HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwum akt osobowych.

Prowadzimy Archiwum akt osobowych.

Archiwum HRL jest polską firmą, która przede wszystkim prowadzi działalność usługową, polegającą na przejmowaniu i przechowywaniu dokumentacji nie-archiwalnej w tym:

– Wszelkiego rodzaju akta osobowe, organizacyjne finansowe, techniczne i ubezpieczeniowe, które zostały wytwarzane przez wszystkie firmy w trakcie prowadzonej działalności.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

Zamieszczone w odpowiednim Archiwum wszystkie dokumenty są odpowiednio dostępne przez ustawowo określony czas tylko osobom i instytucjom do tego uprawnionym. Z kolei przedsiębiorcom kończącym działalność, możemy zaproponować kompleksowe usługi w zakresie archiwizacji, przechowywania oraz brakowania uporządkowanej już dokumentacji. Naszym byłym pracownikom wydajemy bezproblemowe odpisy i kopie z dokumentacji, niezbędne do celów emerytalno-rentowych.

Co oferujemy?

Odpowiedni czas przechowywania akt pracowniczych.

archiwizacja

Jak się można domyślić dokumentacja pracownicza jest przechowywana tylko czasowo. Po odpowiednim okresie przydatności zostaje ona wybrakowana, czyli zniszczona. Tutaj warto przypomnieć, że akta osobowe: umowy o pracę przechowywane są 50 lat. Za to akta płacowe czy listy płac, karty zarobkowe i zasiłkowe, przechowywane są 12 lat od wytworzenia.

Likwidacja zakładu pracy.

Po pełnej likwidacji zakładu pracy likwidator ma obowiązek zabezpieczyć dokumentację zlikwidowanego zakładu. Akta te będą z kolei przekazane odpłatnie Archiwum Państwowemu, Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, firmie przechowalniczej bądź też naszej firmie (wybór zależy do Państwa). Tutaj tylko wspomnijmy, że w przypadku utworzenia bazy zlikwidowanej jednostki nowego zakładu pracy, dokumentację przejmuje utworzona jednostka.

Akta pracownicze w archiwach państwowych.

Tutaj zgodnie z prawem przechowanie archiwalne odbywa się na zasadach wolnego rynku i konkurencji z innymi przechowawcami, a to znaczy, że do archiwów trafiają akta wszelkiej maści w tym części z likwidowanych przedsiębiorstw. Jednocześnie, chcąc ułatwić naszym klientom zainteresowanym odszukaniem swoich dokumentacji osobowo-płacowej, nasze archiwa gromadzą informacje o miejscach przechowywania akt pracowniczych po zlikwidowanych jednostkach działających na terenie swojej działalności.

Jak odszukać odpowiednią dokumentację?

Archiwum przechowuje akta pracownicze po kilkudziesięciu jednostkach, tak by osoby, które były zatrudnione w tych zakładach pracy mogły zwracać się do Archiwum o wydanie zaświadczeń lub kopii dokumentów. W innych przypadkach Archiwum może udzielić informacji o miejscu przechowywania akt oraz ewentualnych drogach poszukiwania.