HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwizacja dokumentów Bydgoszcz

Archiwizacja dokumentów Bydgoszcz i okolice.

Na początku tego materiału musimy wspomnieć o tym, że gotowości do przejmowania dokumentów elektronicznych powstających współcześnie w administracji publicznej jest dużym wyzwaniem nie tylko dla archiwów państwowych, ale również dla podmiotów zobowiązanych się do przekazywania materiałów archiwalnych do tych odpowiednich archiwów.

archiwizacjaCiężkim zadaniem może się okazać także dla producentów oprogramowania służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dlatego, gdyż jest to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Tutaj zaznaczmy, że z przepisów wynika, że twórcy dokumentacji w postaci elektronicznej muszą być gotowi do przekazania materiałów archiwalnych po upływie 10 lat od ich wytworzenia, zaś archiwa państwowe muszą być gotowe na przyjęcie takiej dokumentacji oraz jej bezpieczne i długotrwałe przechowywanie oraz zgodne z przepisami prawa udostępnianie zainteresowanym stronom.

Dlatego nasza firma Akta z wypracowanej przez wieloletnie doświadczenie praktyki postępowania z tradycyjną dokumentacją papierową, potrafi zadbać o archiwizację cyfrową dbając o przekazywanie do archiwów państwowych dokumentacji uporządkowanej. Oczywiście przejmowanie akt nieuporządkowanych może trwać bardzo długo i może być bardzo kosztowne, co więcej, z uwagi na efekt skali, może być w ogóle niewykonalne, dlatego istnieją przepisy prawa nakazujące odpowiednie przygotowanie dokumentacji aktowej do przekazania, zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

Dla dokumentacji elektronicznej, na którą składają się: dokumenty elektroniczne wraz z opisującymi te dokumenty metodami i zapisami poświadczającymi sposób postępowania z nimi oraz relacje zachodzące pomiędzy dokumentami, istnieją przepisy prawa określające zasady ich uporządkowania przy przekazywaniu do archiwów państwowych. Jest to niezwykle ważne, by problematyka przekazania dokumentacji w postaci elektronicznej do archiwum państwowego była uwzględniana na każdym z etapów tworzenia tej dokumentacji i zarządzania nią u wytwórcy, a nie dopiero na etapie przygotowania tej dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego. Dlatego sam proces przygotowania dokumentacji musi być w znacznym stopniu zautomatyzowany, a rola czynnika ludzkiego powinna być sprowadzona do podejmowania decyzji o przekazaniu lub przyjęciu.