HRL to usługi: outsourcing kadrowo-płacowy, księgowości, doradztwo personalne, szkolenia zawodowe: kursy kadrowo-płacowe, rekrutacja i selekcja pracowników

Archive for Październik, 2014

Elastyczne formy zatrudnienia

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Elastyczne formy zatrudnienia została wyłączona

Elastyczne formy zatrudnienia

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą elastycznością i wprowadzaniem ciągłych zmian. Niedobór miejsc pracy oraz zwiększona konkurencja, wymaga stosowania nowych, uniwersalnych rozwiązań.

pracownicyNiełatwo poradzić sobie z tego typu zadaniami, jednak istnieją pewne propozycje rozwiązania tego typu sytuacji. Do jeden z nich należą z pewnością elastyczne formy zatrudnienia, z którymi możemy spotkać się coraz częściej.

Rozumiane mogą być na co najmniej dwa sposoby; poprzez elastyczny czas lub miejsce pracy bądź tzw. zatrudnienie niepracownicze, czyli inne poza tradycyjną umową o pracę. Stosowane są przede wszystkim w celu zaspokojenia popyty na pracę oraz obniżeniu kosztów. Jest to także świetna alternatywa dla osób próbujących pogodzić obowiązki osobiste z zawodowymi, czyli np. dla młodych matek.

Z tego typu zatrudnienia korzysta coraz więcej osób, przynosi ono bowiem korzyści dla obu stron, choć nadal bardziej preferowane jest tradycyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, głownie z tego względu, że powiązane jest z zapewnieniem rożnego rodzaju świadczeń.

Korzystają z niego przeważnie osoby, które z jakichś względów nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin, czyli na cały etat. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczyć można z pewnością: okresowe umowy o pracę (umowa na czas okresowy, umowa zastępstwo, umowa sezonowa itp.), umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie), a także zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, leasing pracowniczy, telepraca, praca nakładcza, praca na wezwanie, roboty publiczne oraz wiele innych.

Zatrudnienie w elastycznych godzinach posiada wiele zalet, podstawową jest możliwość dopasowania czasu pracy do innych obowiązków, np. nauki. Ze strony pracodawcy, dużą korzyść stanowi brak potrzeby wypłacania odpraw lub innych świadczeń. Wadą może być ograniczona możliwość awansu, czy rozwoju, jednak zawsze dostajemy coś za coś, a w dzisiejszych czasach posiadanie pracy jest chyba najważniejsza i właśnie dlatego zatrudnienie elastyczne stanowi dobrą alternatywę.

 

Kapitał ludzki

Categories: Kapitał ludzki
Możliwość komentowania Kapitał ludzki została wyłączona

Kapitał ludzki

pracownikZasobów kapitału w jakie możemy zainwestować prowadząc firmę, jest przynajmniej kilka. Najczęściej podnosi się kwestię kapitału rzeczowego, który przeważnie przekłada się na poniesione wydatki finansowe związane chociażby z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Coraz częściej w dyskusji publicznej podnosi się jednak kwestię powiązaną z kapitałem ludzkim. Co więc oznacza ten brzmiący naukowo termin?

Kapitał ludzki jest ścisłe powiązany z teorią ekonomiczną, ugruntowaną w drugiej połowie XX wieku. Zakłada ono, że najważniejszym i najcenniejszym elementem zasobów każdego przedsiębiorca jest sam człowiek.

Jego wkład w zwiększenie efektywności oraz wydajności firmy, jest niemal nieoceniony, a jego funkcjonowanie bez grona pracowników, byłoby po prostu niemożliwe. Każdy wydatek poniesiony zatem w zwiększenie lub podwyższenie kapitału ludzkiego należy rozpatrywać w kwestiach czysto ekonomicznych.

Warto przecież inwestować w to co przynosi firmie zysk, czyli niejako samo, po jakimś czasie się zwraca. Inwestycję te sprawiają, że zwiększa się jakość pracy i gromadzą się zdolności poszczególnych pracowników, a co najważniejsze same się warunkują.

Głównymi cechami kapitału ludzkiego jest konkurencyjność, a także wyłączność. Nie da się go bowiem podzielić, tak jak odbywa się to choćby w przypadku kapitału rzeczowego.

Właśnie dlatego koszt użycia alternatywnego odnosi się zawsze do kapitału ludzkiego w całości, a nie jego części. Samego pomiaru owego kapitału można zatem dokonać na przynajmniej dwa sposoby. Pierwsza metoda, tzw. kosztowa, odnosi się do poniesionych wydatków na inwestycję w pracownika.

Druga zaś, dochodowa, określa aktualną wartość strumienia dochodów, jakie dzięki niemu zyskujemy. Podliczanie to analizowane musi być więc na bieżąco. W sam skład kapitału ludzkiego mogą zatem wejść, posiadane umiejętności, zasób fachowej wiedzy, czy doświadczenie. Wszystkie te czynniki są wykorzystywane w celu podniesienia efektywności firmy.

Wyższe kwalifikacje powinny zatem przekładać się na większe zarobki i lepsze stanowiska. W rzeczywistości bywa jednak różnie.

Zobacz najnowsze artykuły: rejestracja firmy w USA

 

Koło życia coaching

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Koło życia coaching została wyłączona

Koło życia – coaching.

Coaching pozwala nam na odkrycie samego siebie i pozbycie się zahamowań, które utrudniają nam wykonywanie wielu zadań. Stosowany może być z powodzeniem w życiu prywatnym, jak i również zawodowym.

Samych metod ćwiczeń jest bardzo wiele, a ich wybór zależy przede wszystkim od decyzji trenera, który dopasowuje je do poszczególnych grup bądź jednostek. Jedną z technik powszechnie i chętnie stosowaną, która staje się niemalże uniwersalne jest tzw. koło życia.

coachingStosowane jest ono przede wszystkim na początku pracy z coachem i pozwala mu trochę lepiej nas poznać, a także wytyczyć nasze przyszłe cele. To właśnie za pomocą owego koła życia, określa się poziom zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia.

Wyznacza się również te pola, która na co dzień są dla nas najważniejsze, np. rodzina, kariera, zdrowie itp. Dzięki stworzeniu takiego bilansu możliwe staję się zatem zmiany konkretnych pozycji, jednak w tym mus pomóc nam profesjonalny coach.

Określone właśnie w taki sposób preferencje łatwo jest analizować i poddawać głębszej refleksji.

Możliwe staje się także ich kontrolowanie i próba modyfikacji, pod czujnym nadzorem. Koło życia staje się zatem niejako narzędziem umożliwiającym nam pracę nad samym sobą.

www.coaching.edu.pl = szkoła coachingu

Każdą z wybranych dziedzin w kole, a jest ich zazwyczaj od sześciu do ośmiu, ocenia się w 10 punktowej skali ważności, gdzie jeden oznacza nieważny, zaś dziesięć, najważniejszy. Tym, samym możemy zdać sobie sprawę z naszych życiowych priorytetów, a jeśli efekt okaże się niezadowalający, możemy starać się je świadomie zmieniać.

Bardzo ciężko jednak pracować nad tym samotnie, gdyż bez specjalnej wiedzy i profesjonalnych narzędzi, z góry będziemy nastawieni na porażkę. W takiej sytuacji warto jest zatem udać się do profesjonalnego coacha, który pozwoli nam pracować nad samym sobą i osiągać zamierzone rezultaty.

Coaching jest przecież przeznaczony dla każdego, bez znaczenia na wiek, czy poziom wykształcenia, warto zatem zastanowić się nad taką alternatywą ćwiczeń duchowych oraz umysłowych.

 

Zarządzanie kompetencjami

Categories: Zarządzanie kompetencjami
Możliwość komentowania Zarządzanie kompetencjami została wyłączona

Zarządzanie kompetencjami pracowników.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo szeroka dziedzina, która kryje w sobie wiele nurtów.

pracaJej praktycznym przejawem, stosowanym w wielu firmach oraz korporacjach, coraz częściej staje się zarządzanie kompetencjami. Jest do coraz chętniej stosowana strategia, która ma zbliżyć firmy do osiągnięcia upragnionego celu. Polega ono przede wszystkim na poznaniu oraz opisie kompetencji poszczególnych pracowników i późniejszym zaplanowaniu ich wykorzystywania w podnoszeniu efektywności i wydajności pracy.

Należy zapewnić transfer kompetencji pracowników i wykorzystać je w sposób, który przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Jest to działanie czysto instrumentalne, jakie nastawione jest na bezpośredni zysk. Stosuje się to przede wszystkim, aby osiągnąć lepszą pozycję i większą konkurencyjność. Każdy pracownik wnosi tym samym wiele do firmy, w której pracuje. Dzięki rozwijaniu swoich umiejętności jest w stanie jeszcze lepiej wesprzeć ją swoją wiedzą oraz kompetencjami.

Zarządzanie kompetencjami opiera się zatem na dwóch kluczowych punktach, do jakich z pewnością należy bazowanie na już istniejących zasobach, a także nabywanie nowych kompetencji przez udział w różnego rodzaju szkoleniach, czy warsztatach.

Samo posiadanie kompetencji i ich wykorzystywanie jest bowiem niewystarczające, należy je również stale poszerzać i rozwijać, aby nie zostać daleko w tyle. Każdego pracownika analizuje się więc pod kątem wykonywanych przez niego zadań, a także posiadanych umiejętności. Baza takich informacji jest niezwykle przydatna, w późniejszym procesie planowania.

Niesamowicie ważna staje się zatem potrzeba zwiększonej motywacji pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji i właśnie dlatego w tym celu wykorzystuje się często zewnętrzne agencję specjalizujące się w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Samo zarządzanie kompetencjami ma zaś za zadanie nie tylko ułatwić osiągnięcie celu wytyczonego przez firmę, ale również osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności oraz wykorzystania silnych stron całej kadry.

Rozwój pracowników przekłada się także na ich zwiększone zaangażowanie i identyfikację z miejscem pracy, co przynosi dodatkowe korzyści.

Zarządzanie talentami

Categories: human resources, Zarządzanie talentami
Możliwość komentowania Zarządzanie talentami została wyłączona

Zarządzanie talentami, co to jest?

Inwestowanie w rozwój pracowników to strategia niemal każdej firmy, odnoszącej sukcesy na rynku pracy.

hr-pracaInwestowanie w rozwój pracowników to strategia niemal każdej firmy, odnoszącej sukcesy na rynku pracy.

Dobre zarządzanie kadrą to podstawa, a inwestycja w wysokie kompetencje i umiejętności praktycznie zawsze się zwraca. Nie dziwi zatem fakt, że z roku na rok coraz modniejsze staje się zarządzanie talentami. To właśnie tego typu zachowania napędzają gospodarkę i pozwalają przedsiębiorstwom zaistnieć.

Na czym jednak polega zarządzanie talentami i w jakim celu się je stosuje?

Odpowiedź jest dość prosta. Budowanie wizerunku firmy ściśle wiąże się bowiem z opiniami pracowników. Powszechnie wiadomo, że zadowolony pracownik jest najlepszą wizytówką dla firmy, dlatego zapewnienie mu możliwości stałego dokształcania i odkrywania samego siebie, jest w jej interesie.

Budowanie rozwoju talentów w znaczny sposób przekłada się także na wzrost zaangażowania pracowników i ich identyfikacji z miejscem pracy. Każde przedsiębiorstwo, które dba o swoją kadrę, staję się atrakcyjniejsze w oczach potencjalnych kandydatów, zyskuje więc przewagę w procesie rekrutacyjnym.

Rozwój talentów u pracowników jest także korzystny dla samej firmy oraz jej efektywności.

Osiągnięcie sukcesu staje się wtedy o wiele bardziej możliwe, a pracodawcy mogą jeszcze mocniej stawiać na swoje cele. Głównym powodem, dla którego firmy stosują strategię zarządzania talentami jest zapewnienie ciągłości zarządzania, w dużej mierze działanie te są przecież wymierzane w stronę menadżerów.

Drugą istotną przyczyną jest również potrzeba zatrzymania informacji w organizacji, której nadmierny przypływ może stać się po prostu szkodliwy. Zalet zarządzania talentami jest zatem naprawdę wiele, choć nadal często się zdarza, że są niedoceniane.

W Polsce dominuje przekonanie, że powinno ono być skierowane do wąskiej grupy wybranych, którzy odznaczają się dobrymi wynikami. Jednak każdy pracownik reprezentuje przynajmniej jeden talent i właśnie ten fakt powinien zostać w końcu zauważony, aby móc jeszcze sprawniej zarządzać kadrą pracowniczą.

