HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwizacja i ochrona danych

Archiwizacja i ochrona danych.

Jak się można domyślić, archiwizacja to bardzo złożony proces rozpoczynający się już w momencie wytworzenia dokumentu, który dalszymi etapami jest klasyfikowany i zabezpieczony aż powstanie z niego akt. Dlatego pod takim właśnie pojęciem archiwizacji rozumie się cały szereg czynności, które mają za zadanie zarządzanie dokumentacją w sposób czytelny i znormalizowany.

archive1 Stoi za nami murem wieloletnie doświadczenie, wynikające ze współpracy z naszymi Klientami, co pozwoliło nam stworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku. Dlatego oferujemy takie usługi, jak:

– Odpowiednie porządkowanie dokumentacji aktowej różnego rodzaju i porządkowanie dokumentacji technicznej.

– Stworzenie porządku w materiałach archiwalnych i akt, wraz z przechowywaniem dokumentacji płacowo-osobowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Przechowywanie pełnej dokumentacji aktowej firm, prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt jednostkom organizacyjnym oraz przeprowadzenie weryfikacji w brakujących dokumentacjach przeterminowanych oraz trwałe niszczenie dokumentacji zgodnie z normą PN-EN 15713.

W pełni profesjonalne opracowywanie normatywów kancelaryjnych i organizacja archiwów zakładowych bądź też składnic akt.

Co nas wyróżnia na rynku ?

Firma HRL – dysponuje kadrami posiadającymi wykształcenie wyższe archiwalne i duże doświadczenie zawodowe. Zakres doświadczenia firmy obejmuje: postępowania z dokumentacją aktową, segregacja akt, niszczenie dokumentów i ich tworzenie wraz z przechowywaniem itd. Możemy się śmiało pochwalić, że nasze usługi przeprowadzane są kompleksowo i profesjonalnie. Prawie od początku naszej działalności zajmujemy się stałą obsługą archiwów w Urzędach Skarbowych, firmach zakładowych, usługowych itd. Natomiast całość zgromadzonego zasobu aktowego przechowywana jest specjalistycznych magazynach archiwalnych. Oczywiście mamy odpowiedni Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów.