HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwum akt pracowniczych.

Archiwum akt pracowniczych.

Firma HRL to spółka zapraszająca do korzystania z oferty swoich usług w zakresie archiwizacji, przechowywania oraz niszczenia dokumentacji.

Oferujemy przede wszystkim wykonywanie archiwizacji wszystkich rodzajów akt. Oczywiście w tym także archiwizację akt kategorii A – polecamy również usługi przechowywania dokumentacji w prowadzonej przez nas składnicy akt wraz z ich kompleksową obsługą i udostępnianiem. Oferujemy też usługi w zakresie niszczenia akt przy użyciu bardzo profesjonalnych i wysoko wydajnych urządzeń.

archiwizacja-dokumentow

Nasza spółka jest wpisana do Wpisu Rejestru Przechowawców Akt Osobowych oraz Płacowych, posiadamy wszelkie uprawnienia do przechowywania dokumentacji. Potrafimy zapewnić wysoką jakość i przede wszystkim dokładną terminowość wykonywanych usług. Aby osiągnąć tego typu cele, zatrudniliśmy kadrę wykwalifikowanych stałych pracowników. Dlatego z największą przyjemnością możemy się pochwalić, że dotychczas wykonaliśmy prace archiwizacyjne i aktualnie przechowujemy w naszej składnicy akt, dokumentację ponad tysiąca jednostek.

O naszej ofercie.

Przede wszystkim nasza oferta skierowana jest do Syndyków i Likwidatorów ale także do Firm pragnących uporządkować zagadnienia związanie z zarządzaniem dokumentacją istniejącą w jednostce oraz ograniczyć ponoszone w związku z tym koszty. Potrafimy zapewnić kompleksową i profesjonalną, dostosowaną do Państwa potrzeb obsługę dokumentacji, obejmującą między innymi:

  1. Przechowywanie akt w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach wraz z pełną obsługą i udostępnianiem dokumentacji poprzez: pocztę elektroniczną, dostarczanie poszczególnych jednostek akt do siedziby, wydawanie odpowiedniej kopii dokumentacji według upoważnienia Zleceniodawcy oraz wydawanie odpisów akt kadrowych i zaświadczeń o zarobkach dla byłych pracowników.
  2. W pełni profesjonalne skanowanie dokumentacji oraz udostępnianie jej w formie elektronicznej, przy tym brakowanie dokumentacji po upływie okresów jej przechowywania oraz jej niszczenie przy użyciu profesjonalnych urządzeń z zachowaniem odpowiednich stopni tajności.

archiwumJesteśmy profesjonalistami, dlatego powierzenie nam opieki nad dokumentacją pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszelkie problemy związane z istniejącą dokumentacją. Z kolei odpowiedni nadzór nad nią, ułatwi dostęp do potrzebnych informacji a także zapewni znaczną redukcję ponoszonych w tym zakresie nakładów. Na koniec wspomnijmy, że nasza baza obejmuje ewidencję pracowników za cały okres istnienia jednostki oraz dane o wynagrodzeniu naniesione na podstawie posiadanej przez jednostkę dokumentacji – list płac, kartotek wynagrodzeń, kartotek zasiłkowych i innych.