 

Poszukiwanie pracy

Categories: Bez kategorii
Możliwość komentowania Poszukiwanie pracy została wyłączona

Trudne poszukiwanie pracy.

Każdy z nas z pewnością znajdował się lub będzie znajdować się w sytuacji, w której zacznie szukać stabilnego zatrudnienia. Z pewnością nie jest to prosty proces i wymaga dużej dozy cierpliwości.

praca-tymczasowaŁatwo spotkać się z opinią według, której znalezienie dobrej pracy uzależnione jest od posiadanego kapitału społecznego, a więc głównie znajomości.

Jeśli jednak stawiamy na poszukiwania na własną rękę, warto zainwestować czas w dobry życiorys.

CV jest bowiem naszą przepustką do nowego stanowiska. To właśnie na jego podstawie, zostaje najczęściej podejmowana decyzja o selekcji potencjalnych kandydatów.

Oprócz niego, dobrze jest również napisać wyczerpujący list motywacyjny, który uwydatni wszystkie nasze zalety, a także kompetencje. Poszukiwania pracy najwięcej osób rozpoczyna od wertowania ogłoszeń na stronach internetowych, niekiedy można się na nie natknąć również na różnego rodzaju portalach społecznościowych. Jest to bardzo dobry sposób, gdyż większość dziedzin przenosi się właśnie do Internetu, nie należy jednak zawężać swoich poszukiwań jedynie do tego miejsca.

Warto poznać witryny internetowe, które skupiają większość ogłoszeń dotyczących poszukiwań pracowników i przeglądać je na bieżąco, codziennie bowiem pojawiają się na nich nowe propozycje mogące nas zainteresować. Poza tą alternatywą, istnieją także tradycyjne sposoby poszukiwań, czyli ogłoszenia prasowe, a także zasięganie wiedzy wśród znajomych.

Nigdy nie wiadomo, czy akurat nie poszukują kogoś w naszej specjalności. Dobrym i chyba najlepszym sposobem jest zaś bezpośrednie odwiedzenia poszczególnych firm bądź przedsiębiorstw, nawet gdy aktualnie nie przeprowadzają rekrutacji na dane stanowiska. Menadżerowie lub kierownicy mogą nas wtedy zauważyć i zostawić sobie nasze CV na chwilę gdy będą poszukiwać pracowników lub od razu zaprosić nas na krótką rozmowę.

Należy pamiętać że dobra prezencja musi być zawsze na pierwszym miejscu, zatem elegancki ubiór to podstawa. Włożenie większego wysiłku w poszukiwania pracy z pewnością może dużo pomóc, zatem do dzieła.

Pytania rekrutacyjne

Categories: pytania rekrutacyjne
Możliwość komentowania Pytania rekrutacyjne została wyłączona

Pytania rekrutacyjne na rozmowie kwalifikacyjnej.

Każda rozmowa kwalifikacyjna bywa stresująca dla potencjalnych kandydatów na dane stanowisko pracy. Stabilne zatrudnienie jest przecież marzeniem niejednego z nas, dlatego warto dobrze się przygotować.

agencja-pracyWspółczesne techniki oraz metody rekrutacji mogą zaskoczyć, zatem warto się z nimi zapoznać, choćby czytając o nich w Internecie.

Totalny brak odpowiedzi na konkretne pytanie, może bowiem zniechęcić do nas rekrutera, od którego przecież zależy nasze być albo nie być w danej firmie. Warto zatem prześledzić poszczególne pytania rekrutacyjne i ułożyć sobie w głowie ogólny zarys odpowiedzi, jakiej możemy udzielić. Z pewnością pomoże to nam choć trochę zapanować nad stresem i ogólnym zdenerwowaniem.

Jakich pytań poza ogólnie przyjętymi możemy się jednak spodziewać?

Poza zdawkowymi pytaniami o nasze wcześniejsze doświadczenie, a także kwalifikacje, możemy również zostać poproszeni o autoanalizę. Musimy wtedy powiedzieć jakie są nasze zalety oraz wady, w czym czujemy się mocni, a co nam raczej przeszkadza.

W tej właśnie chwili możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami, czy wynikami z poprzedniej pracy lub w przypadku świeżo upieczonych absolwentów, okresu studiów. Nie należy również odpowiadać, że jesteśmy np. leniwi i przytaczać całej listy wad, gdyż z pewnością nam to nie pomoże.

Należy zastanowić się jaka odpowiedź byłaby elokwentna i przyjęta jaka dobra. Do listy pytań rekrutacyjnych z pewnością możemy dopisać również te dotyczące naszych pasji i zainteresowań. Starajmy się zawsze mówić prawdę. Gdy odpowiemy, że uwielbiamy czytać, warto jest potrafić przytoczyć tytuł ostatnio przeczytanej pozycji książkowej. Najbardziej grząski moduł pytań, to ten odnoszący się do naszych nowych obowiązków oraz wizji pracy.

Możemy zostać poproszeni o podanie upragnionej kwoty zarobków lub warunków jakich się spodziewamy. Te odpowiedzi powinny być najbardziej przemyślane, żeby nie odstraszyć przyszłego pracodawcy, pamiętajmy jednak również o własnych oczekiwaniach, których nie należy przesadnie zaniżać.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Categories: rozmowa kwalifikacyjna
Możliwość komentowania Rozmowa kwalifikacyjna została wyłączona

Rozmowa kwalifikacyjna nie jest taka straszna.

Selekcja pracowników wymaga dużej skrupulatności, jedynie nieliczni zostają wybrani do dalszego etapu, jakim przeważnie jest rozmowa kwalifikacyjna.

leasing pracowniczyPrzygotowanie się do niej bywa nie lada wyzwaniem, zwłaszcza gdy ogarnia nas stres, powiązany z wystąpieniem publicznym lub ogniem pytań w jaki zostaniemy postawieni. Jej czas wynosi przeważnie od 20 minut do godziny.

Zdarzają się jednak rozmowy, na których możemy zostać poproszeni o przystąpienie do określonego zadania lub wypełnienia testów kompetencyjnych, okres ten może się zatem wydłużyć, niekiedy nawet do 3-4 godzin, zatem i na taką alternatywę należy się nastawić.

Rozmowa kwalifikacyjna jest ściśle powiązana ze stanowiskiem na jakie aplikujemy.

Jeżeli dotyczy ono mniej wymagającej pracy, reguł do których trzeba się stosować, będzie o wiele mniej. Każde staranie się o pracę, powinno być jednak poparte eleganckim ubiorem, należy zapomnieć o głębokich dekoltach, jaskrawych kolorach, czy spodniach dresowych, co jest chyba oczywiste, z wiadomych względów.

Autoprezentacja wymaga od nas również określonej formy zachowania, czy gestykulacji. Mowa ciała bywa niezwykle ważna, zatem nerwowe poprawienia włosów czy kasłanie, może nam po prostu zaszkodzić.

Najlepiej przybrać wyprostowaną, pewną siebie postawę i pamiętać o zdecydowanym uścisku dłoni. Nasze zdenerwowanie jest w takiej sytuacji uzasadnione, jeśli zadrży nam głos, nie ma co się przejmować, rekruterzy to też ludzie, którzy rozumieją takie zdarzenia, niewybaczalny jest jednak kompletny brak wiedzy.

Przed rozmową kwalifikacyjną dobrze jest uzyskać jak najwięcej informacji o firmie, do której się udajemy. Brak tego typu informacji, może zostać odebrany jako ignorancja. Warto również zebrać wszystkie swoje dokumenty, od CV po wcześniejsze umowy o pracę, najlepiej w kilku egzemplarzach, a także prześledzić przykładowe pytania rekrutacyjne.

Dobre przygotowanie to połowa sukcesu, dlatego nie należy go zaniedbywać. Uzyskanie pracy i stabilnego zatrudnienia nie jest proste, zatem warto włożyć w nie odrobinę więcej wysiłku.

Techniki rekrutacyjne

Categories: techniki rekrutacyjne
Możliwość komentowania Techniki rekrutacyjne została wyłączona

Co to są techniki rekrutacyjne?

Techniki rekrutacyjne to idealne narzędzie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz selekcji potencjalnych pracowników.

Od lat są wzbogacane i wykorzystywane przez specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, a także zewnętrznych rekrutów. Ich wybór uzależniony jest od wielu czynników, między innymi są to: wielkość firmy, branża, liczba kandydatów, czy kryteria selekcji. Najpopularniejszą techniką rekrutacyjną jest znana wszystkim analiza dokumentów, czyli przede wszystkim życiorysu oraz listu motywacyjnego. To właśnie z tych względów, warto jest zainwestować czas w stworzenie porządnego oraz czytelnego CV. Ten etap ma przede wszystkim na celu wybranie określonych kandydatów i zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Niektóre firmy wybierają jednak inną formę, jaką stanowi kwestionariusz osobowy, wypełniany jest zazwyczaj droga internetową.

pracownicyNie należy w nim pozostawia pustych miejsc bez odpowiedzi. Każde pytanie wymaga jak najbardziej wyczerpującej wypowiedzi. Dużo rzadziej wybierane są krótkie rozmowy na telefon, których zadaniem jest niejako wybadanie danego kandydata. Przeważnie zostaje on zaproszony później na rozmowę kwalifikacyjną, która należy do najczęściej wykorzystywanej techniki rekrutacyjnej. Padają na niej różne pytania i może przybierać kilka form.

Najczęściej będą to testy i zadania, o których wykonanie zostaniemy poproszeni przez osobę przeprowadzającą rekrutację. Będą to zatem testy psychologiczne, osobowościowe, ale również zadaniowe, wymagające większego skupienia.

Dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza do testów merytorycznych, które dotyczą przeważnie informacji o firmie, w której ubiegamy się o pracę. Brak jakiejkolwiek wiedzy na jej temat może zostać odebrany jako ignorancja i odbierze nam szansę na dane stanowisko pracy.

Warto zatem zaprezentować się z jak najlepszej strony i wykorzystać maksymalnie powierzony nam czas. Taka rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj od 20 do 60 minut i bywa stresująca, dlatego dobre przygotowanie to podstawa.

Testy rekrutacyjne

Categories: testy rekrutacyjne
Możliwość komentowania Testy rekrutacyjne została wyłączona

Testy rekrutacyjne w rozmowie o pracę.

Zwyczajna rozmowa kwalifikacyjna zaczyna powoli wychodzić z mody, a jej miejsce zajmują liczne testy sprawdzające nasze umiejętności oraz kompetencje.

Jest to spore wyzwanie zwłaszcza dla potencjalnych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie. Wcześniej wykorzystywane były głównie podczas rekrutacji na wyższe stanowiska pracy, zwłaszcza kierownicze, teraz są jednak na porządku dziennym.

pracaTesty dzielą się przeważnie na trzy rodzaje, do których należą: testy zadaniowe, osobowościowe, a także zbiorcze.

Te pierwsze stosowane są najczęściej i polegają głównie na wykonaniu określonego zadania w danym przedziale czasowym. Zadania dopasowane są ściśle do stanowiska pracy i sprawdzają nasze umiejętności, które są wymagane przez pracodawcę.

Przykładem tego typu wyzwania może być np. prośba o bezwzrokowe przepisanie jak największej ilości tekstu na klawiaturze komputerowej lub edycja tekstu w programie Word.

Należy wtedy zapanować nad stresem, gdyż przez cały czas będziemy obserwowani, a trzęsące się ręce z pewnością w niczym nie pomogą. Dużą popularnością cieszą się również testy językowe, w ich przypadku część rozmowy kwalifikacyjnej może się na przykład odbyć w języku angielskim. Testy zadaniowe nie trwają zazwyczaj długo, a ich efekty możemy zaobserwować sami. Inaczej wygląda kwestia testów osobowościowych, których głównym celem jest poznanie naszych indywidualnych cech oraz predyspozycji. Są to przeważnie zadania pisemne, lub konkretne pytania.

Możemy również zostać poproszeni o odpowiedź na pytanie, jak poradzilibyśmy sobie w określonej sytuacji, lub spróbować odpowiedzieć na wybrane zagadki logiczne. Ostatnia kategoria testów zbiorczych kumuluje w sobie dwa poprzednie. Kandydat dostaje określone zadania, na których wykonanie na określony czas, przeważnie około godziny.

Sam musi sobie zapanować rozłożenie minut na konkretne zadania i postarać się wykonać je jak najlepiej. Jest to najtrudniejsza forma testów, która wymaga naszego całkowitego zaangażowania, dobrze jest zatem przećwiczyć tego typu testy w zaciszu własnego domu.