HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwizacja dokumentów Poznań

Archiwizacja dokumentów Poznań

archiwumProporcjonalne oraz systematyczne ewidencjonowanie oraz porządkowanie dokumentów pozwala zachować przejrzystość i bezpieczeństwo dokumentacji.

Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem i porządkowaniem wszystkich dokumentów kategorii nie archiwalnej – B, chodzi tu o – B50-B5, BE, Bc, dokumentacja techniczna, opracowanie akt osobowych itd.

Zajmujemy się także materiałami typowo archiwalnych kategorii A. Starannie wykonujemy prace wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z kolei po procesie archiwizacji zdobywają Państwo uporządkowaną dokumentację oczywiście z pełną ewidencją w formie elektronicznej, a także papierowej.

Akta są w pełni zabezpieczone w przystosowanych pudełkach archiwizacyjnych typu – PO-BOX i profesjonalnie oznaczone. Ponadto nasi specjaliści prowadzą szkolenia, dzięki którym użytkowanie archiwum staje się bardziej sprawne i efektywne.

Odpowiednia procedura archiwizacji:

– Etapy związane z porządkowaniem akt, zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kategorii A, B, opracowanie dokumentacji poprzez przyporządkowanie do określonej grupy rzeczowej, uformowanie chronologiczne i tematyczne. Tworzymy poszczególne jednostki oraz oznaczenie teczek i umieszczenie ich archiwum, według: nazwy instytucji i komórki, w której akta powstały.

– Znaki i tytułu akt według wykazu, względnie odtworzenie tytułu teczek zgodnie z jej zawartością aktową, przy aktach kat. B terminu ich przechowywania czy też spakowanie do pudeł archiwizacyjnych oraz sporządzenie ewidencji akt w formie papierowej i elektronicznej i wydzielenie kat. B, których okres przechowywania już minął.

– Opracowanie akt osobowych, rozlokowanie i nadanie topografii w dokumentacji w archiwum klienta bądź też przejęcie akt do Archiwum.

– Uporządkowanie danego archiwum i przekazanie go wyznaczonemu pracownikowi klienta i przekazanie informacji o sposobie korzystania z uporządkowanych akt, po zakończeniu archiwizacji i wydzieleniu akt do brakowania, wykonujemy też usługę niszczenia akt wybrakowanych i zajmujemy się korzyściami jakie daje archiwizacja dokumentów.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

– Wygoda i odpowiedni komfort podczas korzystania z archiwum zakładowego oraz zewidencjonowanie i uporządkowanie dokumentów tak, by była łatwa kontrola nad nimi. Pracownicy tutaj nie muszą tracić czasu nad zastanawianiem się, gdzie znajduje się dany dokument, a korzystanie z archiwum będzie dużo przyjemniejsze.

– Oszczędzanie miejsca po przeprowadzeniu archiwizacji, dokumenty zajmują mniejszą przestrzeń na półkach.

– Na końcu obejmujemy bezpieczeństwo, uporządkowania dokumentów. Tutaj mają Państwo pełną kontrolę nad obiegiem informacji w biurze lub zakładzie pracy