HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwizacja dokumentów firmowych.

Archiwizacja dokumentów.

Nasza firma archiwizacyjna HRL – to prawdziwi profesjonalni archiwiści. Sami możemy stwierdzić, że przy rosnącej liczbie dokumentów jest coraz trudniej samodzielnie prowadzić archiwizację. Tutaj właściwe oraz odpowiednie opisanie i skatalogowanie materiałów wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego warto wdrożyć w firmie system archiwizacji dokumentów opracowany przez prawdziwych profesjonalistów!

archiwizacja-dokumentow

W ramach naszych usług archiwizacji dokumentów oferujemy:

  1. Odpowiednie porządkowanie zasobów archiwum przez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej – czyli kategorie A, B i B, C oraz przygotowanie materiałów archiwalnych (kategorii A) w celu przekazania ich do właściwego Archiwum Państwowego.
  2. W pełni profesjonalna segregacja i odpowiednie opisanie akt w zespole, wydzielenie z archiwum dokumentów kategorii BC, których okres przechowywania minął wraz ze sporządzeniem spisu akt.
  3. Odpowiednia pomoc przy uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego na brakowanie, sporządzenie ewidencji akt w postaci elektronicznych spisów zdawczo — odbiorczych oraz przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi Klienta. W tym punkcie możemy też wliczyć pełną informację o sposobie archiwizacji dokumentów, sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego i odpowiednich korzystnych z warunków współpracy.
  4. Wykonanie archiwizacji dokumentów w taki sposób, by poprzedzano ją bezpłatnie. Dzięki temu nasi klienci mogą określić zakres swoich potrzeb i zoptymalizować koszty usługi. Po odesłaniu uporządkowanych dokumentów, nasza firma Akta nieodpłatnie przeszkoli pracownika Klienta oddelegowanego do prowadzenia archiwum w zakresie pracy ze zarchiwizowanymi dokumentami.

Posiadamy profesjonalnych archiwistów.

Ze swojego doświadczenia wiemy, jak pracować z dokumentami, dlatego pracownicy naszej działalności znają terminy przechowywania dokumentów, które wynikają z przepisów prawa. Pozwoli to oczywiście na uniknięcie kosztów przechowywania niepotrzebnych dokumentów.

Stała obsługa archiwum naszego klienta, może być idealnym dla niego rozwiązaniem. Bo właśnie w takiej sytuacji jego dokumenty trafiają do naszej firmy a koszt usługi zależy w tedy tylko i wyłącznie od zakresu uzgodnionych prac oraz ilości przekazanych do archiwum dokumentów. Z kolei w czasie trwania umowy jest możliwość renegocjowania warunków współpracy, odpowiednio do zmieniających się potrzeb Klienta

w archiwizowaniu pomaga nam firma studiosoda.pl, która oferuje również kurs rysunku i architektury