy, ZFŚS
 • umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
 • procedury wewnątrzzakładowe (rekrutacja pracowników, szkolenia…),
 • świadectw pracy oraz inne dokumenty niezbędne w firmie.

Wnioski z naszego badania służą do wdrożenia planu naprawczego oraz do planowania optymalizacji funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Audyt z naszej strony przeprowadzają doświadczeni pracownicy z wieloletnią praktyką zawodową potwierdzoną sukcesami w rozliczaniu wynagrodzeń oraz sprawach kadrowych.

Realizujemy audyty kadrowo-płacowe w całej Polsce. W naszym portfolio mamy największe polskie spółki ze wszystkich branż. Współpracujemy na zasadzie jednorazowego, całościowego audytu kadrowo-płacowego lub stałych, ustalonych badaniach i raportach. Dopasowujemy się w tym aspekcie do wymagań klientów.