HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archiwizacja akt osobowych

Archiwizacja akt osobowych.

archiwizacjaNasza oferta skierowana jest przede wszystkim do wszystkich instytucji, niezależnie od ich formy własności, wielkości czy też gałęzi gospodarki, dla których ważny jest porządek w dokumentacji i bardzo szybki dostęp do zawartych w nich informacji. Nasze usługi są kompleksowe, obejmują wszystkie prace, począwszy od organizacji archiwum składnicy akt, poprzez archiwizację, brakowanie po zniszczenie wydzielonych dokumentów.

Posiadamy 15-letnie doświadczenie w tej branży, z kolei nasi pracownicy to zespół w pełni profesjonalnych archiwistów, mających wykształcenie wyższe oraz ukończone kursy archiwalne.

Przez ostatnie lata zorganizowaliśmy od podstaw Archiwum osobowe, umieszczając w nim kilkadziesiąt tysięcy uporządkowanych przez nas akt tego typu. Dlatego stworzyliśmy także program komputerowy do bardzo szybkiego wyszukiwania dokumentów. Nasza firma Akta, oferuje atrakcyjne ceny a na życzenie klientów bezpłatne oferty kosztorysowe, po uprzedniej lustracji archiwum czy składnicy akt. Nasze oferty są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Jakie są plusy inwestowania w naszą firmę?

– Przede wszystkim dbamy o przechowanie dokumentacji firm na nośnikach elektronicznych, jako kopie zapasowe w ogniotrwałych kasach pancernych.

archiwizacja-dokumentow-warszawa

– Potrafimy wykonać instrukcje Kancelaryjne, Instrukcje Archiwalne, Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt.

– Tworzymy w pełni profesjonalną archiwizację – odpowiednie porządkowanie dokumentacji.

– Kwalifikacja do odpowiednich kategorii archiwalnych oraz systematyzacja akt według komórek organizacyjnych i formowanie jednostek archiwalnych wraz z odpowiednim opracowaniem środków ewidencyjnych w postaci spisów zdawczo-odbiorczych akt.

– Brakowanie dokumentacji i wydzielanie przeterminowanej dokumentacji nie archiwalnej wraz z sporządzaniem niezbędnych dokumentów brakowania. Chodzi tu oczywiście o spisy zdawczo-odbiorcze, protokoły, wnioski do właściwego Archiwum Państwowego.

– Odpowiedni wywóz i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami – po uzyskaniu zgody właściciela firmy, tam gdzie zgoda archiwum nie jest wymagana. Potwierdzanie zniszczenia w tym wypadku jest udowadniane odpowiednim certyfikatem.

– Przechowywanie akt wraz zarchiwizowaniem dokumentacji odbywa się w pomieszczeniach spełniających normy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa.

Wszystkie dokumenty posiadają swoje sygnatury archiwalne i umieszczone są w systemie komputerowym magazynu. To z kolei pozwala na natychmiastowe odszukanie potrzebnych akt. Dzięki temu, gwarantujemy klientom nieskrępowany dostęp do przechowywanych dokumentów w całym okresie ich przechowywania.